Your search returned 63 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน.

by เข็มชัย ชุติวงศ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิชาการ กรมอัยการ, 2527Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: K2261 .ข73] (1).

Open Library:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน.

by เข็มชัย ชุติวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาคาร, 2527Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: K2261 .ข73 2527] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K2261 .ข73 2527] (1).

Open Library:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / โดย เข็มชัย ชุติวงศ์.

by เข็มชัย ชุติวงศ์.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2538Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: K2261 .ข73 2538] (2).

Open Library:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / โดย เข็มชัย ชุติวงศ์.

by เข็มชัย ชุติวงศ์.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2541Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: K2261 .ข73 2541] (1).

Open Library:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / โดย เข็มชัย ชุติวงศ์.

by เข็มชัย ชุติวงศ์.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2543Other title: กฎหมายลักษณะพยาน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K2261 .ข73 2543] (6), Pridi Banomyong Library [Call number: K2261 .ข73 2543] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K2261 .ข73 2543] (2).

Open Library:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / โดย เข็มชัย ชุติวงศ์.

by เข็มชัย ชุติวงศ์.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2551Other title: กฎหมายลักษณะพยาน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K2261 .ข73 2551] (7), Pridi Banomyong Library [Call number: K2261 .ข73 2551] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K2261 .ข73 2551] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K2261 .ข73 2551] (3). Checked out (2).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi laksana phayān / คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / โดย เข็มชัย ชุติวงศ์.

Khemchai Chutiwong. by เข็มชัย ชุติวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi ngǣ Nētbanthittayasaphā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2557 [2014]Other title: Kotmāi laksana phayān Other title: กฎหมายลักษณะพยาน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW K 2014 629206] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW K 2014 629206] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW K 2014 629206] (4). Checked out (2).

Open Library:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา / โดย เข็มชัย ชุติวงศ์ และบวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

by เข็มชัย ชุติวงศ์ | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2526Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT504 .ข73] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT504 .ข73] (1). Checked out (2).

Open Library:
คุณธรรมของนักกฎหมาย และการดำรงตนบรรพ-ตุลาการ.

