ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 18 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การพัฒนาความสุขสำหรับสังคมสมัยใหม่ = Happiness development for the modern society / ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2499-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2554 [2011]Other title: Happiness development for the modern society.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF575.ส7 ต643 2554 (2).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎี นโยบาย และการวิเคราะห์สมัยใหม่ / ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2499-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ต64 2548 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HB180 .ต64 2548 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB180 .ต64 2548 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .ต64 2548 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
The dance of capital : จากวิกฤตสู่วิกฤต / ผู้เขียน ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2499-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ดอกเบี้ย, 2553Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ต628 2553 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445 .ต628 2553 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎี นโยบาย และการวิเคราะห์สมัยใหม่ / ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ต64 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB180 .ต64 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .ต64 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและประชาธิปไตยไทย / โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทฐานเศรษฐกิจ จำกัด, 2536Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ต63 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445 .ต63 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ต63 (3).

ห้องสมุด:
ทิศทางการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจในทศวรรษ 1990 / ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ บรรณาธิการ.

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ7 ท65 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ศ7 ท65 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ศ7 ท65 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ศ7 ท65 (2).

ห้องสมุด:
เสกกระดาษให้เป็นทอง? : หายนภัยเศรษฐศาสตร์ชวนเชื่อ = The perils of propaganda economy / ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด, 2549Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ต634 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ต634 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ต634 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ต634 (2).

ห้องสมุด:
อรรถาภิธานศัพท์เศรษฐศาสตร์ / จัดทำโดย World Bank ; [แปลโดย] ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และคณะ.

by ธนาคารโลก | ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์ หอสมุดและจดหมายเหตุ สายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย, [2544]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB62 .ธ36 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB62 .ธ36 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB62 .ธ36 (3).

ห้องสมุด:
ทำไมประเทศไทยจึงล้มเหลวทางเศรษฐกิจและการเมือง / ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2499-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อุดมปัญญา, 2553 [2010]Availability: Available for loan (3)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745 .ต64 2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2010 587190 (1).

ห้องสมุด:
Sētthasāt bon thāng sāi klāng = [The middle path of economics] / เศรษฐศาสตร์บนทางสายกลาง = [The middle path of economics] / ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

Tīrana Phongmakhaphat, Mūnnithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana. by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2499- | มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburi, Thailand] : Mūnnithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana, 2560 [2017] Publication: [นนทบุรี] : มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ, 2560 [2017]Other title: Middle path of economics.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ศ7 ต637 2560 (2).

ห้องสมุด:
Sētthasāt phư̄a khwāmsuk / เศรษฐศาสตร์เพื่อความสุข / ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

Tīron Phongmakhaphat, by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2499-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: REL BQ 2016 667548 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ศ7 ต64 2559 (2).

ห้องสมุด:
ศักยภาพและอนาคตของเศรษฐกิจไทย / ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และ จารุมา อัชกุล บรรณาธิการ.

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2499- | จารุมา อัชกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ศ62 (1).

ห้องสมุด:
นโยบายความสุข : จิต วัตถุ และความต้องการที่ไม่สิ้นสุด = Happiness policy : Mind, matters and unlimited wants / ผู้เขียน ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2499- | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Other title: Happiness policy : Mind, Matters and Unlimited Wants.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF575.ส7 ต643 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PSYC BF 2010 552599 (1).

ห้องสมุด:
ศักยภาพและอนาคตของเศรษฐกิจไทย / จารุมา อัชกุล และ ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ บรรณาธิการ.

by จารุมา อัชกุล | ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2499-.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ศ62 2538 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ศ62 2538 (2).

ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจ ไทยในทศวรรษหน้า = Directions for Thailand 's policy reforms in the 1990 / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องทิศทางการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจไทยในทศวรรษหน้า (2533 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2499- | ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์, ต. 2549 | ชวนชัย อัชนันท์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะ, 2533Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ก57 (1).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์และกลไกการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย / ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และคณะ ผู้วิจัย.

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2499- | สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.55 .ต642 2552 (1).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์และกลไกการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย / ผู้แต่ง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ; ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และคณะผู้วิจัย.

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2499- | สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.55 .ต642 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMM HF 2011 620213 (1).

ห้องสมุด:
Songkhrām kānkhā læ songkhrāmyen samai mai nai yuk plīan phān ʻamnāt lōk / สงครามการค้าและสงครามเย็นสมัยใหม่ในยุคเปลี่ยนผ่านอำนาจโลก / ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

Teerana Bhongmakapat, Mūnnithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana. by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2499- | มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana, 2562 [2019] Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ, 2562 [2019]Other title: ʻAmnāt lōk yuk plīan phān sū songkhrām kānkhā læ songkhrāmyen samai mai Other title: อำนาจโลกยุคเปลี่ยนผ่าน สู่สงครามการค้าและสงครามเย็นสมัยใหม่.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1414 .ต64 2562 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF1414 .ต64 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1414 .ต64 2562 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544