Your search returned 16 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kotmāi rawāng prathēt = International law : ʻēkkasān kānsō̜n chut wichā. [Lō̜. 2], Nūai thī 9-15 / กฎหมายระหว่างประเทศ = International law : เอกสารการสอนชุดวิชา. [ล. 2], หน่วยที่ 9-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์ ; ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล ประธานกรรมการ ... [และคนอื่น ๆ].

Lāwan Thanadsinlapakun. Chumphō̜n Patčhusānon. Mallika Phinitčhan. Čhaturon Thirawat. Prasit Piwāwattanaphānit. Čhantrī Sinsupparœ̄k. Prakō̜p Prapannētiwut. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล | ชุมพร ปัจจุสานนท์ | มัลลิกา พินิจจันทร์ | จตุรนต์ ถิระวัฒน์ | ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช | จันตรี สินศุภฤกษ์ | ประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 17.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2558 [2015] Publisher: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 [2015]Other title: International law [2].Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KZ 2015 662168] (1). In transit (1).

Open Library:
Kotmāi rawāng prathēt / กฎหมายระหว่างประเทศ / จันตรี สินศุภฤกษ์.

Jantree Sinsuppraroek. by จันตรี สินศุภฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KZ3410 .จ63 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KZ3410 .จ63 2560] (1). Checked out (3). In transit (1).

Open Library:
Kotmāi rawāng prathēt / กฎหมายระหว่างประเทศ / จันตรี สินศุภฤกษ์.

Jantree Sinsuppraroek. by จันตรี สินศุภฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KZ3410 .จ63 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KZ3410 .จ63 2562] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KZ3410 .จ63 2562] (3). Checked out (1). In transit (1).

Open Library:
กฎหมายระหว่างประเทศกับการเมืองระหว่างประเทศ / จันตรี สินศุภฤกษ์.

by จันตรี สินศุภฤกษ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: D445 .จ633] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: D445 .จ633] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: D445 .จ633] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: D445 .จ633] (3). Checked out (1).

Open Library:
Kō̜ranī phiphāt Thalē Čhīn Tai = The South China Sea dispute / กรณีพิพาททะเลจีนใต้ = The South China Sea dispute / จันตรี สินศุภฤกษ์.

Jantree Sinsuppraroek. by จันตรี สินศุภฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Other title: South China Sea dispute.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KZA1692 .จ633 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KZA1692 .จ633 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KZA1692 .จ633 2561] (1).

Open Library:
Kō̜ranī phiphāt Prāsāt Phra Wihān : bō̜ribot thāng kotmāi læ kānmư̄ang / กรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร : บริบททางกฎหมายและการเมือง / โดย จันตรี สินศุภฤกษ์.

Čhantrī Sinsupharœ̄k. by จันตรี สินศุภฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2014 641141] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2014 641141] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HIST DS 2014 641141] (3).

Open Library:
กรณีพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ : ทัศนะทางกฎหมายและการเมือง = The Spratly Islands dispute : legal and political perspectives / จันตรี สินศุภฤกษ์ เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Čhantrī Sinsupharœ̄k. Surachāt Bamroongsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by จันตรี สินศุภฤกษ์ | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2556 [2013]Other title: The Spratly Islands dispute : legal and political perspectives.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: LAW KZ 2013 632074] (1). Checked out (1).

Open Library:
การยอมรับและการบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ = The recognition and enforcement of foreign judgments / จันตรี สินศุภฤกษ์.

by จันตรี สินศุภฤกษ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: K7680 .จ63] (1).

Open Library:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท / จันตรี สินศุภฤกษ์.

by จันตรี สินศุภฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Other title: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1045 .จ63 2555] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1045 .จ63 2555] (1). Checked out (2).

Open Library:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท / จันตรี สินศุภฤกษ์.

by จันตรี สินศุภฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Other title: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 621035] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 621035] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 621035] (3).

Open Library:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai hunsūan læ bō̜risat / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท / จันตรี สินศุภฤกษ์.

Čhantrī Sinsupharœ̄k. by จันตรี สินศุภฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Other title: Kotmāi phǣng læ phānit wādūai hunsūan læ bō̜risat Other title: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 657702] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 657702] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 657702] (3).

Open Library:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai hānghunsūan læ bō̜risat / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท / จันตรี สินศุภฤกษ์.

Čhantrī Sinsupharœ̄k. by จันตรี สินศุภฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Kotmāi laksana hānghunsūan læ bō̜risat Other title: กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1045 .จ63 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1045 .จ63 2560] (1). Checked out (3).

Open Library:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท / จันตรี สินศุภฤกษ์.

by จันตรี สินศุภฤกษ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552Other title: กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1045 .จ63] (3), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT1045 .จ63] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: KPT1045 .จ63] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1045 .จ63] (2).

Open Library:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท / จันตรี สินศุภฤกษ์.

by จันตรี สินศุภฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554Other title: กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1045 .จ63 2554] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1045 .จ63 2554] (3).

Open Library:
โครงการศึกษาบทบาทหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาอันเกิดจากกฎระเบียบการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / จัดทำโดย ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; [คณะผู้วิจัย ชุมพร ปัจจุสานนท์ หัวหน้าโครงการและผู้วิจัย ; ธรรมนิตย์ สุมันตกุล, ศาลทูล สันติวาสะ, จันตรี สินศุภฤกษ์ ผู้วิจัย].

by ชุมพร ปัจจุสานนท์ | ธรรมนิตย์ สุมันตกุล | ศาลทูล สันติวาสะ | จันตรี สินศุภฤกษ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2549Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3057 .ช743] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3057 .ช743] (1).

Open Library:
อาจาริยบูชา ศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์ / จตุรนต์ ถิระวัฒน์ บรรณาธิการ.

by นพนิธิ สุริยะ | จตุรนต์ ถิระวัฒน์ | ถนอม เจริญลาภ | วิสูตร ตุวยานนท์ | อนันต์ จันทรโอภากร | ประสิทธิ์ เอกบุตร | Prasit Pivavatnapanich | จันตรี สินศุภฤกษ์ | Saratoon Santivasa | Vitit Muntarbhorn | Pisawat Sukonthapan | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | Rutchabhoom Boonrawd | ธเนศ สุจารีกุล | กฤต ไกรจิตติ | วิลาวรรณ มังคละธนะกุล | ศักดา ธนิตกุล, 2501- | ชุมพร ปัจจุสานนท์ | จุมพต สายสุนทร | Pornchai Danvivathana | จตุรนต์ ถิระวัฒน์ | ทศพร ลีพึ่งธรรม, 2510- | กำชัย จงจักรพันธ์ | เสาวนีย์ อัศวโรจน์ | กระทรวงการต่างประเทศ. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย. กองเขตแดน | Thailand. Ministry of Foreign Affairs | International Boundaries Research Unit.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KZ3410 .อ626] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: KZ3410 .อ626] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KZ3410 .อ626] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: KZ3410 .อ626] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)