ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khwāmsuk chumchon læ khō̜sanœ̄ : botrīan čhāk Phutthamonthon / ความสุข ชุมชนและข้อเสนอ : บทเรียนจากพุทธมณฑล / สุทธิลักษณ์ สมตะสิริ, ประภา คงปัญญา.

Sutthilak Samitasiri. Praphā Khongpanyā. Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Phōchanākān. by สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ | ประภา คงปัญญา | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยโภชนาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Khrōngkān Sưksā phư̄a Phatthanā Sukkhaphāwa læ Chumchon Rīanrū Čhittapanyā yāng Mīsūanrūam Mahāwitthayālai Mahidon, 2553 [2010] Publication: นครปฐม : โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรู้จิตตปัญญาอย่างมีส่วนร่วม สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553, [2010]Other title: Botrīan čhāk Phutthamonthon Other title: บทเรียนจากพุทธมณฑล.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HN 2010 641540 (2).

ห้องสมุด:
Kāntittām læ pramœ̄nphon khrōngkān būranākān kǣkhai panhā læ phatthanā phư̄nthī čhangwat Nān tām nǣo phrarātchadamri langčhāk kāndamnœ̄nkān raya rǣk (Phō̜.Sō̜. 2552-2554) : rāingān chabap sombūn (chabap thī 3/3) / การติดตามและประเมินผลโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านตามแนวพระราชดำริหลังจากการดำเนินการระยะแรก (พ.ศ. 2552-2554) : รายงานฉบับสมบูรณ์ (ฉบับที่ 3/3) / มหาวิทยาลัยมหิดล ; คณะทำงาน ประภา คงปัญญา ... [และคนอื่น ๆ].

Prapa Khongpanya. Mahāwitthayālai mahidon. Sathāban Songsœ̄m læ Phatthanā Kitčhakam Pit Thō̜ng Lang Phra Sư̄p Sān Nǣo Phrarātchadamri. by ประภา คงปัญญา | มหาวิทยาลัยมหิดล | สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Songsœ̄m læ Phatthanā Kitčhakam Pit Thō̜ng Lang Phra Sư̄p Sān Nǣo Phrarātchadamri, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HN 2012 641970 (2).

ห้องสมุด:
Kāntittām læ pramœ̄nphon khrōngkān būranākān kǣkhai panhā læ phatthanā phư̄nthī čhangwat Nān tām nǣo phrarātchadamri langčhāk kāndamnœ̄nkān raya rǣk (Phō̜.Sō̜. 2552-2554) / การติดตามและประเมินผลโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านตามแนวพระราชดำริหลังจากการดำเนินการระยะแรก (พ.ศ. 2552-2554) / มหาวิทยาลัยมหิดล ; คณะทำงาน ประภา คงปัญญา ... [และคนอื่น ๆ].

Prapa Khongpanya. Mahāwitthayālai mahidon. Sathāban Songsœ̄m læ Phatthanā Kitčhakam Pit Thō̜ng Lang Phra Sư̄p Sān Nǣo Phrarātchadamri. by ประภา คงปัญญา | มหาวิทยาลัยมหิดล | สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Songsœ̄m læ Phatthanā Kitčhakam Pit Thō̜ng Lang Phra Sư̄p Sān Nǣo Phrarātchadamri, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ, 2555 [2012]Other title: Krabūankān pit thō̜ng lang phra thī Nān čha pai thưng nai rāingān sarup samrap phūbō̜rihān Kāntittām læ pramœ̄nphon khrōngkān būranākān kǣkhai panhā læ phatthanā phư̄nthī čhangwat Nān tām nǣo phrarātchadamri langčhāk kāndamnœ̄nkān raya rǣk (Phō̜.Sō̜. 2552-2554) Other title: กระบวนการปิดทองหลังพระที่น่านจะไปถึงไหน รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร การติดตามและประเมินผลโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านตามแนวพระราชดำริหลังจากการดำเนินการระยะแรก (พ.ศ. 2552-2554).Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HN 2012 641670 (2).

ห้องสมุด:
Rīanrū phư̄a yū rūamkan yāng suk pen : khwāmphayāyām thī Phutthamonthon / เรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสุขเป็น : ความพยายามที่พุทธมณฑล / สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ, ประภา คงปัญญา, ปรางค์ทอง ดวงโนแสน บรรณาธิการ.

Sutthilak Samitasiri. Praphā Khongpanyā. Prāngthō̜ng Dūangnōsǣn. Mahāwitthayālai Mahidon. Sūn Čhitta Panyā Sưksā. by สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ | ประภา คงปัญญา | ปรางค์ทอง ดวงโนแสน | มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sūn Čhitta Panyā Sưksā Mahāwitthayālai Mahidon, 2553 [2010] Publication: นครปฐม : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 [2010]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HN 2010 641313 (2).

