Your search returned 19 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kān chai prayōt čhāk ngānwičhai dūai khrư̄angmư̄ kānsư̄sān : kānbō̜rihān čhatkān sapphayākō̜n / การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การบริหารจัดการทรัพยากร / สมสุข หินวิมาน บรรณาธิการ.

Somsuk Hinwimān. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sūn Saha Witthayākān Chumchon Sưksā. by สมสุข หินวิมาน | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sūn Saha Witthayākān Chumchon Sưksā Sathāban Wičhai læ Phatthanā Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560 [2017]Other title: Kānbō̜rihān čhatkān sapphayākō̜n Other title: การบริหารจัดการทรัพยากร.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: P96.พ65 ก626 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: P96.พ65 ก626 2560] (1).

Open Library:
Kān chai prayōt čhāk ngānwičhai dūai khrư̄angmư̄ kānsư̄sān : kānphatthanā klum khon / การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การพัฒนากลุ่มคน / สมสุข หินวิมาน บรรณาธิการ.

Somsuk Hinwimān. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sūn Saha Witthayākān Chumchon Sưksā. by สมสุข หินวิมาน | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sūn Saha Witthayākān Chumchon Sưksā Sathāban Wičhai læ Phatthanā Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560 [2017]Other title: Kānphatthanā klum khon Other title: การพัฒนากลุ่มคน.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: HV29.7 .ก643 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HV29.7 .ก643 2560] (2).

Open Library:
Kānbō̜rihān ngān thōrathat = Public relations writing : ʻēkkasān kānsō̜n chut Wicha. [lēm 1], nūai thī 1-7 / การบริหารงานโทรทัศน์ = Television management : เอกสารการสอนชุดวิชา. [ล. 1], หน่วยที่ 1-5 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ; ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร ประธานกรรมการ ... [และคนอื่น ๆ].

Phatsawalī Nitikasētsunthorn. Somsuk Hinwimān. Kittimā Surasonthi. Kanjanā Kǣothēp. Kunlathip Sāttraručhi. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Nithētsāt. by ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร | สมสุข หินวิมาน | กิติมา สุรสนธิ | กาญจนา แก้วเทพ | กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1,พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 [2014]Other title: Television management [1].Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kānbō̜rihān ngān thōrathat = Public relations writing : ʻēkkasān kānsō̜n chut Wicha. [lēm 3], nūai thī 11-15 / การบริหารงานโทรทัศน์ = Television management : เอกสารการสอนชุดวิชา. [ล. 3], หน่วยที่ 11-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ; ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร ประธานกรรมการ ... [และคนอื่น ๆ].

Phatsawalī Nitikasētsunthorn. Somsuk Hinwimān. Santad Thō̜ngrin. Kittimā Surasonthi. Nutsupong Suksōt. Thikamporn ʻĪamrērai. Vīra Supha. Khamphī Ditthākō̜n. Niphon Nāksomphop. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Nithētsāt. by ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร | สมสุข หินวิมาน | สันทัด ทองรินทร์ | กิติมา สุรสนธิ | ณัฐสุพงศ์ สุขโสต, 2513- | ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร, 2508- | วีระ สุภะ, 2510- | คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ | นิพนธ์ นาคสมภพ, 2489- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1,พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 [2013]Other title: Television management [3].Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Khon-- rakhon-- lakhō̜n : rūam botwičhān wādūai khon khwāmkhit læ watthanatham nai lakhō̜n thōrathat / คน-- ระคน-- ละคร : รวมบทวิจารณ์ว่าด้วยคน ความคิด และวัฒนธรรมในละครโทรทัศน์ / โดย สมสุข หินวิมาน.

Somsuk Hinwimān. Sūn Mānusayawitthayā Sirinthō̜n. by สมสุข หินวิมาน | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn Mānusayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: PN1992.65 .ส45 2561] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: PN1992.65 .ส45 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN1992.65 .ส45 2561] (2).

Open Library:
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ / คณะผู้เขียน สมสุข หินวิมาน ... [และคนอื่น ๆ].

by สมสุข หินวิมาน.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HE8689.4 .ค564 2554] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HE8689.4 .ค564 2554] (4). Checked out (2).

Open Library:
Khwāmrū bư̄angton thāng witthayu læ thōrathat / ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ / คณะผู้เขียน สมสุข หินวิมาน ... [และคนอื่น ๆ].

Somsuk Hinwimān. by สมสุข หินวิมาน.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: TRAN HE 2014 629243] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TRAN HE 2014 629243] (1). Checked out (5).

