Your search returned 86 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
60 ปี น.นพรัตน์ เจิดจรัสรัศมีมิเสื่อมคลาย / ประสิทธิ์ ฉกาจธรรม บรรณาธิการ.

by ประสิทธิ์ ฉกาจธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสไมล์, 2553 [2010]Other title: หกสิบปี น.นพรัตน์ เจิดจรัสรัศมีมิเสื่อมคลาย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: P306.92.อ63 ก6135 2553] (2).

Open Library:
Čhō̜mthap phlik phǣndin phāk sombūn. lem 1 / จอมทัพพลิกแผ่นดิน ภาคสมบูรณ์. เล่ม 1 / ผู้เขียน ฮุยสงเมา ; ผู้แปล น.นพรัตน์.

Hui, Xiongmao. ʻĀnon Phiromʻanukūn, ʻAmnūai Phiromʻanukūn, by ฮุย, สงเมา | อานนท์ ภิรมย์อนุกูล, 2492-2543 | อำนวย ภิรมย์อนุกูล, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Buk, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ฮ675ฮ74อ63 2559 ล. 1] (1).

Open Library:
Čhō̜mthap phlik phǣndin phāk sombūn. lem 2 / จอมทัพพลิกแผ่นดิน ภาคสมบูรณ์. เล่ม 2 / ผู้เขียน ฮุยสงเมา ; ผู้แปล น.นพรัตน์.

Hui, Xiongmao. ʻĀnon Phiromʻanukūn, ʻAmnūai Phiromʻanukūn, by ฮุย, สงเมา | อานนท์ ภิรมย์อนุกูล, 2492-2543 | อำนวย ภิรมย์อนุกูล, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Buk, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ฮ675ฮ74อ63 2559 ล. 2] (1).

Open Library:
Čhō̜mthap phlik phǣndin phāk sombūn. lem 3 / จอมทัพพลิกแผ่นดิน ภาคสมบูรณ์. เล่ม 3 / ผู้เขียน ฮุยสงเมา ; ผู้แปล น.นพรัตน์.

Hui, Xiongmao. ʻĀnon Phiromʻanukūn, ʻAmnūai Phiromʻanukūn, by ฮุย, สงเมา | อานนท์ ภิรมย์อนุกูล, 2492-2543 | อำนวย ภิรมย์อนุกูล, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Buk, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ฮ675ฮ74อ63 2559 ล. 3] (1).

Open Library:
Čhō̜mthap phlik phǣndin phāk sombūn. lem 4 / จอมทัพพลิกแผ่นดิน ภาคสมบูรณ์. เล่ม 4 / ผู้เขียน ฮุยสงเมา ; ผู้แปล น.นพรัตน์.

Hui, Xiongmao. ʻĀnon Phiromʻanukūn, ʻAmnūai Phiromʻanukūn, by ฮุย, สงเมา | อานนท์ ภิรมย์อนุกูล, 2492-2543 | อำนวย ภิรมย์อนุกูล, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Buk, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ฮ675ฮ74อ63 2559 ล. 4] (1).

Open Library:
Čhō̜mthap phlik phǣndin phāk sombūn. lem 5 / จอมทัพพลิกแผ่นดิน ภาคสมบูรณ์. เล่ม 5 / ผู้เขียน ฮุยสงเมา ; ผู้แปล น.นพรัตน์.

Hui, Xiongmao. ʻĀnon Phiromʻanukūn, ʻAmnūai Phiromʻanukūn, by ฮุย, สงเมา | อานนท์ ภิรมย์อนุกูล, 2492-2543 | อำนวย ภิรมย์อนุกูล, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Buk, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ฮ675ฮ74อ63 2559 ล. 5] (1).

Open Library:
Čhō̜mthap phlik phǣndin phāk sombūn. lem 6 / จอมทัพพลิกแผ่นดิน ภาคสมบูรณ์. เล่ม 6 / ผู้เขียน ฮุยสงเมา ; ผู้แปล น.นพรัตน์.

Hui, Xiongmao. ʻĀnon Phiromʻanukūn, ʻAmnūai Phiromʻanukūn, by ฮุย, สงเมา | อานนท์ ภิรมย์อนุกูล, 2492-2543 | อำนวย ภิรมย์อนุกูล, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Buk, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ฮ675ฮ74อ63 2559 ล. 6] (1).

Open Library:
Čhō̜mthap phlik phǣndin phāk sombūn. lem 7 / จอมทัพพลิกแผ่นดิน ภาคสมบูรณ์. เล่ม 7 / ผู้เขียน ฮุยสงเมา ; ผู้แปล น.นพรัตน์.

Hui, Xiongmao. ʻĀnon Phiromʻanukūn, ʻAmnūai Phiromʻanukūn, by ฮุย, สงเมา | อานนท์ ภิรมย์อนุกูล, 2492-2543 | อำนวย ภิรมย์อนุกูล, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Buk, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ฮ675ฮ74อ63 2559 ล. 7] (1).

Open Library:
Čhō̜mthap phlik phǣndin phāk sombūn. lem 8 / จอมทัพพลิกแผ่นดิน ภาคสมบูรณ์. เล่ม 8 / ผู้เขียน ฮุยสงเมา ; ผู้แปล น.นพรัตน์.

