ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 12 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Sārānukrom sap thō̜ngthin Thai / สารานุกรมศัพท์ท้องถิ่นไทย / สมคิด เลิศไพทูรย์ บรรณาธิการ ; [ผู้เขียน] สมคิด เลิศไพฑูรย์ ... [และคนอื่น ๆ].

Somkit Lertpaithoon, Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin. by สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai, [2563?] [2020?] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย, [2563?] [2020?]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.ก12 ส64 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7153.ก12 ส64 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7153.ก12 ส64 2563 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JS7153.ก12 ส64 2563 (1).

ห้องสมุด:
Thitthāng kān ka čhāy ʻam nāt læ kān pokkhrō̜ng thō̜ngthin Thai nai miti dān kānkhlang / ทิศทางการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทยในมิติด้านการคลัง / โดย ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Sathāban Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HJ9574.55 .ท65 2556 (3).

ห้องสมุด:
Kamnan phūyaibān : khwām plīanplǣng nai botbāt læ khwām thāthāi nai kān damrong yū / กำนันผู้ใหญ่บ้าน : ความเปลี่ยนแปลงในบทบาทและความท้าทายในการดำรงอยู่ / โดย ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Sathāban Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn, 2555 [2012] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7153.3.ก8 ก65 2555 (1).

ห้องสมุด:
Mư̄ang Khō̜n Kǣn : phatthanākān læ kānsāng ʻanākhot thī yangyư̄n / เมืองขอนแก่น : พัฒนาการและการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน / โดย ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Khrōngkān čhip nam chā sēwanā thō̜ngthin Khō̜n Kǣn) Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Sanyā Thammasak Phư̄a Prachāthipatai. Sūn Sưksā Phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin. by โครงการจิบน้ำชา เสวนาท้องถิ่น (ครั้งที่ 1 : 2560 : ขอนแก่น) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2560 [2017]Availability: Available for loan (4)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HT178.ท92ข5 ค94 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HT178.ท92ข5 ค94 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HT178.ท92ข5 ค94 2560 (1).

ห้องสมุด:
Nǣothāng kānphatthanā rāidai thō̜ngthin : phư̄a kānphatthanā kānčhat bō̜rikān sāthārana læ sāng khwām yangyư̄n nai phư̄nthī / แนวทางการพัฒนารายได้ท้องถิ่น : เพื่อการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะ และสร้างความยั่งยืนในพื้นที่ / โดย ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Sathāban Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2558 [2015]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Skills and tools for change phlik chōm mư̄ang Khō̜n Kǣn : withī khit konkai khwāmchamnān læ kāntham hai kœ̄t khwāmyangyư̄n : khrōngkān sammanā thāng wichākān / Skills and tools for change พลิกโฉมเมืองขอนแก่น : วิธีคิด กลไก ความชำนาญ และการทำให้เกิดความยั่งยืน : โครงการสัมมนาทางวิชาการ / โดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Khrōngkān Sammanā thāng Wichākān "Skills and Tools for Change Phlik Chōm Mư̄ang Khō̜n Kǣn : Withī Khit Konkai Khwāmchamnān læ Kāntham hai Kœ̄t Khwāmyangyư̄n" Khō̜n Kǣn) Thammasat University. Faculty of Political Science. Thammasat University. Sanya Dharmasakti Institute for Democracy. Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin. by โครงการสัมมนาทางวิชาการ "Skills and Tools for Change พลิกโฉมเมืองขอนแก่น : วิธีคิด กลไก ความชำนาญ และการทำให้เกิดความยั่งยืน" (2560 : ขอนแก่น) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2560 [2017]Other title: Phlik chōm mư̄ang Khō̜n Kǣn : withī khit konkai khwāmchamnān læ kāntham hai kœ̄t khwāmyangyư̄n Other title: พลิกโฉมเมืองขอนแก่น : วิธีคิด กลไก ความชำนาญ และการทำให้เกิดความยั่งยืน.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HT178.ท92ข5 ค947 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HT178.ท92ข5 ค947 2560 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HT178.ท92ข5 ค947 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HT178.ท92ข5 ค947 2560 (1).

ห้องสมุด:
ʻAnākhot thō̜ngthin Thai phāitai nǣokhit kānčhattang khūaprūam læ plīanplǣng thāna ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin : khrōngkān sammanā radom panyā khrang thī 6 / อนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้แนวคิดการจัดตั้ง ควบรวม และเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โครงการสัมมนาระดมปัญญา ครั้งที่ 6 / โดย ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kānsammanā Radom Panyā rư̄ang "ʻAnākhot Thō̜ngthin Thai Phāitai Nǣokhit Kānčhattang Khūaprūam læ Plīanplǣng Thāna ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng sūan Thō̜ngthin" Mahāwitthayālai Mahāsārakhām) Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin. by การสัมมนาระดมปัญญาเรื่อง "อนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้แนวคิดการจัดตั้ง ควบรวม และเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (ครั้งที่ 6 : 2559 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.3.ก8 ก643 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7153.3.ก8 ก643 2559 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JS7153.3.ก8 ก643 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7153.3.ก8 ก643 2559 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānkračhāi ʻamnāt kap kanpatirūp kitčhakān tamrūat : botrīan læ prasopkān čhāk prathēt Yīpun : khrōngkān sammanā radom panyā khrang thī 7 / การกระจายอำนาจกับการปฏิรูปกิจการตำรวจ : บทเรียนและประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่น : โครงการสัมมนาระดมปัญญา ครั้งที่ 7 / โดย ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย และศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kānsammanā Radom Panyā [rư̄ang] Kānkračhāi ʻAmnāt kap Kanpatirūp Kitčhakān Tamrūat : Botrīan læ Prasopkān čhāk Prathēt Yīpun Mahāwitthayālai Thammasāt) Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Ratthasāt. Sūn Wičhai Direk Chainām. by การสัมมนาระดมปัญญา[เรื่อง]การกระจายอำนาจกับการปฏิรูปกิจการตำรวจ : บทเรียนและประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่น (ครั้งที่ 7 : 2560 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์. ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2560 [2017]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV7935 .ก647 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV7935 .ก647 2560 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HV7935 .ก647 2560 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HV7935 .ก647 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV7935 .ก647 2560 (1).

