Your search returned 5 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; [อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ หัวหน้าโครงการ ; สุนันทินี ระย้า นักประเมินผล].

by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | สุนันทินี ระย้า | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1576 .อ4646 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1576 .อ4646 2555 (1).

ห้องสมุด:
Kānpramœ̄n phon phǣn yutthasāt Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham læ Krasūang Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2557 / การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2557 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; [คณะผู้ประเมิน อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์, สุนันทินี ระย้า].

ʻAphiratchasak Ratchanīwong. Sunanthinī Rayā. Thailand. Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | สุนันทินี ระย้า | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, [2558] [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2558] [2015]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 649372 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1576 .อ4646 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1576 .อ4646 2558 (1).

ห้องสมุด:
Kānpramœ̄n phon phǣn yutthasāt Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham læ Krasūang Yuttitham pračham pīngoppramān Phō̜.Sō̜. 2556 / การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; [ผู้ประเมิน อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์, สุนันทินี ระย้า].

ʻAphiratchasak Ratchanīwong. Sunanthinī Rayā. Thailand. Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | สุนันทินี ระย้า | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1576 .อ4646 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 635573 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1576 .อ4646 2557 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2552 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ หัวหน้าโครงการ ; สุนันทนี ระย้า, สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ, กาญจนา เรืองแก้ว นักประเมินผล.

by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | สุนันทินี ระย้า | สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ | กาญจนา เรืองแก้ว | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1576 .อ4645 2554 (1).

ห้องสมุด:
Kānpramœ̄n phon phǣn patibatkān læ phǣn kānchaičhāi ngœ̄n Krasūang Yuttitham læ Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham pīngoppramān Phō̜.Sō̜. 2555-2556 / การประเมินผลแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงิน กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; กาญจนา เรืองแก้ว, สุนันทินี ระย้า, นิรมล ชะโนวรรณะ ผู้ประเมิน.

Kanjana Rư̄angkǣo. Sunanthinī Rayā. Niramon Chanōwanna. Krasūang Yuttitham. Samnakngān Palat Krasūang. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by กาญจนา เรืองแก้ว | สุนันทินี ระย้า | นิรมล ชะโนวรรณะ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1576 .ก9613 2557 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544