Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Tamrā phrưttikamsāt thāng kānphǣt / ตำราพฤติกรรมศาสตร์ทางการแพทย์ / มาโนช หล่อตระกูล, ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์, นิดา ลิ้มสุวรรณ, บรรณาธิการ.

Manote Lō̜trakūn. Thanitā Tantrarungrōt. Nida Limsuwan. Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī. Phāk Wichā Čhittawētchasāt. by มาโนช หล่อตระกูล | ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์ | นิดา ลิ้มสุวรรณ | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phāk Wichā Čhittawētchasāt Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī Mahāwitthayālaimahahidon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , 2559 [2016]Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB103 .ต646 2559 (3).

ห้องสมุด:
Kānchai yā čhittawēt nai thāng khlinik / การใช้ยาจิตเวชในทางคลินิก / มาโนช หล่อตระกูล บรรณาธิการ.

Mānōt Lō̜trakūn. Thanāwadī Prachāsan. Thanitā Tantrarungrōt. Prāmōt Sukhanit. Phichai Sǣngchānchai. Phichai ʻItthasakun. Phāphan Thaiphisutthikun. Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī. Phāk Wichā Čhittawētchasāt. by มาโนช หล่อตระกูล | ธนาวดี ประชาสันติ์ | ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์ | ปราโมทย์ สุุคนิชย์ | พิชัย แสงชาญชัย | พิชัย อิฏฐสกุล | ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Phāk Wichā Čhittawētchasāt Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2560 [2017]Availability: Available for loan (5)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV77 .ก642 2560 (5). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544