ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 5 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / โดย ดวงเด่น นาคสีหราช, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 . 460 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [PE1116.ก2 ด52 2561] (4), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [PE1116.ก2 ด52 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PE1116.ก2 ด52 2561] (4),

ห้องสมุด:
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / โดย ดวงเด่น นาคสีหราช, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 . 306 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [PE1116.ก2 ด52 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LANG&LIT PE 2016 663488] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LANG&LIT PE 2016 663488] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / โดย ดวงเด่น นาคสีหราช, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 . 293 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [PE1116.ก2 ด52 2558] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [PE1116.ก2 ด52 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PE1116.ก2 ด52 2558] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / โดย ดวงเด่น นาคสีหราช, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 . 445 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [PE1116.ก2 ด52 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [PE1116.ก2 ด52 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PE1116.ก2 ด52 2560] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / โดย ดวงเด่น นาคสีหราช, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 . 460 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [PE1116.ก2 ด52 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [PE1116.ก2 ด52 2562] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PE1116.ก2 ด52 2562] (2),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455