ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 24 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กระบวนการพัฒนาทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร = Alternative development process for the empowerment of farmer groups / พัชรินทร์ สิรสุนทร, ยุพิน เถื่อนศรี.

by พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: พิษณุโลก : ดาวเงินการพิมพ์, 2551Other title: Alternative development process for the empowerment of farmer groups.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8039.ก72ท9 พ62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD8039.ก72ท9 พ62 (2).

ห้องสมุด:
สังคมศาสตร์ : บูรณาการแห่งการเรียนรู้ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/ พัชรินทร์ สิรสุนทร, จิรวัฒน์ พิระสันต์ บรรณาธิการ.

by พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505- | จิรวัฒน์ พิระสันต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [พิษณุโลก] : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN5 .ส622 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN5 .ส622 (1).

ห้องสมุด:
ภูมิปัญญาชาวบ้านและกระบวนการจัดการองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน : กรณีศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่าง / โดย พัชรินทร์ สิรสุนทร.

by พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [พิษณุโลก] : สาขาพัมนาสัังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ห7 พ595 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนากระบวนการเครือข่ายทางสังคมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือ ประเทศไทย = The development of social network process for the promotion of exercise and sport in the North of Thailand / พัชรินทร์ สิรสุนทร, กวินธร เสถียร.

by พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505- | กวินธร เสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2552Other title: Development of social network process for the promotion of exercise and sport in the North of Thailand.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QT255 .พ624 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmrū ʻamnāt læ sukkhaphāp : čhāk thritsadī sū kānpatibat / ความรู้ อำนาจ และสุขภาพ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / พัชรินทร์ สิรสุนทร.

Phatcharin Sirasunthō̜n, by พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA31 .พ634 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MED WA 2015 660667 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WA31 .พ634 2558 (3).

ห้องสมุด:
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาชนบท : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก : รายงานการวิจัย / พัชรินทร์ สิรสุนทร.

by พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [พิษณุโลก] : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2001 [2544]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.58.พ6 พ624 (1).

ห้องสมุด:
Konlayut kānhai phư̄a kānphatthanā ʻongkō̜n thurakit yāng yangyư̄n / กลยุทธ์การให้เพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืน / พัชรินทร์ สิรสุนทร.

Patcharin Sirasoontorn, by พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ : แนวคิดเทคนิคและกระบวนการ = Community of practice (COP) : concepts, techniques and process / พัชรินทร์ สิรสุนทร.

by พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 [2009]Other title: Community of practice (COP) : concepts, techniques and process.Availability: Available for loan (3)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HM756 .พ62 2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM756 .พ62 2552 (1).

ห้องสมุด:
แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และการประยุกต์เพื่อการพัฒนาสังคม = Concept, theory and technique for social development practice / พัชรินทร์ สิรสุนทร.

by พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Other title: Concept, theory and technique for social development practice.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM606 .พ584 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM606 .พ584 2556 (1). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: SOCY HM 2013 611067 (1).

ห้องสมุด:
ชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ : แนวคิดเทคนิคและกระบวนการ = Community of practice (COP) : concepts, techniques and process / พัชรินทร์ สิรสุนทร.

by พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550Other title: Community of practice (COP) : concepts, techniques and process.Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM756 .พ62 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM756 .พ62 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HM756 .พ62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM756 .พ62 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความรู้คู่สังคม : รวมผลงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, พัชรินทร์ สิรสุนทร บรรณาธิการ.

by มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ | พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [พิษณุโลก : คณะ], 2545-Availability: Available for loan (7)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: H62.5 .น47 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: H62.5 .น47 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: H62.5 .น47 ล. 2 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOC H 2003 399620 V. 3 (1). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: SOC H 2003 399620 V. 3 (1).

ห้องสมุด:
เทศบาลเพชรบูรณ์ : เมืองอยู่สบาย การพัฒนาเทศบาลตัวอย่างแบบบูรณาการ = Best practice of an integrated development of municipality : a case of Nakornban Phetchaboon 2004-2008 / [คณะผู้วิจัย พัชรินทร์ สิรสุนทร ... [และคนอื่นๆ].

by พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พิษณุโลก : ดวงเงินการพิมพ์, 2549Other title: Best practice of an integrated development of municipality : a case of Nakornban Phetchaboon 2004-2008 | การพัฒนาเทศบาลตัวอย่างแบบบูรณาการ : กรณีศึกษานครบาลเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2547-2551.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.9.พ8 ท75 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7153.9.พ8 ท75 (1).

