ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 19 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ทะเลชุมชน : คู่มือกฎหมายสำหรับชาวประมงพื้นบ้าน / วรินทรา ไกยูรวงศ์ เรียบเรียง ; ศยามล ไกยูรวงศ์ บรรณาธิการ.

by วรินทรา ไกยูรวงศ์ | ศยามล ไกยูรวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: พังงา : โครงการความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน, 2541Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3340 .ว45 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3340 .ว45 (1).

ห้องสมุด:
ภูมิปัญญา : วิถีชุมชน วิถีธรรมชาติ / ศยามล ไกยูรวงศ์ และคณะ.

by ศยามล ไกยูรวงศ์ | วิทยาลัยการจัดการทางสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการจัดการทางสังคม, 2551 [2008]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ65 ศ457 2551 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ65 ศ457 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ECON HC 2008 509518 (2).

ห้องสมุด:
โครงการพัฒนาสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในชนบท ระยะที่ 1 = A preliminary analysis of access to justice problem in rural areas : รายงานการศึกษาแต่ละภาคส่วน (พื้นที่จังหวัดตรัง) / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ศยามล ไกยูรวงศ์.

by ศยามล ไกยูรวงศ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2555 [2012]Other title: Preliminary analysis of access to justice problem in rural areas.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .ศ464 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572 .ศ464 2555 (1).

ห้องสมุด:
Kanpatirūp kotmāi ʻēkkachon : phư̄a khwāmmankhong thāng sētthakit thī pentham / การปฏิรูปกฎหมายเอกชน : เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรม / บรรณาธิการ ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, ศยามล ไกยูรวงศ์.

Latdāwan Tantiwitthayāphithak, 1957- Sayāmon Kaiyūnwong. Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. by ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | ศยามล ไกยูรวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3242 .ก964 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3242 .ก964 2558 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3242 .ก964 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 648115 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สิทธิชาวเขา / ศยามล ไกยูรวงศ์, อัญชลี ผลเกลี้ยง, สมนึก เบญจวิทยาธรรม.

by ศยามล ไกยูรวงศ์ | อัญชลี ผลเกลี้ยง | สมนึก เบญจวิทยาธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน, 2535Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS569 .ศ46 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS569 .ศ46 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS569 .ศ46 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS569 .ศ46 (2).

ห้องสมุด:
สิทธิชาวชุมชนแออัด / ศยามล ไกยูรวงศ์, ธนานุวัฒน์ แก้วพงศ์พันธุ์ และทีมงาน, สมชาย ช่วยเกลี้ยง.

by ศยามล ไกยูรวงศ์ | ธนานุวัฒน์ แก้วพงศ์พันธุ.์ | สมชาย ช่วยเกลี้ยง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.), 2536Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV4142.57 .ศ47 (1).

ห้องสมุด:
ระเบิดแก่งแม่น้ำโขง / ผู้ศึกษา วรินทรา ไกยูรวงศ์ ; บรรณาธิการ สุนี ไชยรส, ศยามล ไกยูรวงศ์.

by วรินทรา ไกยูรวงศ์ | สุนี ไชยรส, 2497- | ศยามล ไกยูรวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: TC499 .ว463 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: TC499 .ว463 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TC499 .ว463 (1).

ห้องสมุด:
การเมืองป่าไม้ไทย ยุคหลังสัมปทาน / ผู้เขียน วีรวัธน์ ธีรประสาธน์ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ ศยามล ไกยูรวงศ์, พรพนา ก๊วยเจริญ.

by วีรวัธน์ ธีรประสาธน์ | ศยามล ไกยูรวงศ์ | พรพนา ก๊วยเจริญ, 2510-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2548Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: SD235.ท91 ก644 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SD235.ท91 ก644 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: SD235.ท91 ก644 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: SD235.ท91 ก644 (2).

ห้องสมุด:
Sīang čhāk khon tai sū phǣn phatthanā phāk prachāchon / เสียงจากคนใต้สู่แผนพัฒนาภาคประชาชน / บรรณาธิการ ศยามล ไกยูรวงศ์, สัญญา รักขพันธ์.

Sayāmon Kaiyūnwong. Sanyā Rakkhaphan. Thailand.ǂ Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp Mūnnithi Sāthāranasuk hǣng Chāt (Thailand) by ศยามล ไกยูรวงศ์ | สัญญา รักขพันธ์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Trang : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp, Mūnnithi Sāthāranasuk hǣng Chāt, 2549 [2006] Publication: ตรัง : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2549 [2006]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ก926 ส82 2549 (1).

ห้องสมุด:
รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า ปี 2545-2548 / โดย คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; ผู้เขียน ศยามล ไกรยูรวงศ์ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ ศยามล ไกรยูรวงศ์.

by ศยามล ไกยูรวงศ์ | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2549Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1306.ท9 ร64 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1306.ท9 ร64 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HD1306.ท9 ร64 (1).

ห้องสมุด:
สมุดปกดำสมัชชาคนจน : คู่มือประชาชนยุคไอ เอ็ม เอฟ / [จัดทำโดย] สมัชชาคนจน ; กองบรรณาธิการ ศยามล ไกยูรวงศ์ ... [และคนอื่นๆ].

by ศยามล ไกยูรวงศ์ | สมัชชาคนจนกรณีโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์กังหัน, 2541Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส4584 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC .ส4584 (1).

