ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 2 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ โรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ / โดย ชัชวาล วงค์สารี. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : N P Press Limited Partnership, 2559 . 588 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WY164 .ช625 2559] (8),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เพรส, 2560 . [32], 608 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WY18.2 .ค747 2560] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)