Your search returned 4 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Bot samrūat khwāmkhit thāng kānmư̄ang khō̜ng ʻAntōniʻō Kramchī / บทสำรวจความคิดทางการเมืองของ อันโตนิโอ กรัมชี่ = A survey of Gramsci's political thought / วัชรพล พุทธรักษา.

Watcharapol Phuttharaksā. by วัชรพล พุทธรักษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sommotti, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2557 [2014]Other title: Survey of Gramsci's political thought.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JC 2014 638041] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JC 2014 638041] (1). Checked out (3).

Open Library:
Wādūai tritsatī ratthasāt læ ratthaprasāsanasāt rūamsamai = On theories of political science and public administration / ว่าด้วยทฤษฏีรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย = On theories of political science and public administration / วัชรพล ศุภจักรวัฒนา, วัชรพล พุทธรักษา บรรณาธิการ.

Watcharaphon Suphačhakwatthanā. Watcharaphon Phuttharaksā. by วัชรพล ศุภจักรวัฒนา | วัชรพล พุทธรักษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2559 [2016] Publisher: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559 [2016]Other title: On theories of political science and public administration.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JA71 .ว545 2559] (3).

Open Library:
Yū dūai kan : lōk theknōlōyī khwāmlư̄amlam læ khwāmpen ʻư̄n = Being with : the world, technology, inequality and otherness / อยู่ด้วยกัน : โลก เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น = Being with : the world, technology, inequality and otherness / ชาญณรงค์ บุญหนุน, คงกฤช ไตรยวงค์, พัชชล ดุรงค์กวิน บรรณาธิการ.

Kānprachum Wichākān Radap Chāt Wēthī Wičhai Manutsayasāt Thai Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n Witthayākhēt Phrarātchawang Sanām Čhan) Channarong Boonnoon. Kongkrit Triyawong. Phatchon Durongkawin. Chānan Yō̜thong, Donlawat Buapradit. Theera Roungtheera. Natthanai Prasannam. Boonlert Visetpricha, Nattawut Singkul, Pakorn Singsuriya. Pannawit Thēra. Panipa Suksom. Jakkrit Sangkhamanee. Piyanat Prathomwong. Piyabut Sumēttikun. Peranat Pīamsaksunti. Phō̜nnapa Thatdō̜kmai. Phutthiphong ʻƯngkanungwēt. Moodjalin Sudcharoen. Mutita Charonesuk. Maytawee Holasut. Rawipon Leemingsawa. Worayuth Pornprasert. Davisakd Puaksom. Watcharabon Buddharaksa. Sarinya Arunkhajornsak. Saraj Sindhuprama. Sorasak Ngamcachonkulkid, Sikkha Songkamchum. ʻAphipon Sǣtang. Attapon Pamakho. Omsin Jatuporn. Olarn Ongla. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Khana ʻAksō̜nsāt. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (ครั้งที่ 12 : 2561 : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) | ชาญณรงค์ บุญหนุน | คงกฤช ไตรยวงค์ | พัชชล ดุรงค์กวิน | ชานันท์ ยอดหงษ์, 2527- | ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์ | ธีระ รุ่งธีระ | นัทธนัย ประสานนาม | บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 2516- | นัฐวุฒิ สิงห์กุล, 2520- | ปกรณ์ สิงห์สุริยา | ปัณณวิชญ์ เถระ | ปาณิภา สุขสม | จักรกริช สังขมณี | ปิยณัฐ ประถมวงษ์ | ปิยบุตร สุเมตติกุล | พีรณัฐ เปี่ยมศักดิ์สันติ | พรนภา ทัดดอกไม้ | พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช | มุจลินท์ สุดเจริญ | มุทิตา เจริญสุข | เมธาวี โหละสุต | รวิพล ลี้มิ่งสวัสดิ์ | วรยุทธ พรประเสริฐ | ทวีศักดิ์ เผือกสม | วัชรพล พุทธรักษา | ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ | สรัช สินธุประมา | สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, 2503- | สิกขา สองคำชุม | อภิพล แซ่ตั้ง | อรรถพล ปะมะโข | ออมสิน จตุพร | โอฬาร อ่องฬะ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Khopfai], 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพ : คบไฟ], 2561 [2018]Other title: Being with : the world, technology, inequality and otherness.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
ʻAntōniʻō Kramchī kap kānčhatwāng khwāmkhit thāng kānmư̄ang : pratyā patibat kānplīanplǣng thāng sangkhom læ kānplotplō̜i manut = Gramsci and political installation : philosophy of praxis, social transformation, and human emancipation / อันโตนิโอ กรัมชี่ กับการจัดวางความคิดทางการเมือง : ปรัชญาปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปลดปล่อยมนุษย์ = Gramsci and political installation : philosophy of praxis, social transformation, and human emancipation / วัชรพล พุทธรักษา.

Watcharaphon Phuttharaksā. by วัชรพล พุทธรักษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sommut, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2561 [2018]Other title: Gramsci and political installation : philosophy of praxis, social transformation, and human emancipation.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HX289.7.ก46 อ633 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HX289.7.ก46 อ633 2561] (2). Checked out (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)