Hui, Xiongmao. ʻĀnon Phiromʻanukūn, ʻAmnūai Phiromʻanukūn, by ฮุย, สงเมา | อานนท์ ภิรมย์อนุกูล, 2492-2543 | อำนวย ภิรมย์อนุกูล, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Buk, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ฮ675ฮ74อ63 2559 ล. 8] (1).

Open Library:
ดาบมรกต / โก้วเล้ง เขียน ; น. นพรัตน์ แปล.

by โก้วเล้ง, ค.ศ. 1938-1985 | อำนวย ภิรมย์อนุกูล, 2493- | อานนท์ ภิรมย์อนุกูล, 2492-2543.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์-วิชาการ, 2534 [1991]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: FIC 1991 640529] (1).

Open Library:
Thēp thalāi naphā / เทพทลายนภา / หวงอี้ เขียน ; น.นพรัตน์ แปล.

ʻƯng, ʻIa. ʻĀnon Phiromʻanukūn, ʻAmnūai Phiromʻanukūn, by อึ้ง, เอี๊ยะ | อานนท์ ภิรมย์อนุกูล, 2492-2543 | อำนวย ภิรมย์อนุกูล, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Buk, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .อ688พ95อ63 2550] (1).

Open Library:
Phayakkharāt sō̜n lep. Lēm 15 / พยัคฆราชซ่อนเล็บ. เล่ม 15 / เยี่ยกวน เขียน ; น.นพรัตน์ แปล.

Wœ̄i, Līčhwin, ʻAmnūai Phiromanukul, by เว่ย, ลี่จวิน, ค.ศ. 1970- | อำนวย ภิรมย์อนุกูล, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Siam Inter Book, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: FIC 2015 654230] (1).

Open Library:
Phayakkharāt sō̜n lep. Lēm 14 / พยัคฆราชซ่อนเล็บ. เล่ม 14 / เยี่ยกวน เขียน ; น.นพรัตน์ แปล.

Wœ̄i, Līčhwin, ʻAmnūai Phiromanukul, by เว่ย, ลี่จวิน, ค.ศ. 1970- | อำนวย ภิรมย์อนุกูล, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Siam Inter Book, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: FIC 2015 654231] (1).

Open Library:
Phayakkharāt sō̜n lep. Lēm 13 / พยัคฆราชซ่อนเล็บ. เล่ม 13 / เยี่ยกวน เขียน ; น.นพรัตน์ แปล.

Wœ̄i, Līčhwin, ʻAmnūai Phiromanukul, by เว่ย, ลี่จวิน, ค.ศ. 1970- | อำนวย ภิรมย์อนุกูล, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Siam Inter Book, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: FIC 2014 654236] (1).

Open Library:
Phayakkharāt sō̜n lep. Lēm 12 / พยัคฆราชซ่อนเล็บ. เล่ม 12 / เยี่ยกวน เขียน ; น.นพรัตน์ แปล.

Wœ̄i, Līčhwin, ʻAmnūai Phiromanukul, by เว่ย, ลี่จวิน, ค.ศ. 1970- | อำนวย ภิรมย์อนุกูล, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Siam Inter Book, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: FIC 2014 654242] (1).

Open Library:
Phayakkharāt sō̜n lep. Lēm 11 / พยัคฆราชซ่อนเล็บ. เล่ม 11 / เยี่ยกวน เขียน ; น.นพรัตน์ แปล.

Wœ̄i, Līčhwin, ʻAmnūai Phiromanukul, by เว่ย, ลี่จวิน, ค.ศ. 1970- | อำนวย ภิรมย์อนุกูล, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Siam Inter Book, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: FIC 2014 654247] (1).

Open Library:
Phayakkharāt sō̜n lep. Lēm 10 / พยัคฆราชซ่อนเล็บ. เล่ม 10 / เยี่ยกวน เขียน ; น.นพรัตน์ แปล.

Wœ̄i, Līčhwin, ʻAmnūai Phiromanukul, by เว่ย, ลี่จวิน, ค.ศ. 1970- | อำนวย ภิรมย์อนุกูล, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Siam Inter Book, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: FIC 2014 654250] (1).

Open Library:
Phayakkharāt sō̜n lep. Lēm 9 / พยัคฆราชซ่อนเล็บ. เล่ม 9 / เยี่ยกวน เขียน ; น.นพรัตน์ แปล.

Wœ̄i, Līčhwin, ʻAmnūai Phiromanukul, by เว่ย, ลี่จวิน, ค.ศ. 1970- | อำนวย ภิรมย์อนุกูล, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Siam Inter Book, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: FIC 2014 654255] (1).

Open Library:
Phayakkharāt sō̜n lep. Lēm 8 / พยัคฆราชซ่อนเล็บ. เล่ม 8 / เยี่ยกวน เขียน ; น.นพรัตน์ แปล.

Wœ̄i, Līčhwin, ʻAmnūai Phiromanukul, by เว่ย, ลี่จวิน, ค.ศ. 1970- | อำนวย ภิรมย์อนุกูล, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Siam Inter Book, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: FIC 2014 654259] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)