ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 22 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประเทศไทยกับการมีดาวเทียมเป็นของตนเอง / เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์.

by เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2531Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: 161/31 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาบริการไปรษณีย์ชนบทกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม / โดย เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ ... [และคนอื่นๆ].

by เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมไปรษณีย์โทรเลข, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE7240.58 .ก63 (1).

ห้องสมุด:
นโยบายการสื่อสารของประเทศไทย.

by เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: P92.ท9 ศ7 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P92.ท9 ศ7 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P92.ท9 ศ7 (1).

ห้องสมุด:
การสำรวจเพื่อจัดบริการไปรษณีย์โทรเลขในท้องถิ่นชนบทไทย โดย เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ และคนอื่นๆ.

by เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กรมไปรษณีย์โทรเลข และ การสื่อสารแห่งประเทศไทย, 2525Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE7240.58 .ศ7 (1).

ห้องสมุด:
กทช. / เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์.

by เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2552Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8390.55.ฮ6 ศ74 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HE8390.55.ฮ6 ศ74 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE8390.55.ฮ6 ศ74 (2).

ห้องสมุด:
ถ้าอยากเป็นผู้แทน / เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์.

by เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, 2484-.

Edition: (พิมพ์ครั้งที่1, แก้ไขและเพิ่มเติม)Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการศึกษานโยบายสาธารณะ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2531Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747 .ศ7 2531 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1747 .ศ7 2531 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1747 .ศ7 2531 (1).

ห้องสมุด:
องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระกับการปฏิรูปกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม / โดย เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์.

by เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2542]Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: DOC .ศ763อ25 (1).

ห้องสมุด:
การสำรวจเพื่อประเมินผลการจัดบริการไปรษณีย์โทรเลขในท้องถิ่นชนบทไทย : รายงานการวิจัย / โดย เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ ... [และคนอื่นๆ].

by เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมไปรษณีย์โทรเลข และ การสื่อสารแห่งประเทศไทย, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE7240.58 .ก64 (1).

ห้องสมุด:
นโยบายและแผนพัฒนาการสื่อสารกับการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทย / เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์.

by เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมไปรษณีย์โทรเลข, 2529Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 108/31 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: 108/31 (1).

ห้องสมุด:
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน / โดย เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์.

by เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2532Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ353 ศ74 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746.ฮ353 ศ74 (1).

ห้องสมุด:
กลไกรัฐสภา / โดย ชัยอนันต์ สมุทวณิช และ เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์.

by ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487- | เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2518Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747 .ช58 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1747 .ช58 (2).

ห้องสมุด:
เธอให้ ให้เธอ : 30 ปี ณ กรมไปรษณีย์โทรเลข 2514-2544 / เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์.

by เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท วิสคอมเซ็นเตอร์ จำกัด, 2544Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HE8390.55 .ศ74 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติธุรกิจโทรคมนาคม (ประเทศญี่ปุ่น) / เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, พิทยาพล จันทนะสาโร แปลและเรียบเรียง.

by ญี่ปุ่น. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, 2484- | พิทยาพล จันทนะสาโร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมไปรษณีย์โทรเลข, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TK5102.3.ญ6 ญ6 (1).

ห้องสมุด:
เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่กับผลกระทบต่อสังคม / โดย เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, พิทยาพล จันทนะสาโร.

by เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, 2484- | ทิพยาพล จันทนะสาโร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมไปรษณีย์โทรเลข, 2531Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: 160/31 (1).

ห้องสมุด:
การแปรรูปสู่ภาคเอกชนของกิจการโทรคมนาคม / โดย เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, พิทยาพล จันทนะสาโร.

by เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, 2484- | พิทยาพล จันทนะสาโร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กรมไปรษณีย์โทรเลข, 2531Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 159/31 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: 159/31 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติบริษัทโทรเลขและโทรศัพท์แห่งประเทศญี่ปุ่น จำกัด / [แปลและเรียบเรียบโดย] เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, พิทยาพล จันทนะสาโร.

by ญี่ปุ่น. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, 2484- | พิทยาพล จันทนะสาโร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมไปรษณีย์โทรเลข, 2530Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE8670 .ญ6 ญ6 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544