Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Rāingān pračham pī = Annual report / รายงานประจำปี = Annual report / โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Mahāwitthayālai Rātchaphat Thanaburī. Khrōngkān Bandit Sưksā. by มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. โครงการบัณฑิตศึกษา.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān, 2555- [2012]- Publication: กรุงเทพฯ : โคงการ, 2555- [2012]-Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: EDUC LG 2012 646184 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก5562 ธ325 2557 (1).

ห้องสมุด:
Kānphatthanā sư̄ mantimīdīa wichā phāsā Yīpun rư̄ang kānrīan tūaʻaksō̜n Khančhi dūai theknik chư̄amyōng čhāk rūpphāp chan matthayommasưksā pī thī 4 Rōngrīan Phraharưhai Khō̜nwǣn Krung Thēp Mahā Nakhō̜n / การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียวิชาภาษาญี่ปุ่นเรื่องการเรียนตัวอักษรคันจิด้วยเทคนิคเชื่อมโยงจากรูปภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระหฤหัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร / ทรงพล รัตน์ดิลกพานิชย์.

Songpol Ratdilokpanich, Mahāwitthayālai Rātchaphat Thonburī. Khrōngkān Banditsưksā. by ทรงพล รัตน์ดิลกพานิชย์, 2516- | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. โครงการบัณฑิตศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Banditsưksā Mahāwitthayālai Rātchaphat Thonburī, [2558] [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, [2558] [2015]Other title: Development of multimedia on Kanji characters learning through pictures for grade 10 students at Sacred Hrart Convent School.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL535.7 .ท42 2558 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544