Open Library:
โครงการ "เครือข่ายการสื่อสารกับศักยภาพการดำรงอยู่ของชุมชน : ศึกษากรณี ต. ทุ่งขวาง อ. พนัสนิคม จ. ชลบรี" = [Communication networks and community existence : an analysis of Toongkwang Village, Panasnikhom District, Chonburi Province] : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย สมสุข หินวิมาน, กำจร หลุยยะพงศ์, เธียรชัย อิศรเดช.

by สมสุข หินวิมาน | กำจร หลุยยะพงศ์, 2515- | เธียรชัย อิศรเดช.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547Other title: Communication networks and community existence : an analysis of Toongkwang Village, Panasnikhom District, Chonburi Province.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Thurakit sư̄sānmūanchon / ธุรกิจสื่อสารมวลชน / คณะผู้เขียน สมสุข หินวิมาน ... [และคนอื่น ๆ].

Somsuk Hinwimān. by สมสุข หินวิมาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: P90 .ธ74 2558] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMMD P 2015 656849] (2). Checked out (2).

Open Library:
ภาพยนตร์ไทยในรอบสามทศวรรษ (พ.ศ. 2520-2547) : กรณีศึกษาตระกูลหนังผี หนังรัก และหนังยุคหลังสมัยใหม่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / กำจร หลุยยะพงศ์, สมสุข หินวิมาน.

by กำจร หลุยยะพงศ์, 2515- | สมสุข หินวิมาน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2551Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: PN1993.5.ท9 ก645] (1).

Open Library:
รายการสอนภาษาอังกฤษทางวิทยุกระจายเสียง / โดย สมสุข หินวิมาน.

by สมสุข หินวิมาน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531Dissertation note: สารนิพนธ์ วารสารศาสตร์บัณฑิต. Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PN1991.8.ภ67 ส45] (1).

Open Library:
Wāng yang wun : chonchan phēt saphāp læ wēlāwāng khō̜ng phūying / ว่างยังวุ่น : ชนชั้น เพศสภาพ และเวลาว่างของผู้หญิง / ผู้เขียน สมสุข หินวิมาน.

Somsuk Hinwimān by สมสุข หินวิมาน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phārākrāp, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : พารากราฟ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: SOCY HQ 2015 656690] (1), Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: SOCY HQ 2015 656690] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2015 656690] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SOCY HQ 2015 656690] (1). Checked out (2).

Open Library:
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับการสร้างความชอบธรรมของรัฐ : วิเคราะห์รายการข่าวภาคถ่ายทอด = Radio Thailand and the lititimation of the state ; a analysis of the main news bulletins / สมสุข หินวิมาน.

by สมสุข หินวิมาน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต. Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PN1991.8ข6 ส45] (1).

Open Library:
สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับสื่อสารศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ, สมสุข หินวิมาน.

by กาญจนา แก้วเทพ | สมสุข หินวิมาน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์, 2551Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: HB180 .ก574] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HB180 .ก574] (2). Checked out (10).

Open Library:
สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับสื่อสารศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ, สมสุข หินวิมาน.

by กาญจนา แก้วเทพ | สมสุข หินวิมาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HB180 .ก574 2553] (1).

Open Library:
Sāithān hǣng nak khit thritsadī sētthasāt kānmư̄ang kap sư̄sān sưksā / สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับสื่อสารศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ, สมสุข หินวิมาน.

Kānčhanā Kǣothēp. Somsuk Hinwimān. by กาญจนา แก้วเทพ | สมสุข หินวิมาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻInthanin, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : อินทนิล, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HB180 .ก574 2560] (1). Checked out (3).

Open Library:
หลอน รัก สับสน ในหนังไทย : ภาพยนตร์ไทยในรอบสามทศวรรษ (พ.ศ. 2520-2547) : กรณีศึกษาตระกูลหนังผี หนังรัก และหนังยุคหลังสมัยใหม่ / กำจร หลุยยะพงศ์ และ สมสุข หินวิมาน.

by กำจร หลุยยะพงศ์, 2515- | สมสุข หินวิมาน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2552Other title: ภาพยนตร์ไทยในรอบสามทศวรรษ (พ.ศ. 2520-2547) : กรณีศึกษาตระกูลหนังผี หนังรัก และหนังยุคหลังสมัยใหม่.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: PN1993.5.ท9 ก6453] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN1993.5.ท9 ก6453] (1). Checked out (4).

Open Library:
ʻĀn thīwī : kānmư̄ang watthanatham nai čhō̜ thōrathat / อ่านทีวี : การเมืองวัฒนธรรมในจอโทรทัศน์ / ผู้เขียน สมสุข หินวิมาน.

Somsuk Hinwimān. by สมสุข หินวิมาน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phārākrāp, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : พารากราฟ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: PN1992.6.ส452 2558] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PN1992.6.ส452 2558] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: PN1992.6 .ส452 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN1992.6 .ส452 2558] (4). Checked out (4).

Open Library:
เอกสารประกอบการเสวนาเรื่อง "สื่อโฆษณาในมิติทางวัฒนธรรม" / โดย สมสุข หินวิมาน.

by สมสุข หินวิมาน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: DOC .ส4565อ72] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)