Your search returned 23 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
การปฏิรูปสื่อของประชาชนในเกาหลี : สื่อเพื่อสาธารณะ สื่อเพื่อประชาชน / บรรณาธิการ อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.

by อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ, 2550Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC .ก645285] (2), Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: DOC .ก645285] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC .ก645285] (3). Damaged (2).

Open Library:
การสื่อสารและการครอบงำทางวัฒนธรรม = Communication and cultural domintion / เฮอร์เบิร์ต ไอ. ชิลเลอร์ ผู้เขียน ; อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ ผู้แปล.

by ชิลเลอร์, เฮอร์เบิร์ต ไอ | อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HM258 .ช64] (3), Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: HM258 .ช64] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HM258 .ช64] (2). Checked out (1).

Open Library:
โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองของระบบวิทยุและโทรทัศน์ไทย และผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ / อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.

by อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HE8689.9.ท9 อ75] (1), Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: HE8689.9.ท9 อ75] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HE8689.9.ท9 อ75] (4). Checked out (1).

Open Library:
จินตทัศน์ทางสังคมในภาษาสื่อมวลชน = Social imagination in media languages : ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ มิวสิควิดีโอ ข่าวและโฆษณา / คณะบรรณาธิการ อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, ศุจีรา สุวีรานนท์.

by อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ | ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ | ศุจีรา สุวีรานนท์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: P95.54 .จ63] (1), Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: P95.54 .จ63] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: P95.54 .จ63] (2). Checked out (1).

Open Library:
เด็ก โทรทัศน์ โฆษณา : รวมบทความเชิงวิชาการเกี่ยวกับผลกระทบที่เด็กได้รับจากสื่อและแนวทางในการจัดการ / ผู้เขียน อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ ... [และคนอื่นๆ] ; ผู้แปลและเรียบเรียงจากบทความภาษาอังกฤษ สุรพล คงลาภ, กิตยา เทอร์โมท ; บรรณาธิการ เข็มพร วิรุณราพันธ์, อัปสร เสถียรทิพย์, ลักษมี คงลาภ.

by อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ | สุรพล คงลาภ, 2504- | กิตยา เทอร์โมท | เข็มพร วิรุณราพันธ์, 2504- | อัปสร เสถียรทิพย์, 2506- | ลักษมี คงลาภ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก, 2547Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HQ784.ท9 ด72] (2). Checked out (2).

Open Library:
Thai-Phamā sưksā nai krō̜p prachākhom ʻĀsīan = Thai-Myanmar studies in ASEAN community / ไทย-พม่าศึกษาในกรอบประชาคมอาเซียน = Thai-Myanmar studies in ASEAN community / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี บรรณาธิการ.