ห้องสมุด:
ʻĒttōnīa : prachāthipatai theknōlōyī læ khwāmmankhong saibœ̄ / เอสโตเนีย : ประชาธิปไตย เทคโนโลยีและความมั่นคงไซเบอร์ / วศิน ปั้นทอง.

Wasin Punthong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. by วศิน ปั้นทอง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: T26.อ75 ว56 2563 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: T26.อ75 ว56 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: T26.อ75 ว56 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T26.อ75 ว56 2563 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Nǣokhit thitthāng læ khwāmpenpaidai nai kānlư̄aktang phūwārātchakān čhangwat phāitai bō̜ribot læ khwāmplīanplǣng khō̜ng mư̄ang nai patčhuban : khrōngkān sammanā radom panyā khrang thī 11 / แนวคิด ทิศทาง และความเป็นไปได้ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใต้บริบทและความเปลี่ยนแปลงของเมืองในปัจจุบัน : โครงการสัมมนาระดมปัญญา ครั้งที่ 11 / โดย ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

Kānsammanā Radom Panyā [rư̄ang] "Nǣokhit thitthāng læ khwāmpenpaidai nai kānlư̄aktang phūwārātchakān čhangwat phāitai bō̜ribot læ khwāmplīanplǣng khō̜ng mư̄ang nai patčhuban" Mahāwitthayālai Thammasāt) Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Ratthasāt. Mūnnithi Songsœ̄m Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by การสัมมนาระดมปัญญา [เรื่อง] "แนวคิด ทิศทาง และความเป็นไปได้ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใต้บริบทและความเปลี่ยนแปลงของเมืองในปัจจุบัน" (ครั้งที่ 11 : 2561 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์ | มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2561 [2018]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.73 .ก645 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7153.73 .ก645 2561 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7153.73 .ก645 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7153.73 .ก645 2561 (1).

ห้องสมุด:
Kāoyāng Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin Thai : Thitthāng Khwāmpenpaidai khō̜ng Kānkāčhāi ʻAmnāt lang Kānprakāt Chai Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phō̜.Sō̜. 2560 : khrōngkān sammanā radom panyā khrang thī 10 / ก้าวย่างการปกครองท้องถิ่นไทย : ทิศทาง ความเป็นไปได้ของการกระจายอำนาจหลังการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 : โครงการสัมมนาระดมปัญญา ครั้งที่ 10 / โดย ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง.

Kānsammanā Radom Panyā rư̄ang "Kāoyāng Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin Thai : Thitthāng Khwāmpenpaidai khō̜ng Kānkāčhāi ʻAmnāt lang Kānprakāt Chai Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phō̜.Sō̜. 2560" Sathāban Wičhai Sangkhom Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai) Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Ratthasāt. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sathāban Wičhai Sangkhom. Khrư̄akhāi Nakwichākān phư̄a Sitthi Phonlamư̄ang. by การสัมมนาระดมปัญญาเรื่อง "ก้าวย่างการปกครองท้องถิ่นไทย : ทิศทาง ความเป็นไปได้ของการกระจายอำนาจหลังการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560" (ครั้งที่ 10 : 2560 : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม | เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn, [2560] [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2560] [2017]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7153.3.ก8 ก6426 2560 (1).

ห้องสมุด:
Kānprachum sammanā radom khwāmkhithen tō̜ rāng phrarātchabanyat hai chai pramūan kotmāi ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng sūan Thō̜ngthin Phō̜.Sō̜.-- læ rāng pramūan kotmāi ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng sūan Thō̜ngthin / การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.-- และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โดย ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น (ศูนย์ สปวท.).

Kānprachum Sammanā Radom Khwāmkhithen tō̜ rāng Phrarātchabanyat hai chai Pramūan Kotmāi ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng sūan Thō̜ngthin Phō̜.Sō̜-- læ Rāng Pramūan Kotmāi ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng sūan Thō̜ngthin Krung Thēp...) Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin. Sūn Songsœ̄m læ Prasānngān Kānwičhai phư̄a Kānpokkhrō̜ng Tonʻēng khō̜ng Thō̜ngthin. by การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.-- และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2559 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | ศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2920.ก67 ก63 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2920.ก67 ก63 2559 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2920.ก67 ก63 2559 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2920.ก67 ก63 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2920.ก67 ก63 2559 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544