ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับศาลปกครอง = [Interrelationship between people and administrative court] : รายงานการวิจัย / โดย นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล.

by นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, 2489- | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551 [2008]Other title: Interrelationship between people and administrative court.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2764 .น543 2551 (1).

ห้องสมุด:
Lōk thī khit wā khunkhœ̄i ? : khwāmkhit thāngkān mư̄ang Thai samai Krung Sī ʻAyutthayā Phō̜.Sō̜. 1893-2310 / โลกที่คิดว่าคุ้นเคย? : ความคิดทางการเมืองไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893-2310 / โดย สมเกียรติ วันทะนะ.

Somkīat Wanthana, Mahāwitthayālai Kasētsāt. Phāk Wichā Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt. by สมเกียรติ วันทะนะ, 2498- | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phāk Wichā Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt Khana Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Khwāmkhit thāngkān mư̄ang Thai samai Krung Sī ʻAyutthayā Phō̜.Sō̜. 1893-2310 Other title: ความคิดทางการเมืองไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893-2310.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ส373 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ส373 2561 (2).

ห้องสมุด:
ตะวันออกกลางในโลกสมัยใหม่ = Middle East in the modern world / เรียบเรียงโดย ไพลิน กิตติเสรีชัย.

by ไพลิน กิตติเสรีชัย | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Middle East in the modern world.Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS44 .พ94 2556 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS44 .พ94 2556 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS44 .พ94 2556 (1).

ห้องสมุด:
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยคณะรัฐมนตรี = [Mediation by cabinet] : รายงานการวิจัย / โดย นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล.

by นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, 2489- | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551 [2008]Other title: Mediation by cabinet.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1758.ป45 น53 2551 (1).

ห้องสมุด:
Kānsāng rabō̜p prachāthipatai khō̜ng ʻAngkrit Farangsēt læ Yœ̄ramanī / การสร้างระบอบประชาธิปไตยของอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี / สมเกียรติ วันทะนะ.

Somkīat Wanthana, Mahāwitthayālai Kasētsāt. Phāk Wichā Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt. Samākhom Ratthasāt hǣng Mahāwitthayālai Kasētsāt. by สมเกียรติ วันทะนะ, 2498- | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samākhom Ratthasāt hǣng Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560 [2017]Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
Rāingān kānprachum kānprachum wichākān banditsưksā radap chāt khrang thī 6 / รายงานการประชุมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 / จัดโดย ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย ; บรรณาธิการ วัลลภ รัฐฉัตรานนท์.

Kānprachum Wichākān Banditsưksā Radap Chāt Krung Thēp...) Wanlop Ratchattrānon. Mahāwitthayālai Kasētsāt. Phāk Wicha Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt. Mahāwitthayālai Theknōlōyī Mahānakorn. Khana Bō̜rihān Thurakit. Sūn Sưksā Wičhai læ Phatthanā Krabūankān Yuttitham Thai. Samākhom Ratthasāt hǣng Mahāwitthayālai Kasētsāt. by การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ (ครั้งที่ 6 : 2558 : กรุงเทพฯ) | วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. คณะบริหารธุรกิจ | ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย | สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samākhom Ratthasāt hǣng Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LIBR Z 2015 650428 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: Z7165.ท9 ก633 2558 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: Z7165.ท9 ก633 2558 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān kānprachum kānprachum wichākān banditsưksā radap chāt khrang thī 5 / รายงานการประชุมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 / จัดโดย ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย ; บรรณาธิการ : วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

Kānprachum Wichākān Banditsưksā Radap Chāt Bangkok) Wanlop Ratchattrānon Mahāwitthayālai Kasētsāt. Khana Sangkhommasāt. Phāk Wicha Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt Mahāwitthayālai Theknōlōyī Mahānakorn. Khana Bō̜rihān Thurakit Sūn Sưksā Wičhai læ Phatthanā Krabūankān Yuttitham Thai Samākhom Ratthasāt hǣng Mahāwitthayālai Kasētsāt by การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ (ครั้งที่ 5 : 2557 : กรุงเทพฯ) | วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. คณะบริหารธุรกิจ | ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย | สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samākhom Ratthasāt hǣng Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LIBR Z 2014 645809 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: Z7165.ท9 ก633 2557 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544