Your search returned 5 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
25 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2555 / คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการเนื้อหา สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ ; คณะบรรณาธิการ พจนก กาญจนจันทร ... [และคนอื่น ๆ].

by สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, 2508- | พจนก กาญจนจันทร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ปทุมธานี] : คณะ, 2555 [2012]Other title: ยี่สิบห้าปีพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2555.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: GEN AM 2012 602860] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: AM79.ท93ป3 ก125 2555] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: GEN AM 2012 602860] (2). Checked out (2).

Open Library:
คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / บรรณาธิการเนื้อหา พจนก กาญจนจันทร.

by พจนก กาญจนจันทร | พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | การสัมมนาทางวิชาการ "คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" (2556 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: [ปทุมธานี] : พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: AGRI SB 2013 618384] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: SB191.ข6 ค322 2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: AGRI SB 2013 618384] (1). Checked out (1).

Open Library:
Bānchīang : pathombot bōrānnakhadī Thai / บ้านเชียง : ปฐมบทโบราณคดีไทย / บรรณาธิการเนื้อหา พจนก กาญจนจันทร.

Photčhanok Kānčhanačhanthō̜n. Phiphitthaphan Thammasāt Chalœ̄m Phrakīat by พจนก กาญจนจันทร | พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī ] : Phiphitthaphan Thammasāt Chalœ̄m Phrakīat, 2559 [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2016 662506] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2016 662506] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2016 662506] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HIST DS 2016 662506] (1). Checked out (1).

Open Library:
Yukmư̄t khō̜ng prawattisāt Thai : lang Bāyon Phutthathērawāt kānkhao mā khō̜ng khon thai / ยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย : หลังบายน พุทธเถรวาท การเข้ามาของคนไท / ผู้เขียน สุจิตต์ วงษ์เทศ ... [และคนอื่น ๆ] ; พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ บรรณาธิการ.

Sučhit Wongthēt, Phiphat Kračhæčhan. Suwatthanā Līamprawat. Rungrōt Phiromʻanukūn. Photčhanok Kānčhanačhanthō̜n. Supphamāt Dūangsakun. Ramphưng Simking. Budsabā ʻŪamkasēm. Pariwat Thammāprīchākō̜n. Sānti Phakdīkham. Thibadī Būakhamsī. Siriphot Laomanačharœ̄n. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sinlapasāt. Khana Sinlapasāt. Yukmư̄t khō̜ng prawattisāt Thai lang Bāyon Phutthathērawāt kānkhao mā khō̜ng khon thai Mahāwitthayālai Thammasāt) by สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2488- | พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ | สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ | รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, 2517- | พจนก กาญจนจันทร | สุภมาศ ดวงสกุล | รำพึง สิมกิ่ง | บุษบา อ่วมเกษม | ปริวรรต ธรรมาปรีชากร | ศานติ ภักดีคำ | ธิบดี บัวคำศรี | ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์. ฝ่ายวิชาการ | ยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย หลังบายน พุทธเถรวาท การเข้ามาของคนไท (2557 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Khana Sinlapasāt Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: ปทุมธานี : ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2014 641053] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: DS571 .ย725 2557] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2014 641053] (3).

Open Library:
Sưksā singkhō̜ng khaočhai phūkhon : 30 Phiphitthaphan Thammasāt Chalœ̄m Phrakīat / ศึกษาสิ่งของ เข้าใจผู้คน : 30 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ / บรรณาธิการ พจนก กาญจนจันทร ; คณะบรรณาธิการ เดชาภิวัชร์ นพมิตร, เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ, อุรฉัตร อุมาร์ ; ถ่ายภาพวัตถุ เดชาภิวัชร์ นพมิตร.

Photčhanok Kānčhanačhanthō̜n Dēchaphiwat Nopphamit. Mư̄anphim Suwankāt. ʻUrachat ʻUmā. Phiphitthaphan Thammasāt Chalœ̄m Phrakīat. by พจนก กาญจนจันทร | เดชาภิวัชร์ นพมิตร | เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ | อุรฉัตร อุมาร์ | พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Phiphitthaphan Thammasāt Chalœ̄m Phrakīat, Khana Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: ปทุมธานี : พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: AM79.ท93ป3 ศ62 2560] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: AM79.ท93ป3 ศ62 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: AM79.ท93ป3 ศ62 2560] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: AM79.ท93ป3 ศ62 2560] (2). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)