ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 24 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พลังงาน : เพื่อความเข้าใจ ใช้อย่างรู้ค่า พัฒนาสู่ความยั่งยืน / เรียบเรียง ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ; บรรณาธิการ อุษณีย์ วัฒนพันธ์.

by ธงชัย พรรณสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2543Availability: : Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการออกแบบระบบระบายน้ำเสียและน้ำฝน.

by ธงชัย พรรณสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมไทย, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD658 .ธ2 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD658 .ธ2 (2).

ห้องสมุด:
ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อมน้ำ / โดย กรมควบคุมมลพิษ และ สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ; คณะทำงาน ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by ธงชัย พรรณสวัสดิ์ | กรมควบคุมมลพิษ | สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2536Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD423 .ศ633 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD423 .ศ633 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TD423 .ศ633 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือผู้ให้บริการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย / ผู้เขียน มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ ; บรรณาธิการ ธงชัย พรรณสวัสดิ์.

by มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ | ธงชัย พรรณสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD743 .ม63 (1).

ห้องสมุด:
รายงานสมบูรณ์การจัดการคุณภาพน้ำของลุ่มน้ำกะรน จังหวัดภูเก็ต / ธงชัย พรรณสวัสดิ์.

by ธงชัย พรรณสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD365 .ธ23 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ศัพท์บัญญัติและนิยามขยะ / โดย สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ; ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by ธงชัย พรรณสวัสดิ์ | สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2540Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD785.5 .ศ65 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD785.5 .ศ65 (1).

ห้องสมุด:
I bike I walk. เล่ม 2, ชุมชนไทย หัวใจจักรยาน / ธงชัย พรรณสวัสดิ์.

by ธงชัย พรรณสวัสดิ์ | ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย, 2556 [2013]Other title: ชุมชนไทย หัวใจจักรยาน.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GV1046.ท9 ธ226 2556 ล. 2 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GV1046.ท9 ธ226 2556 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
การกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทางชีวภาพ / ธงชัย พรรณสวัสดิ์.

by ธงชัย พรรณสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2001, [2544]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD758.5.น9 ธ22 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD758.5.น9 ธ22 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: TD758.5.น9 ธ22 (1).

ห้องสมุด:
I bike I walk. เล่ม 1, เดินไป-- ปั่นไป / ธงชัย พรรณสวัสดิ์.

by ธงชัย พรรณสวัสดิ์ | ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย, 2556 [2013]Other title: เดินไป-- ปั่นไป.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GV1046.ท9 ธ226 2556 ล. 1 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: GV1046.ท9 ธ226 2556 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย / โดย คณะกรรมการจัดทำคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ; บรรณาธิการ ธงชัย พรรณสวัสดิ์, วิบูลย์ลักษณ์ วิสุทธิศักดิ์.

by ธงชัย พรรณสวัสดิ์ | วิบูลย์ลักษณ์ วิสุทธิศักดิ์ | คณะกรรมการจัดทำคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (ปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2540Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี : ปัญหาและแนวทางแก้ไข : การสัมมนา, 29 มีนาคม 2546 ห้องประชุมนานาชาติ ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by สัมมนาวิชาการเรื่องโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี : ปัญหาและแนวทางแก้ไข (2546 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | ธงชัย พรรณสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท แมนนี่ พริ้นติ้ง โปรเซส จำกัด, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD195.ร8 ส64 (1).

ห้องสมุด:
มลพิษอากาศ / ธงชัย พรรณสวัสดิ์ เขียน ; ปรีดา ปัญญาจันทร์, ชีวัน วิสาสะ วาดภาพ.

by ธงชัย พรรณสวัสดิ์ | ปรีดา ปัญญาจันทร์, 2500- | ชีวัน วิสาสะ, 2507-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการ, 2537Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD883.13 .ธ23 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ / ผู้เขียน อุดร จารุรัตน์ ; บรรณาธิการ ธงชัย พรรณสวัสดิ์.

by อุดร จารุรัตน์ | ธงชัย พรรณสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2537Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD745 .อ74 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD745 .อ74 (1).

ห้องสมุด:
ขยะและสารอันตราย / ธงชัย พรรณสวัสดิ์ เขียน ; ปรีดา ปัญญาจันทร์, ชีวัน วิสาสะ วาดภาพ.

by ธงชัย พรรณสวัสดิ์ | ปรีดา ปัญญาจันทร์, 2500- | ชีวัน วิสาสะ, 2507-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2537Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD792 .ธ22 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544