Your search returned 5 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Khūmư̄ kān patibat tām pha rāt cha banyat lư̄aisō yon Pō̜.Sō̜. 2545 : samrap prachāchon / คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 : สำหรับประชาชน / ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้ ; คณะทำงาน ประยูร สิริสม ... [และคนอื่น ๆ].

Prayūn Sirisom. Krom Pāmai. Samnak kān ʻAnuyāt. by ประยูร สิริสม | กรมป่าไม้. สำนักการอนุญาต.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krom, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2015 654226] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2015 654226] (2).

Open Library:
Khūmư̄ phū rap ʻanuyāt khā rư̄ mī wai khrō̜pkhrō̜ng phư̄a kānkhā sưng sing pradit khrư̄angchai rư̄ sing ʻư̄n dai bandā thī tham dūai mai hūanghām / คู่มือผู้รับอนุญาต ค้าหรือมีไว้ครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม / สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้.

Thai. Krompāmai. Samnakkānʻanuyāt. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กรมป่าไม้. สำนักการอนุญาต.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūan ʻAnuyātʻUtsāhakam Mai Samnakkānʻanuyāt Krompāmai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ การอนุญาต กรมป่าไม้, 2557 [2014]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 654203] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 654203] (2).

Open Library:
Khūmư̄ phū rap ʻanuyāt tang rōng khā maiprǣrūp / คู่มือผู้รับอนุญาต ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป / สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้.

Thai. Krom pāmai. Samnak kān ʻanuyāt. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กรมป่าไม้. สำนักการอนุญาต.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūan ʻanuyātʻutsāhakam mai Samnak kān ʻanuyāt Krom Pāmai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้, 2557 [2014]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 654174] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 654174] (2).

Open Library:
Khūmư̄ phū rap ʻanuyāt tang rōngngān prǣrūp mai / คู่มือผู้รับอนุญาต ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ / สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้.

Thai. Krompāmai. Samnakkānʻanuyāt. by ไทย กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กรมป่าไม้. สำนักการอนุญาต.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūan ʻAnuyātʻUtsāhakam Mai Samnakkānʻanuyāt Krompāmai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ การอนุญาต กรมป่าไม้, 2557 [2014]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 654239] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 654239] (2).

Open Library:
Nǣothāng kān khō̜ ʻanuyāt hai khao tham prayōt nai phư̄nthī pāmai : chabap phū khō̜ ʻanuyāt / แนวทางการขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ : ฉบับผู้ขออนุญาต / สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้.

Krom Pāmai. Samnak Kān ʻAnuyāt. by กรมป่าไม้. สำนักการอนุญาต.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krom, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 654087] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 654087] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 654087] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)