ห้องสมุด:
ทุนสังคม และทุนวัฒนธรรมในระบบเศรษฐกิจ และการจัดการยุคใหม่ : รวมบทความจากการประชุมวิชาการประจำปี 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, พัชรินทร์ สิรสุนทร บรรณาธิการ.

by ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ | พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พิษณุโลก : คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD53 .ท735 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD53 .ท735 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MGNT HD 2004 456039 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD53 .ท735 (1).

ห้องสมุด:
Kānphatthanā thētsabān tūayāng bǣp būranākān : kō̜ranī sưksā thētsabān Petchabūn = The best practice of an integrated development of municipality : a case of Nakornban Phetchaboon 2004-2008 / การพัฒนาเทศบาลตัวอย่างแบบบูรณาการ : กรณีศึกษาเทศบาลเพชรบูรณ์ = The best practice of an integrated development of municipality : a case of Nakornban Phetchaboon 2004-2008 / [พัชรินทร์ สิรสุนทร หัวหน้าโครงการวิจัย].

Phatcharin Sirasunthō̜n, by พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Phitsanulōk : Dāongœ̄n Kānphim, 2549] [2006] Publication: [พิษณุโลก : ดาวเงินการพิมพ์, 2549] [2006]Other title: Best practice of an integrated development of municipality : a case of Nakornban Phetchaboon 2004-2008.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JS 2006 629520 (1).

ห้องสมุด:
Nawattakam thāng sangkhom læ kānrīanrū khō̜ng rǣngngān khām chāt Mō̜n nai Prathēt Thai / นวัตกรรมทางสังคมและการเรียนรู้ของแรงงานข้ามชาติมอญในประเทศไทย / พัชรินทร์ สิรสุนทร.

Patcharin Sirasoonthorn, by พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2562 [2019] Publication: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562 [2019]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD8700.55 .พ624 2562 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ songsœ̄m khwāmkhaočhai 'ekkalak rư̄a khǣng Wīang Sā læ songsœ̄m sukkhaphāp chœ̄ng sāngsan / คู่มือส่งเสริมความเข้าใจเอกลักษณ์เรือแข่งเวียงสา และส่งเสริมสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ / กวินธร เสถียร, พัชรินทร์ สิรสุนทร

Kawinthō̜n Sathīan. Phatcharin Sirasunthō̜n. Mahāwitthayālai Narēsūan. by กวินธร เสถียร | พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505- | มหาวิทยาลัยนเรศวร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phitsanulōk : Mahāwitthayālai Narēsūan, 2557 [2014] Publication: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GV791 .ก56 2557 (2).

ห้องสมุด:
การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย : ทางรอด ทางเลือก หรือทางตัน = Management conflicts in Thai society : survival, alternative or impasse / โดย ชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ "ศาลาร่มไม้" ; บรรณาธิการ พัชรินทร์ สิรสุนทร, จิรวัฒน์ พิระสันต์.

by พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505- | จิรวัฒน์ พิระสันต์ | ชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ศาลาร่มไม้.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [พิษณุโลก] : ชุมชน, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9ข6 ก642 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ฮ9ข6 ก642 2554 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาสังคมเชิงสร้างสรรค์ : โอกาสหรือวิกฤตในประชาคมอาเซียน / บรรณาธิการ พัชรินทร์ สิรสุนทร.

by พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505- | มหาวิทยาลัยนเรศวร. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: พิษณุโลก : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555 [2012]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khatkhư̄n / ขัดขืน / พัชรินทร์ สิรสุนทร, กมเลศ โพธิกนิษฐ, วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์, บรรณาธิการ.

Patcharin Sirasoonthorn, Kammales Photikanit. Wacharawuth Suesat. by พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505- | กมเลศ โพธิกนิษฐ | วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2563 [2020] Publication: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563 [2020]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544