Your search returned 9 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Skills and tools for change phlik chōm mư̄ang Khō̜n Kǣn : withī khit konkai khwām chamnān læ kānthamhaikœ̄t khwāmyangyư̄n : khrōngkān sammanā thāng wichākān / Skills and tools for change พลิกโฉมเมืองขอนแก่น : วิธีคิด กลไก ความชำนาญ และการทำให้เกิดความยั่งยืน : โครงการสัมมนาทางวิชาการ / โดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Thammasat University. Faculty of Political Science. Thammasat University. Sanya Dharmasakti Institute for Democracy. Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin. Khrōngkān sammanā thāng wichākān "Skills and tools for change phlik chōm mư̄ang Khō̜n Kǣn : withī khit konkai khwām chamnān læ kānthamhaikœ̄t khwāmyangyư̄n" Khō̜n Kǣn) by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | โครงการสัมมนาทางวิชาการ "Skills and tools for change พลิกโฉมเมืองขอนแก่น : วิธีคิด กลไก ความชำนาญ และการทำให้เกิดความยั่งยืน" (2560 : ขอนแก่น).

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2560 [2017]Other title: phlik chōm mư̄ang Khō̜n Kǣn : withī khit konkai khwām chamnān læ kānthamhaikœ̄t khwāmyangyư̄n Other title: พลิกโฉมเมืองขอนแก่น : วิธีคิด กลไก ความชำนาญ และการทำให้เกิดความยั่งยืน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HT178.ท92ข5 ส26 2560] (1).

Open Library:
Kānprachum sammanā radom khwāmkhithen tō̜ rāng phrarātchabanyat hai chai pramūan kotmāi ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng sūan Thō̜ngthin Phō̜.Sō̜. ... læ rāng pramūan kotmāi ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng sūan Thō̜ngthin / การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โดย ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น (ศูนย์ สปวท.).

Kānprachum Sammanā Radom Khwāmkhithen tō̜ rāng Phrarātchabanyat hai chai Pramūan Kotmāi ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng sūan Thō̜ngthin Phō̜.Sō̜. ... læ Rāng Pramūan Kotmāi ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng sūan Thō̜ngthin Krung Thēp...) Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin. Sūn Songsœ̄m læ Prasānngān Kānwičhai phư̄a Kānpokkhrō̜ng Tonʻēng khō̜ng Thō̜ngthin. by การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2559 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | ศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2920.ก67 ก63 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2920.ก67 ก63 2559] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: KPT2920.ก67 ก63 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2920.ก67 ก63 2559] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: KPT2920.ก67 ก63 2559] (1).

Open Library:
Kāoyāng Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin Thai : Thitthāng Khwāmpenpaidai khō̜ng Kānkāčhāi ʻAmnāt lang Kānprakāt Chai Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phō̜.Sō̜. 2560 : khrōngkān sammanā radom panyā khrang thī 10 / ก้าวย่างการปกครองท้องถิ่นไทย : ทิศทาง ความเป็นไปได้ของการกระจายอำนาจหลังการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 : โครงการสัมมนาระดมปัญญา ครั้งที่ 10 / โดย ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง.

Kānsammanā Radom Panyā rư̄ang "Kāoyāng Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin Thai : Thitthāng Khwāmpenpaidai khō̜ng Kānkāčhāi ʻAmnāt lang Kānprakāt Chai Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phō̜.Sō̜. 2560" Sathāban Wičhai Sangkhom Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai) Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Ratthasāt. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sathāban Wičhai Sangkhom. Khrư̄akhāi Nakwichākān phư̄a Sitthi Phonlamư̄ang. by การสัมมนาระดมปัญญาเรื่อง "ก้าวย่างการปกครองท้องถิ่นไทย : ทิศทาง ความเป็นไปได้ของการกระจายอำนาจหลังการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560" (ครั้งที่ 10 : 2560 : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม | เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, [2560] [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JS7153.3.ก8 ก6426 2560] (1).

Open Library:
Kamnan phūyaibān : khwām plīanplǣng nai botbāt læ khwām thāthāi nai kān damrong yū / กำนันผู้ใหญ่บ้าน : ความเปลี่ยนแปลงในบทบาทและความท้าทายในการดำรงอยู่ / โดย ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Sathāban Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JS7153.3.ก8 ก65 2555] (1).

Open Library:
Thitthāng kān ka čhāy ʻam nāt læ kān pokkhrō̜ng thō̜ngthin Thai nai miti dān kānkhlang / ทิศทางการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทยในมิติด้านการคลัง / โดย ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Sathāban Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: HJ9574.55 .ท65 2556] (3).

Open Library:
Nǣothāng kānphatthanā rāidai thō̜ngthin : phư̄a kānphatthanā kānčhat bō̜rikān sāthārana læ sāng khwām yangyư̄n nai phư̄nthī / แนวทางการพัฒนารายได้ท้องถิ่น : เพื่อการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะ และสร้างความยั่งยืนในพื้นที่ / โดย ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Sathāban Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2558 [2015]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Mư̄ang Khō̜n Kǣn : phatthanākān læ kānsāng ʻanākhot thī yangyư̄n / เมืองขอนแก่น : พัฒนาการและการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน / โดย ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Khrōngkān čhip nam chā sēwanā thō̜ngthin Khō̜n Kǣn ) Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Sanyā Thammasak Phư̄a Prachāthipatai. Sūn Sưksā Phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin. Bō̜risat Khō̜n Kǣn Phatthanā Mư̄ang (KhēKhēThīThī) by โครงการจิบน้ำชา เสวนาท้องถิ่น (ครั้งที่ 1 : 2560 : ขอนแก่น) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที).

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Khō̜nkǣn : Bō̜risat Khō̜n Kǣn Phatthanā Mư̄ang (KhēKhēThīThī) Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: ขอนแก่น : บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HT178.ท92ข5 ค94 2560] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HT178.ท92ข5 ค94 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HT178.ท92ข5 ค94 2560] (1).

Open Library:
ʻAnākhot thō̜ngthin Thai phāitai nǣokhit kānčhattang khūaprūam læ plīanplǣng thāna ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin : khrōngkān sammanā radom panyā khrang thī 6 / อนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้แนวคิดการจัดตั้ง ควบรวม และเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โครงการสัมมนาระดมปัญญา ครั้งที่ 6 / โดย ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kānsammanā Radom Panyā rư̄ang "ʻAnākhot Thō̜ngthin Thai Phāitai Nǣokhit Kānčhattang Khūaprūam læ Plīanplǣng Thāna ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng sūan Thō̜ngthin" Mahāwitthayālai Mahāsārakhām) Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin. by การสัมมนาระดมปัญญาเรื่อง "อนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้แนวคิดการจัดตั้ง ควบรวม และเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (ครั้งที่ 6 : 2559 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JS7153.3.ก8 ก643 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: JS7153.3.ก8 ก643 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JS7153.3.ก8 ก643 2559] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: JS7153.3.ก8 ก643 2559] (1). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)