ห้องสมุด:
ความสุข ชุมชนและข้อเสนอ : บทเรียนจากพุทธมณฑล / สุทธิลักษณ์ สมตะสิริ และประภา คงปัญญา

by สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ | ประภา คงปัญญา | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยโภชนาการ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: นครปฐม : โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรู้จิตตปัญญาอย่างมีส่วนร่วม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 [2010]Other title: บทเรียนจากพุทธมณฑล.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.น2 ส733 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HN 2010 631591 (2).

ห้องสมุด:
Rūamtham rūamrū phư̄a Phutthamonthon mī suk / ร่วมทำ ร่วมรู้ เพื่อพุทธมณฑลมีสุข / สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ, ประภา คงปัญญา, ปรางค์ทอง ดวงโนแสน บรรณาธิการ.

Sutthilak Samitasiri. Praphā Khongpanyā. Prāngthō̜ng Dūangnōsǣn.. Mahāwitthayālai Mahidon. Sūn Čhitta Panyā Sưksā. by สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ | ประภา คงปัญญา | ปรางค์ทอง ดวงโนแสน | มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sūn Čhitta Panyā Sưksā Mahāwitthayālai Mahidon, 2553 [2010] Publication: นครปฐม : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 [2010]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HN 2010 641306 (2).

ห้องสมุด:
Čhitta panya sưksā : kānsưksā phư̄a kānphatthanā manut : nangsư̄ rūam botkhwām kānprachum wichākān pračham pī 2551 / จิตตปัญญาศึกษา : การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ : หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการประจำปี 2551/ [จัดโดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล].

Kānprachum wichākān pračham pī čhitta panyā sưksā ( Krung Thēp...) Thanā Ninchaikōwit. Čhiratkān Phongphakhathīan. Kō̜pkǣo Manōmaiphibūn. Phongsathō̜n Tantiritthisak, Sutthilak Samitasiri. Praphā Khongpanyā. Prīdā Rư̄angwichāthō̜n. Suraphon Thamromdī, Thip Sīsakunchairak. Phattharīyā Kitcharœ̄n. Suwannā Chīwaphrưk. Sākun Sinchai. 'Anuphan Phrưkphankhačhī. Himmaphan Raktǣngām. Čhumphon Phūnphatchīwin. Mahāwitthayālai Mahidon. Sūn Čhitta Panyā Sưksā. by การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา (2551 : กรุงเทพฯ) | ธนา นิลชัยโกวิทย์ | จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร | กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์ | พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์, 2520- | สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ | ประภา คงปัญญา | ปรีดา เรืองวิชาธร | สุรพล ธรรมร่มดี, 2503- | ธิป ศรีสกุลไชยรัก | ภัทรียา กิจเจริญ | สุวรรณา ชีวพฤกษ์ | ษากุล สินไชย | อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี | หิมพรรณ รักแต่งาม | จุมพล พูลภัทรชีวิน | มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sūn Čhitta Panyā Sưksā Mahāwitthayālai Mahidon, 2551 [2008] Publication: นครปฐม : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: EDUC LC 2008 641609 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khwāmsuk kap kānplīanplǣng khan phư̄nthān khō̜ng manut : rūam botkhwām kānprachum wichākān pračham pī čhitta panyā sưksā khrang thī 3 / ความสุขกับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของมนุษย์ : รวมบทความการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 3 / [จัดโดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันอาศรมศิลป์].

Kānprachum wichākān pračham pī čhitta panyā sưksā Krung Thēp...) Phra Khrū Thammathō̜n Khanchit Khunawarō. Kǣmthō̜ng 'Intharat. Sutthilak Samitasiri. Praphā Khongpanyā. Surachēt Wētchaphithak. Yongyut Wongphiromsān. Somsit 'Atsadō̜nnithī, Thawīsak Suwanchana. Čhārupaphā Wasī. 'Ārīyā Mahāwō̜ramākō̜n. Nūanwan Thuwarungrư̄ang. Kō̜ranat Suraphat. Wimonsī Susinwō̜n. Thanawat Thammachōt. Phīrathēp Rungkhunākō̜n. Yuwadī Mư̄angthai. Sōrī Phōkǣo. Mahāwitthayālai Mahidon. Sūn Čhitta Panyā Sưksā. Sathāban 'Āsomsin. by การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา (ครั้งที่ 3 : 2553 : กรุงเทพฯ) | พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร | แกมทอง อินทรัตน์ | สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ | ประภา คงปัญญา | สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์ | ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ | สมสิทธิ์ อัสดรนิธี, 2510- | ทวีศักดิ์ สุวรรณชะนะ | จารุปภา วะสี | อารียา มหาวรมากร | นวลวรรณ ธุวรุ่งเรือง | กรนัท สุรพัฒน์ | วิมลศรี ศุษิลวรณ์ | ธนวัฒน์ ธรรมโชติ | พีรเทพ รุ่งคุณากร | ยุวดี เมืองไทย | โสรีช์ โพธิแก้ว | มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา | สถาบันอาศรมศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sūn Čhitta Panyā Sưksā Mahāwitthayālai Mahidon, 2553 [2010] Publication: นครปฐม : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: EDUC LC 2010 641545 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544