Your search returned 10 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
7 thotsawat ramlưk Thai kap mahāsưk ʻĒchīa Būraphā / 7 ทศวรรษรำลึกไทยกับมหาศึกเอเชียบูรพา / บรรณาธิการ ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.

Phūri Fūwongcharœ̄n. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khrōngkān Hō̜čhotmāihēt Thammasāt. by ภูริ ฟูวงศ์เจริญ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Khrōngkān Hō̜čhotmāihēt, Mahāwitthayālai Thammasāt], 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ : โครงการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2558 [2015]Other title: Čhet thotsawat ramlưk Thai kap mahāsưk ʻĒchīa Būraphā Other title: Thai kap mahāsưk ʻĒchīa Būraphā Other title: เจ็ดทศวรรษรำลึกไทยกับมหาศึกเอเชียบูรพา | ไทยกับมหาศึกเอเชียบูรพา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: D802.ท9 ก12 2558] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: D802.ท9 ก12 2558] (2).

Open Library:
70 pī wan santiphāp Thai : khwāmrū khwām song čham prawattisāt / 70 ปี วันสันติภาพไทย : ความรู้ ความทรงจำ ประวัติศาสตร์ / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, บรรณาธิการ.

Phūri Fūwongcharoen. Mūrāchimā, ʻĒʻičhi. Punnee Būalek. Chānī, Maikhœ̄n. Sō̜rasak Ngāmkhačhō̜nkunkit. Thamrongsak Petchlœ̄tanant. Wasana Wongsurawat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Hō̜čhotmāihēt. by ภูริ ฟูวงศ์เจริญ | พรรณี บัวเล็ก, 2500- | ชาร์นี่ย์, ไมเคิล | สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, 2503- | ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2507- | วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ | มูราชิมา, เออิจิ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hō̜čhotmāihēt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Čhet sip pī wan santiphāp Thai : khwāmrū khwām song čham prawattisāt Other title: เจ็ดสิบปี วันสันติภาพไทย : ความรู้ ความทรงจำ ประวัติศาสตร์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2015 657177] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: D802.ท9 ก173 2558 ] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: D802.ท9 ก173 2558 ] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2015 657177] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HIST DS 2015 657177] (2). Checked out (5).

Open Library:
"Khana kānmư̄ang" lang kānpatiwat Sayām : phonlawat phatthanākān læ chatākam khō̜ng rabop rai phak / "คณะการเมือง" หลังการปฏิวัติสยาม : พลวัต พัฒนาการ และชะตากรรมของระบบไร้พรรค / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.

Phūri Fūwongčharœ̄n. by ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS575 .ภ742 2560] (1). Checked out (5).

Open Library:
Khư̄ fā kwāng-- 60 pī Nakharin Mektrairat / คือฟ้ากว้าง-- 60 ปี นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ / จัดทำโดย ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, วสันต์ เหลืองประภัสร์.

Phūri Fūwongčharœ̄n. Suphasawat Chatchawān. Wasan Lư̄angpraphat. by ภูริ ฟูวงศ์เจริญ | ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ | วสันต์ เหลืองประภัสร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: LA2383.ท92น22 ภ746 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LA2383.ท92น22 ภ746 2561] (1).

Open Library:
Čhamkat Phalāngkūn : bot banthưk ngān khrop rō̜p 68 pī Wan Santiphāp Thai / จำกัด พลางกูร : บทบันทึกงานครบรอบ 68 ปี วันสันติภาพไทย / จัดทำ[โดย] หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ภูริ ฟูวงศ์เจริญ บรรณาธิการ.

Phūri Fūwongčharoen. Hō̜čhotmāihēt Mahāwitthayālai Thammasāt. by ภูริ ฟูวงศ์เจริญ | หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2014 639961] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2014 639961] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HIST DS 2014 639961] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2014 639961] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HIST DS 2014 639961] (1).

Open Library:
Nǣothāng patirūp khwāmsamphan rawāng ʻamnāt nitibanyat kap ʻamnāt bō̜rihān / แนวทางปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหาร / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.

Nakharin Mēktrairat, Phūri Fūwongčharœ̄n. Sathāban Phra Pokklao. by นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501- | ภูริ ฟูวงศ์เจริญ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: ฉบับปรับปรุงแก้ไข.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1743.2 .น34 2558] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1743.2 .น34 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1743.2 .น34 2558] (2). Checked out (2).

Open Library:
Sanyā Thammasak : čhotmāihēt hǣng chīwit (phāk nāyokratthamontrī) / สัญญา ธรรมศักดิ์ : จดหมายเหตุแห่งชีวิต (ภาคนายกรัฐมนตรี) / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ เรียบเรียง.

Phūri Fūwongčharœ̄n. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. by ภูริ ฟูวงศ์เจริญ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2014 632033] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2014 632033] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HIST DS 2014 632033] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2014 632033] (6), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HIST DS 2014 632033] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HIST DS 2014 632033] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2014 632033] (1).

Open Library:
Sām thotsawat kānthūt Thai bon wēthī phahuphākhī : phonsamret ʻuppasak læ khwāmthāthāi / สามทศวรรษการทูตไทยบนเวทีพหุภาคี : ผลสำเร็จ อุปสรรค และความท้าทาย / บรรณาธิการ ภูริ ฟูวงศ์เจริญ ; ผู้ช่วยบรรณาธิการ ภัทรพร บุญนำอุดม.

Puli Fuwongcharoen. Pattaraphō̜n Bunnāmudom. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Ratthasāt. by ภูริ ฟูวงศ์เจริญ | ภัทรพร บุญนำอุดม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp...: Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2017 685213] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2017 685213] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2017 685213] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2017 685213] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC 2017 685213] (2).

Open Library:
Surin Phitsuwan : chīwit tūaton læ phonngān / สุรินทร์ พิศสุวรรณ : ชีวิต ตัวตน และผลงาน / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.

Puli Fuwongcharoen. Mahāwitthayālai Thammasāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Ratthasāt. by ภูริ ฟูวงศ์เจริญ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ส716 ส74 2561] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.6.ส716 ส74 2561] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2018 692330] (1).
Checked out (1).

Open Library:
Yāk lư̄m klap čham / อยากลืมกลับจำ / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, ศรัญญู เทพสงเคราะห์, ณัฐพล ใจจริง ; นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ บรรณาธิการ.

Phūri Fūwongčharœ̄n. Sarunyou Tepsongkroh, Natthaphon Čhaičhing. Nakharin Mektrairat, by ภูริ ฟูวงศ์เจริญ | ศรัญญู เทพสงเคราะห์, 2528- | ณัฐพล ใจจริง | นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: CT1548.จ65 ภ74 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CT1548.จ65 ภ74 2561] (1). Checked out (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)