ʻUbonrat Siriyuwasak. Supphalak Kānčhanakhundī. Nithinan Yō̜sǣngrat. Sangūan Khumrungrot. Wirat Niyomtham. ʻŌ̜ng Bančhun. Thanyā Sangkhaphanthānon, Chanthanā Čhanbančhong. Chayānin Prathumsūt. Nopphadon Suchāt. Witaya Swaddiwudhipong. Wisā Suphanphaibūn. Chamnan Čhanrư̄ang Thatchalœ̄m Sutthiphongprachā. Somchāi Prīchāsinlapakun. Thanēt Čharœ̄nmư̄ang, Wārat Matthayomburut. Prathīp Chāilī. Photčhanā Sūansrī. Boonyasarit Aneksuk. Sāiphin Kǣongāmprasert. Sučhēn Kappharit. ʻUdomphō̜n Thīrawiriyakun, Chatsumān Kabinlasing. Sunait Chutintaranond, Suraphot Thawīsak. Supatra Bhumiprapas. Srichan Chancheewa, ʻAt Bandit, Suthēp Thō̜ngngām. Kānčhanāphō̜n Čhitsanga. Sununthā Mư̄angnin. Khư̄nsai Čhaiyen. Dunlayaphāk Prīchāratcha. Tư̄ančhai Dīthēt. Mō̜rakotwong Phūmphlap. Anuchit Singsuwan. Sonnarat Kānčhanawanit. Withūn Phœ̄mphongsāčharoen. Bunsap Phānitchakān. Suwit Laohasiriwong. Ninnāt Chaithīraphinyō. Somkīat Tangkitwānit. Charnvit Kasetsiri, Kanchanee La-ongsri. Somrit Lư̄chai, Parinyā Pānthō̜ng. Phīanphō̜n Dīthēt. Ratsamī Chūsongdēt. ʻAdisak Sīsom. Pračhūap Suphinī. Yotsathon Kitkuson. Phenwadī Rattakūn. Narā Rattanarut. Butsayarat Kānčhanadit. 'Atcharīyā Sāisin. Phichēt Sāiphan. Wasin Punyawuttrakūn. 'Autchariyā Chūwonglœ̄t. ʻAkkharaphong Khamkhūn. Dām Buntham. Phanat Thatsanīyānon, Kawīphon Sawāngphǣo. Thamrongsak Petchlœ̄tanant, Prathomphong Manōhān. Natthakō̜n Withitānon, Thotsaphon Srīnut. Toyota Thailand Foundation. Mūnlanithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. Kānsammanā Wichākān Pračham Pī Thai-Phamā Sưksā Mahāwitthayālai Narēsūan) by อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ | สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี | นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ | สงวน คุ้มรุ่งโรจน์ | วิรัช นิยมธรรม | องค์ บรรจุน, 2514- | ธัญญา สังขพันธานนท์, 2499- | ฉันทนา จันทร์บรรจง | ชญานินท์ ประทุมสูตร | นภดล สุชาติ | วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ | วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ | ชำนาญ จันทร์เรือง | ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา | สมชาย ปรีชาศิลปกุล | ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494- | วารัชต์ มัธยมบุรุษ | ประทีป ฉายลี | พจนา สวนศรี | บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข | สายพิน แก้วงามประเสริฐ | สุเจน กรรพฤทธิ์ | อุดมพร ธีระวิริยะกุล, 2517- | ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ | สุเนตร ชุตินธรานนท์, 2499- | สุรพศ ทวีศักดิ์ | สุภัตรา ภูมิประภาส | ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ, 2498- | อรรจน์ บัณฑิตย์, 2506-2561 | สุเทพ ทองงาม | กาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า | สุนันทา เมืองนิล | คืนใส ใจเย็น | ดุลยภาค ปรีชารัชช | เตือนใจ ดีเทศน์ | มรกตวงศ์ ภูมิพลับ | อนุชิต สิงห์สุวรรณ | สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ | วิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ | บุญทรัพย์ พานิชการ | สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ | นินนาท ไชยธีรภิญโญ | สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี | สมฤทธิ์ ลือชัย, 2506- | ปริญญา ปานทอง | เพียรพร ดีเทศน์ | รัศมี ชูทรงเดช | อดิศักดิ์ ศรีสม | ประจวบ สุภินี | ยศธน กิจกุศล | เพ็ญวดี รัตตกูล | นรา รัตนรุจ | บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ | อัจฉรียา สายศิลป์ | พิเชษฐ สายพันธุ์ | วศิน ปัญญาวุธตระกูล | อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ | อัครพงษ์ ค่ำคูณ | ดามพ์ บุญธรรม | พนัส ทัศนียานนท์, 2485- | กวีพนธ์ สว่างแผ้ว | ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2507- | ปฐมพงษ์ มโนหาญ | ณัฐกร วิทิตานนท์, 2520- | ทศพล ศรีนุช | มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | การสัมนาวิชาการประจำปี ไทย-พม่าศึกษา (2557 : มหาวิทยาลัยนเรศวร).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Samut Prakān : Mūnlanithi Tōyōtā Prathēt Thai [læ] Mūnlanithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2558 [2015] Publisher: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย [และ] มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Thai Myanmar studies in ASEAN community.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS575.5.พ4 ท94 2558] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.พ4 ท94 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575.5.พ4 ท94 2558] (1). Checked out (1).

Open Library:
แนวทางการพัฒนากฎหมายว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในประเทศไทย = Legal measures for the reform of the structure of broadcasting system in Thailand : รายงานการวิจัย / คณะผู้วิจัย วิษณุ วรัญญู, อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.

by วิษณุ วรัญญู | อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2543Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HE8689.9.ท9 ว65] (1).

Open Library:
บทบาทของรัฐในทางด้านสื่อสารมวลชน : ข้อเสนอร่าง พ.ร.บ. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ฉบับใหม่ / อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2539Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HE8689.9.ท9 บ33] (4), Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: HE8689.9.ท9 บ33] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HE8689.9.ท9 บ33] (1). Checked out (1).

Open Library:
ปิดหู ปิดตา ปิดปาก : สิทธิเสรีภาพในมือธุรกิจการเมืองสื่อ = Silencing the media : rights and freedom of expression under political corporate seized / บรรณาธิการ อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.

by อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ UNESCO Chair in Freedom of Expression คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: P95.82.ท9 ป63] (2), Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: P95.82.ท9 ป63] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: P95.82.ท9 ป63] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: P95.82.ท9 ป63] (1).

