ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 16 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การประชุมนานาชาติเรื่อง "สตรีชาวพุทธ" 25-29 ตุลาคม 2534 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี : บทความทางวิชาการ.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2534]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1393 .ก64 (1).

ห้องสมุด:
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกับผลกระทบต่อภาวะการจ้างงานของแรงงานหญิงในอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย = Impact of technological changes on employment situations of women workers in the Thai textile industry / จัดโดย โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, สถาบันพัฒนาแรงงานไทย ; บรรณาธิการ จุไรรัตน์ จันทร์ธำรง.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องสภาพการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยและผลกระทบต่อแรงงานหญิง (2536 : กรุงเทพฯ) | จุไรรัตน์ จันทร์ธำรง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา | มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท | สถาบันพัฒนาแรงงานไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2536Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8039.ส72 ก65 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD8039.ส72 ก65 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD8039.ส72 ก65 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD8039.ส72 ก65 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การสัมมนา "ปัญหาสตรีกับแนวความคิดของนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง" / โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสตรีในประเทศไทย (ป.พ.ส.).

by การสัมมนา "ปัญหาสตรีกับแนวความคิดของนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง" (2532 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา, 2532Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.55 .ก67 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HQ1750.55 .ก67 (1).

ห้องสมุด:
ความเสมอภาคหญิงชาย : สร้างเครือข่าย ขยายความรู้ สู่การปฏิบัติ : การสัมมนาวิชาการ วันที่ 15-16 มิถุนายน 2553 ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ / จัดโดย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การสัมมนาวิชาการเรื่อง ความเสมอภาคหญิงชาย : สร้างเครือข่าย ขยายความรู้ สู่การปฏิบัติ (2553 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1181.ท9 ก667 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1181.ท9 ก667 2553 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān Sattrī læ Yaowachon Sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt = Women and Youth Studies Programm, Thammasat University. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = Women and Youth Studies Programm, Thammasat University.

Thammasat University. Women and Youth Studies Programm. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp … : Khrōngkān, [2533?] [1990?] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ, [2533?] [1990?]Other title: Women and Youth Studies Programm, Thammasat University.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1990 687124 (1).

ห้องสมุด:
งานแนะนำตัวหลักสูตรปริญญาโทสตรีศึกษา และเสวนาวิชาการ "สตรีศึกษา-- ขอบฟ้าใหม่แห่งความรู้" วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2545 เวลา 10.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [วีดิทัศน์] / จัดโดย หลักสูตรปริญญาโทสตรีศึกษา สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร และโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; วิทยากร สินิทธ์ สิทธิรักษ์ ... [และคนอื่นๆ].

by สินิทธ์ สิทธิรักษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา, 2545Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ง63326 (2). :

งานเปิดตัวหลักสูตรและเสวนาสตรีศึกษาวิชาแห่งศตวรรษ [วีดิทัศน์] : วันที่ 22 มกราคม 2544 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ตึกอเนกประสงค์ / โครงการสตรีศึกษา.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา, 2544Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ง6335 (2). :

ผู้หญิงกับความรู้ : เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประเพณีสตรีศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 16-17 ธันวาคม 2542 / จัดโดย โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร.

by การประชุมวิชาการประเพณีสตรีศึกษาแห่งประเทศไทย (ครั้งที่ 1 : 2542 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา | มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, [2542]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1106 .ก645 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1106 .ก645 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HQ1106 .ก645 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ผู้หญิงกับความรู้ 1. ภาค 2 = [Women and knowledge I. Vol. 2] : หนังสือรวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสการประชุมวิชาการประเพณีสตรีศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 16-17 ธันวาคม 2542 / [จัดโดย] โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โครงการจัดตั้ง "มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร", กองทุนไทย-แคนาดา เพื่อสนับสนุนความริเริ่มของผู้หญิง ; บรรณาธิการ สินิทธ์ สิทธิรักษ์.

by การประชุมวิชาการประเพณีสตรีศึกษาแห่งประเทศไทย (ครั้งที่ 1 : 2542 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | สินิทธ์ สิทธิรักษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา | โครงการจัดตั้ง "มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร" | กองทุนไทย-แคนาดา เพื่อสนันสนุนความริเริ่มของผู้หญิง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2546 [2003]Other title: Women and knowledge.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1180 .ก643 (4). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ผู้หญิงกับศิลปะ [วีดิทัศน์] : การเสวนา / [จัดโดย] โครงการสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ผู้ดำเนินรายการ ชูมาน ถิระกิจ ; วิทยากร กัญญา เจริญกรุง ... [และคนอื่นๆ].

by ชูมาน ถิระกิจ | กัญญา เจริญกรุง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ผ753 (1). :

ผู้หญิงกับสุขภาวะ : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปีสตรีศึกษา ครั้งที่ 7 1-2 มีนาคม 2549 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / จัดโดย โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา และ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.).

by การประชุมวิชาการสตรีศึกษา (ครั้งที่ 7 : 2549 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร | มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2549Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HQ1750.55 .ก643 (1).

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี / หลักสูตรปริญญาโทสตรีศึกษา โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา และสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2545-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LG395.ก231 ธ3328 2544-45 (1).

ห้องสมุด:
สตรีกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : โครงการเสวนาโต๊ะกลม วันที่ 27 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุม F332 อาคารอเนกประสงค์ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) / จัดโดย โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2552Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1240.5.ท9 ส34 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HQ1240.5.ท9 ส34 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1240.5.ท9 ส34 (8).

ห้องสมุด:
สรรค์สร้างความรู้สตรีในเอเชีย = Creating women's knowledge in Asia : ประชุมวิชาการสตรีศึกษานานาชาติ, Dec. 18-19, 2003, 4th Floor Anekprasong Building, Thammasat University / by Women and Youth Studies Programme, Graduate Volunteer Centre, Thammasat University.

by ประชุมวิชาการสตรีศึกษานานาชาติ (2546 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Bangkok, Thailand : โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา, 2546Other title: Creating women's knowledge in Asia.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1106 .ป46 (1).

ห้องสมุด:
สรุปสัมมนาทางวิชาการเรื่องปัญหาในการดำเนินคดีละเมิดสิทธิทางเพศ / จัดโดย กลุ่มเพื่อนหญิง โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสตรีในประเทศไทย.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องปัญหาในการดำเนินคดีละเมิดสิทธิทางเพศ (2533 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กลุ่มเพื่อนหญิง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา | โครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสตรีในประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2533Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV8079.พ7 ก62 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV8079.พ7 ก62 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV8079.พ7 ก62 (1).

ห้องสมุด:
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้หญิงกับวัฒนธรรม / [จัดโดย] โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสตรีในประเทศไทย.

by สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องผู้หญิงกับวัฒนธรรม (2533 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา | โครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสตรีในประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2533Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: 025/33 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544