Your search returned 3 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Khrōngkān sưksā māttrathān khwāmyū sabāi khō̜ng thīyūʻāsai læ chumchon phư̄a kānwāngphǣn phatthanā thīyūʻāsai dōi krabūankān mī sūanrūam = Development of housing and community comfortable living performance standards through participatory research : rāingān chabap sombūn / โครงการศึกษามาตรฐานความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยกระบวนการมีส่วนร่วม = Development of housing and community comfortable living performance standards through participatory research : รายงานฉบับสมบูรณ์ / เสนอต่อ การเคหะแห่งชาติ ; โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชน ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; [หัวหน้าโครงการ กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ ; นักวิจัย ธรรมนูญ เลาห์ปิยะวิสุทธิ์, ถิรวัฒน์ พิมพ์เวิน].

Kundoldibya Panitchpakdi. Thammanoon Laohpiyavisut. Tirawat Pimwern. National Housing Authority (Thailand) Chulalongkorn University. Chula Unisearch. Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai. Phāk Wichā Khēhakān. Sūn Sưksā Khwāmyū Sabāi khō̜ng Thīyūʻāsai læ Chumchon. by กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ | ธรรมนูญ เลาห์ปิยะวิสุทธิ์ | ถิรวัฒน์ พิมพ์เวิน | การเคหะแห่งชาติ | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเคหการ. ศูนย์ศึกษาความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2560 [2017]Other title: Māttrathān khwāmyū sabāi khō̜ng thīyūʻāsai læ chumchon phư̄a kānwāngphǣn phatthanā thīyūʻāsai dōi krabūankān mī sūanrūam Other title: Development of housing and community comfortable living performance standards through participatory research | มาตรฐานความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยกระบวนการมีส่วนร่วม.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: TH4815.5 .ก733 2560] (1).

Open Library:
Māttrathān khwāmyū sabāi khō̜ng thīyūʻāsai læ chumchon læ nǣothāng kānnam pai wāngphǣn phatthanā thīyūʻāsai : kō̜ranī chumchon kasēt rimnam. Radap : bān / มาตรฐานความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชน และแนวทางการนำไปวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย : กรณีชุมชนเกษตรริมน้ำ. ระดับ : บ้าน / เสนอต่อ การเคหะแห่งชาติ ; โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชน ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; หัวหน้าโครงการ กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ ; นักวิจัย ธรรมนูญ เลาห์ปิยะวิสุทธิ์, ถิรวัฒน์ พิมพ์เวิน.

Kundoldibya Panitchpakdi. Thammanoon Laohpiyavisut. Tirawat Pimwern. Thailand. Kānkhēha hǣng Chāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā Khēhakān. Sūn Sưksā Khwāmyū Sabāi khō̜ng Thīyūʻāsai læ Chumchon. by กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ | ธรรมนูญ เลาห์ปิยะวิสุทธิ์ | ถิรวัฒน์ พิมพ์เวิน | การเคหะแห่งชาติ | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเคหการ. ศูนย์ศึกษาความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: TH4815.5 .ก734 2560] (1).

Open Library:
Māttrathān khwāmyū sabāi khō̜ng thīyūʻāsai læ chumchon læ nǣothāng kānnam pai wāngphǣn phatthanā thīyūʻāsai : kō̜ranī chumchon kasēt rimnam. Radap : chumchon / มาตรฐานความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชน และแนวทางการนำไปวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย : กรณีชุมชนเกษตรริมน้ำ. ระดับ : ชุมชน / เสนอต่อ การเคหะแห่งชาติ ; โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชน ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; หัวหน้าโครงการ กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ ; นักวิจัย ธรรมนูญ เลาห์ปิยะวิสุทธิ์, ถิรวัฒน์ พิมพ์เวิน.

Kundoldibya Panitchpakdi. Thammanoon Laohpiyavisut. Tirawat Pimwern. Thailand. Kānkhēha hǣng Chāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā Khēhakān. Sūn Sưksā Khwāmyū Sabāi khō̜ng Thīyūʻāsai læ Chumchon. by กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ | ธรรมนูญ เลาห์ปิยะวิสุทธิ์ | ถิรวัฒน์ พิมพ์เวิน | การเคหะแห่งชาติ | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเคหการ. ศูนย์ศึกษาความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: HT169.ท9 ก726 2560] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)