Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Plǣng phon kānwičhai sū kānphatthanā ngān dān phū sūngʻāyu / แปลงผลการวิจัย สู่การพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ / วิพรรณ ประจวบเหมาะ.

Wiphan Pračhūapmo̜. by วิพรรณ ประจวบเหมาะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1484.ท92 ว634 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV1484.ท92 ว634 2560 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān tittām læ pramœ̄nphon kāndamnœ̄nngān tām phǣn phūsūngʻāyu hǣng chāt chabap thī 2 (Phō̜.Sō̜. 2545-2564) raya thī 2 (Phō̜.Sō̜. 2550-2554) : rāingān kānsưksā / โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ระยะที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) : รายงานการศึกษา / คณะผู้วิจัย วิพรรณ ประจวบเหมาะ ... [และคนอื่น ๆ].

Wiphan Phračhūapmo̜. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Witthayālai Prachākō̜nsāt. Thailand. Samnakngān Songsœ̄m Sawatdiphāp læ Phithak Dek Yaowachon Phūdō̜iʻōkāt Khonphikān læ Phūsūngʻāyu. Samnak Songsœ̄m læ Phithak Phūsūngʻāyu. by วิพรรณ ประจวบเหมาะ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ | สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ. สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Witthayālai Prachākō̜nsāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1484.ท92 ค943 2556 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544