by เข็มชัย ชุติวงศ์ | สัญญา ธรรมศักดิ์, 2450-2545 | สัญชัย สัจจวานิช, 2458- | จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | วิชา มหาคุณ, 2489-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สมพงษ์, 2524Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: ทป085 .ข7] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 1981 159095] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi phāk sō̜ng samai thī 50 pīkānsưksā 2540. lem thī 1 / รวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ 50 ปีการศึกษา 2540. เล่มที่ 1 / บรรณาธิการ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Udom Fuangfung. Čhamlō̜ng Suksiri. Montree Yō̜tpanya. Sutthi Nitcharōt. Kīat Čhātninphan. Prajuck Phutthisombat. Suwan Trakānphan. Athirat Manīphāk. Chūchāt Sīsǣng. Rœ̄ngtham Latphlī, Pradit ʻĒkmanī. Somchai Sapphayawanit. Charan Phakdīthanākun. Khemchai Chutiwong. Sombat Dīeoʻitsarēt. Marut Bunnag, Manī Thēpphakdee. Sompol Satyāʻaphithān. Sanga Dūangʻamphō̜n. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā. by อุดม เฟื่องฟุ้ง | จำลอง สุขศิริ | สุทธิ นิชโรจน์ | เกียรติ จาตนิลพันธุ์ | ประจักษ์ พุทธิสมบัติ | สุวรรณ ตระการพันธุ์ | อธิราช มณีภาค | ชูชาติ ศรีแสง | เริงธรรม ลัดพลี, 2480-2546 | ประดิษฐ์ เอกมณี | สมชัย ทรัพยวณิช | จรัญ ภักดีธนากุล | เข็มชัย ชุติวงศ์ | สมบัติ เดียวอิศเรศ | มารุต บุนนาค, 2467- | มณี เทพภักดี | สมพล สัตยาอภิธาน | สง่า ดวงอัมพร | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | มนตรี ยอดปัญญา, 2493-2554 | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā, 2540 [1997] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2540 [1997]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW K 1997 638908] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi phāk sō̜ng samai thī 50 pīkānsưksā 2540. lem thī 2 / รวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ 50 ปีการศึกษา 2540. เล่มที่ 2 / บรรณาธิการ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Udom Fuangfung. Montree Yō̜tpanya. Sutthi Nitcharōt. Prajuck Phutthisombat. Suwan Trakānphan. Athirat Manīphāk. Kanit Na Nakorn, Darun Sōtthiphan, Rœ̄ngtham Latphlī, Charan Phakdīthanākun. Khemchai Chutiwong. Wicha Mahākhun, Marut Bunnag, Čhamlō̜ng Suksiri. Chūchāt Sīsǣng. Somchai Thīkhāʻutmākō̜n. Pradit ʻĒkmanī. Sombat Dīeoʻitsarēt. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā. by อุดม เฟื่องฟุ้ง | สุทธิ นิชโรจน์ | ประจักษ์ พุทธิสมบัติ | สุวรรณ ตระการพันธุ์ | อธิราช มณีภาค | คณิต ณ นคร, 2480- | ดรุณ โสตถิพันธุ์, 2485- | เริงธรรม ลัดพลี, 2480-2546 | จรัญ ภักดีธนากุล | เข็มชัย ชุติวงศ์ | วิชา มหาคุณ, 2489- | มารุต บุนนาค, 2467- | จำลอง สุขศิริ | ชูชาติ ศรีแสง | สมชัย ฑีฆาอุตมากร | ประดิษฐ์ เอกมณี | สมบัติ เดียวอิศเรศ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | มนตรี ยอดปัญญา, 2493-2554 | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā, 2540 [1997] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2540 [1997]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW K 1997 638915] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi phāk sō̜ng samai thī 50 pīkānsưksā 2540. lem thī 3 / รวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ 50 ปีการศึกษา 2540. เล่มที่ 3 / บรรณาธิการ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Udom Fuangfung. Prajuck Phutthisombat. Kanit Na Nakorn, Sanga Dūangʻamphō̜n. Rœ̄ngtham Latphlī, Charan Phakdīthanākun. Khemchai Chutiwong. Prateep Chalœ̄mphattharakun. Pradit ʻĒkmanī. Wicha Mahākhun, Manī Thēpphakdee. Chūchāt Sīsǣng. Sompol Satyāʻaphithān. Kīat Čhātninphan. Somchai Sapphayawanit. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā. by อุดม เฟื่องฟุ้ง | ประจักษ์ พุทธิสมบัติ | คณิต ณ นคร, 2480- | สง่า ดวงอัมพร | เริงธรรม ลัดพลี, 2480-2546 | จรัญ ภักดีธนากุล | เข็มชัย ชุติวงศ์ | ประทีป เฉลิมภัทรกุล | ประดิษฐ์ เอกมณี | วิชา มหาคุณ, 2489- | มณี เทพภักดี | ชูชาติ ศรีแสง | สมพล สัตยาอภิธาน | เกียรติ จาตนิลพันธุ์ | สมชัย ทรัพยวณิช | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā, 2540 [1997] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2540 [1997]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW K 1997 638924] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi phāk sō̜ng samai thī 50 pīkānsưksā 2540. lem thī 4 / รวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ 50 ปีการศึกษา 2540. เล่มที่ 4 / บรรณาธิการ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Udom Fuangfung. Montree Yō̜tpanya. Čhamlō̜ng Suksiri. Sutthi Nitcharōt. Kanit Na Nakorn, Sanga Dūangʻamphō̜n. Rœ̄ngtham Latphlī, Sombat Dīeoʻitsarēt. Charan Phakdīthanākun. Marut Bunnag, Manī Thēpphakdee. Khemchai Chutiwong. Prajuck Phutthisombat. Suwan Trakānphan. Athirat Manīphāk. Sompol Satyāʻaphithān. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā. by อุดม เฟื่องฟุ้ง | จำลอง สุขศิริ | สุทธิ นิชโรจน์ | คณิต ณ นคร, 2480- | สง่า ดวงอัมพร | เริงธรรม ลัดพลี, 2480-2546 | สมบัติ เดียวอิศเรศ | จรัญ ภักดีธนากุล | มารุต บุนนาค, 2467- | มณี เทพภักดี | เข็มชัย ชุติวงศ์ | ประจักษ์ พุทธิสมบัติ | สุวรรณ ตระการพันธุ์ | อธิราช มณีภาค | สมพล สัตยาอภิธาน | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | มนตรี ยอดปัญญา, 2493-2554 | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā, 2540 [1997] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2540 [1997]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW K 1997 638941] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi phāk sō̜ng samai thī 50 pīkānsưksā 2540. lem thī 17 / รวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ 50 ปีการศึกษา 2540. เล่มที่ 17 / บรรณาธิการ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Udom Fuangfung. Montree Yō̜tpanya. Čhamlō̜ng Suksiri. Suwan Trakānphan. Athirat Manīphāk. Sanga Dūangʻamphō̜n. Rœ̄ngtham Latphlī, Khemchai Chutiwong. Somchai Sapphayawanit. Sompol Satyāʻaphithān. Manī Thēpphakdee. Marut Bunnag, Prajuck Phutthisombat. Kanit Na Nakorn, Sombat Dīeoʻitsarēt. Charoen Phakdīthanākun. Pradit ʻĒkmanī. Wicha Mahākhun, Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā. by อุดม เฟื่องฟุ้ง | จำลอง สุขศิริ | สุวรรณ ตระการพันธุ์ | อธิราช มณีภาค | สง่า ดวงอัมพร | เริงธรรม ลัดพลี, 2480-2546 | เข็มชัย ชุติวงศ์ | สมชัย ทรัพยวณิช | สมพล สัตยาอภิธาน | มณี เทพภักดี | มารุต บุนนาค, 2467- | ประจักษ์ พุทธิสมบัติ | คณิต ณ นคร, 2480- | สมบัติ เดียวอิศเรศ | เจริญ ภักดีธนากุล | ประดิษฐ์ เอกมณี | วิชา มหาคุณ, 2489- | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | มนตรี ยอดปัญญา, 2493-2554 | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā, 2540 [1997] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2540 [1997]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW K 1997 639084] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 54 pīkānsưksā 2544. Phāk sō̜ng lem thī 1 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 54 ปีการศึกษา 2544. ภาคสอง เล่มที่ 1 / บรรณาธิการ จรัญ ภักดีธนากุล.

Čharan Phakdīthanākun. 'Udom Fư̄angfung. Sutthi Nitrōt. Pračhack Phutthisombat. Wichai Wiwitsēwī. Chūchāt Sīsǣng. Khemchai Chutiwong. Pradit 'Ēkmanī. Samit Warāʻubon. Mārut bunnāk, Čhamlō̜ng Suksiri. Montrī Yō̜tpanyā, Suwan Trakānphan. ʻAthirāt Manīphāk. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by จรัญ ภักดีธนากุล | อุดม เฟื่องฟุ้ง | สุทธิ นิชโรจน์ | ประจักษ์ พุทธิสมบัติ | วิชัย วิวิตเสวี | ชูชาติ ศรีแสง | เข็มชัย ชุติวงศ์ | ประดิษฐ์ เอกมณี | สมิทธิ์ วราอุบล | มารุต บุนนาค, 2467- | จำลอง สุขศิริ | มนตรี ยอดปัญญา, 2493-2554 | สุวรรณ ตระการพันธุ์ | อธิราช มณีภาค | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2544 [2001] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2544 [2001]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2544 ภ. 2 ล. 1] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)