Open Library:
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมจากวิกฤติเศรษฐกิจ : รวมบทความ จากการประชุมวิชาการประจำปี 2541 / บรรณาธิการ อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.

by อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ | การประชุมวิชาการเรื่องผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมจากวิกฤติเศรษฐกิจ (2542 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2542?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HN700.565 .ผ43] (1).

Open Library:
รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ (ระดับอุดมศึกษา) ในประเทศไทย.

by อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: P91.5 .อ7] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: P91.5 .อ7] (1).

Open Library:
สอนเขียนอย่างสร้างสรรค์และสมานฉันท์ด้วยภาษาวัฒนธรรม / ธเนศ เวศร์ภาดา, ฐนธัช กองทอง บรรณาธิการ.

by การประชุมทางวิชาการเรื่อง สอนเขียนอย่างสร้างสรรค์และสมานฉันท์ด้วยภาษาวัฒนธรรม (2550 : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) | ธเนศ เวศร์ภาดา | ฐนธัช กองทอง | อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ | นฤพนธ์ สอนศรี | ธัญญา สังขพันธานนท์, 2499- | สุรีย์ พงษ์อารักษ์ | ฐนธัช กองทอง | ศิริพร ภักดีผาสุข | ไพโรจน์ วิไลนุช, 2511- | ปรมาภรณ์ ลิปม์เลิศเสถียร | บุญศิริ ภิญญาธินันท์ | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. คณะมนุษยศาสตร์ | ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2490-2558.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2551 [2008]Other title: สอนเขียนอย่างสร้างสรรค์และสมานฉันท์ด้วยภาษาวัฒนธรรม : รวมบทความวิชาการ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: P35.5.ท9 ก633 2551] (1). Checked out (1).

Open Library:
สิทธิ (ชีวิต) เหนือสิทธิบัตรยา : ซีแอลของคนไทย / มุทิตา เชื้อชั่ง ; บรรณาธิการ อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.

by มุทิตา เชื้อชั่ง | อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์. แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1213 .ม73 2551] (1), Nongyao Chaiseri Library [Call number: KPT1213 .ม73 2551] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1213 .ม73 2551] (2). Checked out (1).

Open Library:
สิทธิ (ชีวิต) เหนือสิทธิบัตรยา : ซีแอลของคนไทย / มุทิตา เชื้อชั่ง ; บรรณาธิการ อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.

by มุทิตา เชื้อชั่ง | อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์. แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1213 .ม73 2551ก] (2), Nongyao Chaiseri Library [Call number: KPT1213 .ม73 2551ก] (6), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1213 .ม73 2551ก] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1213 .ม73 2551ก] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: KPT1213 .ม73 2551ก] (2).

Open Library:
สื่อมวลชนในยุคปฏิรูป = Media in the age of reform / อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.

by อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PN5449.ท9 อ73] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: PN5449.ท9 อ73] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN5449.ท9 อ73] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: PN5449.ท9 อ73] (1). Checked out (2).

Open Library:
สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ : รายงานการศึกษา.

by อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ | มนัสวินี จันทะเลิศ | วิลาสินี พิพิธกุล, 2507- | กุลวิตรา ภังคานนท์ | เข็มพร วิรุณราพันธ์, 2504- | สุเทพ วิไลเลิศ | วรรณนิภา นิยมไทย | ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ | วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร | มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก | โครงการยุทธศาสตร์สื่อเด็ก.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการยุทธศาสตร์สื่อเด็ก, 2548Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: LB1043.2.ท9 ส654] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: LB1043.2.ท9 ส654] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LB1043.2.ท9 ส654] (1). Checked out (1).

Open Library:
สื่อไร้พรมแดนกับวิกฤติวัฒนธรรมไทย [วัสดุบันทึกเสียง] / วิทยากร เกษม ศิริสัมพันธ์, ทัศนีย์ บุนนาค, อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ ; ดำเนินรายการ คำนูญ สิทธิสมาน.

by เกษม ศิริสัมพันธ์, 2476-2550 | ทัศนีย์ บุนนาค | อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ | คำนูณ สิทธิสมาน.

Material type: music Music Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: TG .ก754ส75] (3).

สื่อและสิทธิการสื่อสารของประชาชนฟิลิปปินส์ = [People's media and communication rights in the Philippines] / อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.

by อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550Other title: People's media and communication rights in the Philippines.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: P95.82.ฟ6 อ734] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: P95.82.ฟ6 อ734] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: P95.82.ฟ6 อ734] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: P95.82.ฟ6 อ734] (2). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)