ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 40 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รวมข้อเขียน-ข้อคิดในรอบ 2 ปี ของการดำรงตำแหน่งอธิการบดี : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2528-2530 นโยบาย แผน และผลงาน.

by อมร รักษาสัตย์, 2476-2548.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 662/30 (1).

ห้องสมุด:
ประชาธิปไตย : อุดมการณ์ หลักการ และแบบอย่างการปกครองหลายประเทศ / อมร รักษาสัตย์ ... [และคนอื่นๆ].

by อมร รักษาสัตย์, 2476-2548-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC421 .ป45 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC421 .ป45 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC421 .ป45 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC421 .ป45 (4).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีการจัดตั้งรัฐบาลผสม.

by อมร รักษาสัตย์, 2476-2548.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สารมวลชน, 2519Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก795 อ4 (1).

ห้องสมุด:
ประชาธิปไตยหลายรส : รวมบทความ / โดย อมร รักษาสัตย์.

by อมร รักษาสัตย์, 2476-2548.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2532Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC423 .อ44 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC423 .อ44 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC423 .อ44 (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนานโยบาย.

by อมร รักษาสัตย์, 2476-2548.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD38 .อ4 (2).

ห้องสมุด:
บรรณานุกรมทางสังคมศาสตร์ของไทยทั้งภาษาไทยและตะวันตก (Thailand : social science materials in Thai and Western languages) โดย อมร รักษาสัตย์ และคนอื่น ๆ.

by อมร รักษาสัตย์, 2476-2548.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2509Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: Z7165 .อ4 (1).

ห้องสมุด:
การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน / โดย อมร รักษาสัตย์.

by อมร รักษาสัตย์, 2476-2548-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2543Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .อ418 (1).

ห้องสมุด:
การใช้ทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของชาติไทย โดย อมร รักษาสัตย์และคนอื่นๆ.

by อมร รักษาสัตย์, 2476-2548.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กรุงเทพการพิมพ์, 2520Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC497.ท9 อ38 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท9 อ38 (3).

ห้องสมุด:
ประชาธิปไตยในมือมาร / อมร รักษาสัตย์.

by อมร รักษาสัตย์, 2476-2548.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก5 2533-35 อ43 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก5 2533-35 อ43 (1).

ห้องสมุด:
นักการเมืองรุ่นใหม่จะช่วยสร้างสังคมประชาธิปไตยตามกรอบรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชนได้อย่างไร / โดย อมร รักษาสัตย์.

by อมร รักษาสัตย์, 2476-2548.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .อ4446น62 (2).

ห้องสมุด:
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญของผู้นำสังคมจากการวิจัยสนาม / โดย อมร รักษาสัตย์ ... [และคนอื่นๆ].

by อมร รักษาสัตย์, 2476-2548-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน, 2546Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC423 .ค56 (1).

ห้องสมุด:
ประชาธิปไตยยุคหลีกภัย / โดย อมร รักษาสัตย์.

by อมร รักษาสัตย์, 2476-2548.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก1 อ385 (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพร้อมบทวิจารณ์ / อมร รักษาสัตย์.

by อมร รักษาสัตย์, 2476-2548.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2064.5 2540 .อ43 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2064.5 2540 .อ43 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2064.5 2540 .อ43 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2064.5 2540 .อ43 (2).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาประเทศ โดย อมร รักษาสัตย์ และ ขัตติยา กรรณสูต.

by อมร รักษาสัตย์, 2476-2548 | ขัตติยา กรรณสูต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2515Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก7 อ4 2515 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745.ก7 อ4 2515 (1).

ห้องสมุด:
สาธารณรัฐประชาชนจีน สภาพสังคมและการปกครอง.

by อมร รักษาสัตย์, 2476-2548.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2526Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS777.55 .อ44 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS777.55 .อ44 (3).

ห้องสมุด:
สภาพการบริหารราชการ ศึกษาวิเคราะห์ถึงการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น.

by อมร รักษาสัตย์, 2476-2548.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2511Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .อ45 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745 .อ45 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานบุคคลในประเทศไทย / โดย อมร รักษาสัตย์ และ โสรัจ สุจริตกุล.

by อมร รักษาสัตย์, 2476-2548 | โสรัจ สุจริตกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2514Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746 .อ4 2514 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746 .อ4 2514 (1). Checked out (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544