ผลการค้นหาของคุณมี 5 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ โดย ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526 . 476 หน้า. , แปลจาก: Thailand : the politics of despotic paternalism. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS585 .ท625] (3), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS585 .ท625] (1), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DS585 .ท625] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS585 .ท625] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [DS585 .ท625] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS585 .ท625] (7),

ห้องสมุด:
การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ = , Thailand : the politics of despotic paternalism / โดย ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2559 . 42, 472 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงเพิ่มเติม 2548. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS585 .ท625 2559] (5), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS585 .ท625 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS585 .ท625 2559] (2),

ห้องสมุด:
การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ / โดย ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2548 . 43, 470 หน้า : , แปลจาก: Thailand: the politics of despotic paternalism. | รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 2552. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS585 .ท625 2548] (4), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [DS585 .ท625 2548] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS585 .ท625 2548] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS585 .ท625 2548] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [DS585 .ท625 2548] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS585 .ท625 2548] (4),

ห้องสมุด:
ลำดับเหตุการณ์สงครามเวียดนาม พ.ศ. 2488-2512 = , The United States in Vietnam / โดย คาฮิน, จอร์จ แมคที. การพิมพ์: พระนคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวพร, 2514 . 19 หน้า. , แปลจากฉบับย่อโดย Barbara Harvey. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS557.7 .ค6] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS557.7 .ค6] (1),

ห้องสมุด:
อ่านจนแตก : , วรรณกรรม ความทันสมัย และความเป็นไทย / โดย ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2558 . 41, 325 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LANG&LIT PL 2015 654841] (1), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [PL4200.5 .ท562 2558] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [LANG&LIT PL 2015 654841] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LANG&LIT PL 2015 654841] (4),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455