ห้องสมุด:
Kāntrūatsō̜p kānchai ʻamnāt rat hūačhai khư̄ prachāchon / การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ หัวใจคือประชาชน / บรรณาธิการ ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ และ ศยามล ไกยูรวงศ์

Laddāwan Tantiwitthayāphithak. Sayāmon Kaiyūnwong. Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. by ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | ศยามล ไกยูรวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2790.ก965 2558 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2790.ก965 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2790.ก965 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2790.ก965 2558 (1).

ห้องสมุด:
Sīang čhāk prachāchon kāntō̜sū phư̄a sitthi nai thīdin kǭranī rō̜ngrīan 2545-2550 læ botrīan kāntrūatsō̜p khō̜ng Khana ʻAnukammakān Sitthi nai Kānčhatkān Thīdin læ Pā / เสียงจากประชาชน การต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีร้องเรียน 2545-2550 และบทเรียนการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า / คณะทำงาน อังคณา สังข์ทอง ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุนี ไชยรส, ศยามล ไกยูรวงศ์.

'Angkhanā Sangthǭng. Sunī Chaiyarot. Sayāmon Kaiyūnwong. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt. by อังคณา สังข์ทอง | สุนี ไชยรส, 2497- | ศยามล ไกยูรวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2551 [2008] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD890.55.ฮ63 ส824 2551 (1).

ห้องสมุด:
Thammai-- čhangwat tō̜ng čhatkān tonʻēng / ทำไม-- จังหวัดต้องจัดการตนเอง / บรรณาธิการ ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, ศยามล ไกยูรวงศ์.

Latdāwan Tantiwitthayāphithak. Sayāmon Kaiyūrawong. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. by ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | ศยามล ไกยูรวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.3.ก8 ท64 2558 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JS7153.3.ก8 ท64 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JS 2015 669511 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7153.3.ก8 ท64 2558 (1).

ห้องสมุด:
ข้อพิพาทและความขัดแย้งปัญหาที่ดินในประเทศไทย / โดย ศยามล ไกยูรวงศ์ และคณะ.

by ศยามล ไกยูรวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD890.55.ฮ63 ศ46 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD890.55.ฮ63 ศ46 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD890.55.ฮ63 ศ46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD890.55.ฮ63 ศ46 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD890.55.ฮ63 ศ46 (2).

ห้องสมุด:
เสียงจากประชาชน : การต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีร้องเรียน 2545-2550. เล่มที่ 3, ที่ดินเอกชน / ผู้ศึกษา พุทธพล มงคลวรวรรณ.

by พุทธพล มงคลวรวรรณ | สุนี ไชยรส, 2497- | ศยามล ไกยูรวงศ์ | พุทธพล มงคลวรวรรณ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD1306.ท9 พ733 2551 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Sīang čhāk prachāchon kāntō̜sū phư̄a sitthi nai thīdin kǭranī rō̜ngrīan 2545-2550 "Thīdin sāthārana læ thī rātchaphatsadu" / เสียงจากประชาชน การต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีร้องเรียน 2545-2550 "ที่ดินสาธารณะและที่ราชพัสดุ" / คณะทำงาน อังคณา สังข์ทอง ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุนี ไชยรส, ศยามล ไกยูรวงศ์.

'Angkhanā Sangthǭng. Sunī Chairot, Sayāmon Kaiyūnwong. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt. by อังคณา สังข์ทอง | สุนี ไชยรส, 2497- | ศยามล ไกยูรวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2551 [2008] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551 [2008]Other title: Thīdin sāthārana læ thī rātchaphatsadu Other title: ที่ดินสาธารณะและที่ราชพัสดุ.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD890.55.ฮ63 ส82 2551 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD890.55.ฮ63 ส82 2551 (1).

ห้องสมุด:
Sapphayākō̜n nam sitthi rūam khō̜ng chumchon lumnam / ทรัพยากรน้ำ สิทธิร่วมของชุมชนลุ่มน้ำ / บรรณาธิการ ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, ศยามล ไกยูรวงศ์.

Latdāwan Tantiwitthayāphithak. Sayāmon Kaiyūrawong. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. by ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | ศยามล ไกยูรวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT698 .ท46 2558 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT698 .ท46 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 669515 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2015 669515 (1).

ห้องสมุด:
Nǣothāng kanpatirūp krabūankān yuttham thāng ʻāyā / แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา / กัญญรัตน์ วิภาตะวัต, ภัทรานิษฐ์ เยาดำ, บัณฑิต หอมเกษ ; บรรณาธิการ ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, ศยามล ไกยูรวงศ์.

Kanyarat Wiphātawat Phatthrānit Yaodam. Bandit Hō̜mkēt. Laddāwan Tantiwitthayāphithak, Sayāmon Kaiyūnwong. Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. by กัญญรัตน์ วิภาตะวัต | ภัทรานิษฐ์ เยาดำ | บัณฑิต หอมเกษ | ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | ศยามล ไกยูรวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการปฎิรูปกฏหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2559 [2016] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฎิรูปกฏหมาย, 2559 [2016]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .ก927 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572 .ก927 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .ก927 2559 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544