Your search returned 4 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rūam khwāmhen kīeokap kotmāi wādūai khwāmrapphit thāng lamœ̄t khō̜ng čhaonāthī khō̜ng Khana Kammakān Kritsadīkā (Khana phisēt). Lem 1, (Phō̜.Sō̜. 2540-2550) / รวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ). เล่ม 1, (พ.ศ. 2540 - 2550) / จัดทำโดย สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; คณะผู้รวบรวมและดำเนินการ พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Samnak Kotmāi Pokkhrō̜ng. by สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. สำนักกฎหมายปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT2840 .ร56 2558 ล. 1] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2840 .ร56 2558 ล. 1] (1).

Open Library:
Rūam khwāmhen kīeokap kotmāi wādūai khwāmrapphit thāng lamœ̄t khō̜ng čhaonāthī khō̜ng Khana Kammakān Kritsadīkā (Khana phisēt). Lem 2, (Phō̜.Sō̜. 2551-2557) / รวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ). เล่ม 2, (พ.ศ. 2551 - 2557) / จัดทำโดย สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; คณะผู้รวบรวมและดำเนินการ พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Samnak Kotmāi Pokkhrō̜ng. by สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. สำนักกฎหมายปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT2840 .ร56 2558 ล. 2] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2840 .ร56 2558 ล. 2] (1).

Open Library:
Rūam khwāmhen khō̜ng Khana Kammakān Withī Patibat Rātchakān thāng Pokkhrō̜ng. Lem 1, (Phō̜.Sō̜. 2541-2550) / รวมความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. เล่ม 1, (พ.ศ. 2541-2550) / จัดทำโดย สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; คณะผู้รวบรวมและดำเนินการ พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

Phongsawāt Kāiʻarunsut. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Samnak Kotmāi Pokkhrō̜ng. by พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. สำนักกฎหมายปกครอง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT2730 .ร543 2557 ล. 1] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 648378] (1).

Open Library:
Rūam khwāmhen khō̜ng Khana Kammakān Withī Patibat Rātchakān thāng Pokkhrō̜ng. Lem 2, (Phō̜.Sō̜. 2551-2556) / รวมความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. เล่ม 2, (พ.ศ. 2551-2556) / จัดทำโดย สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; คณะผู้รวบรวมและดำเนินการ พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

Phongsawāt Kāiʻarunsut. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Samnak Kotmāi Pokkhrō̜ng. by พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. สำนักกฎหมายปกครอง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT2730 .ร543 2557 ล. 2] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 648379] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)