ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พฤติกรรมองค์การ = Organizational behavior / รังสรรค์ ประเสริฐศรี.

by รังสรรค์ ประเสริฐศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท กรีนแอปปเปิ้ล กราฟฟิค พริ้นติ้ง จำกัด, 2556 [2013]Other title: Organizational behavior.Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: MGNT HD 2013 626442 (1). :

ห้องสมุด:
ภาวะผู้นำ = Leadership / เรียบเรียงโดย รังสรรค์ ประเสริฐศรี.

by รังสรรค์ ประเสริฐศรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ธนธัชการพิมพ์ จำกัด, 2544Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD57.7 .ร625 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD57.7 .ร625 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD57.7 .ร625 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD57.7 .ร625 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การเมืองในประเทศที่กำลังพัฒนา = Politics in developing countries : ทฤษฎีและแนวความคิด / รังสรรค์ ประเสริฐศรี.

by รังสรรค์ ประเสริฐศรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2529Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF60 .ร6 (1).

ห้องสมุด:
พฤติกรรมองค์การ : แบบทดสอบ & การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมองค์การ = Organizational behavior : test and organizational behavior (OB) application / เรียบเรียงโดย รังสรรค์ ประเสริฐศรี.

by รังสรรค์ ประเสริฐศรี.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทธรรมสาร จำกัด, 2548Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.7 .ร625 2548 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD58.7 .ร625 2548 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD58.7 .ร625 2548 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD58.7 .ร625 2548 (2).

ห้องสมุด:
พฤติกรรมองค์การ = Organizational behavior / ผู้แต่ง Stephen P. Robbins ; แปลและเรียบเรียง รังสรรค์ ประเสริฐศรี ; บรรณาธิการ อุทิส ศิริวรรณ.

by ร็อบบิ้นส์, สตีเฟ่น พี, ค.ศ. 1943- | รังสรรค์ ประเสริฐศรี | อุทิส ศิริวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทเพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด, 2005 [2548]Other title: Organizational behavior.Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD58.7 .ร53 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD58.7 .ร53 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD58.7 .ร53 (4).

ห้องสมุด:
Nānā sāra thāng dān ratthaprasāsanasāt / นานาสาระทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ / บรรณาธิการ ปิยากร หวังมหาพร.

Piyākō̜n Wangmahāphō̜n Rangsan Prasœ̄tsī. Hakhūan Chūphen. Čhančhirā Tētānang. Čhintanā Tō̜tkǣo. Čhiraphat Rakhang. Chayaphon Phongditsayā. Natthapong Manīčhak. Nīranut Suphasī. Thanaphat Phengprīchā. Thansāchom Čhitbančhong. Nopphadon Tangthammarōt. Phō̜nthip Būraphan. Phō̜nniphā Phimchaisī. Phō̜nphat Khamphāphong. Lakkhanā Sīmūang. Sarudā ʻInphilā. Sakchai Pradit. Singhā Phrompheng. Suphannadā Phārām. Hathaiphat Bunphưng. by ปิยากร หวังมหาพร, 2508- | รังสรรค์ ประเสริฐศรี | หควณ ชูเพ็ญ | จันจิรา เตตานัง | จินตนา ต๊อดแก้ว | จิรภัทร ระฆัง | ชยพล พงษ์ดิษยา | ณัฐพงศ์ มณีจักร์ | ณีรนุช ศุภศรี | ธนภัทร เพ็งปรีชา | ธัญษาชม จิตบรรจง | นพดล ตั้งธรรมโรจน์ | พรทิพย์ บูรพันธ์ | พรนิภา พิมพ์ชัยศรี | ภรภัทร คำภาพงษ์ | ลักขณา ศรีม่วง | ศรุดา อินทร์พิลา | ศักดิ์ชัย ประดิษฐ์ | สิงหา พรมเพ็ง | สุพัณณดา ภาราม | หทัยพัชร บุญพึ่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1 Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Laksūt Ratthaprasāsanasāt Bandit Mahāwitthayālai Sīpathum, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2558 [2015]Availability: Available for loan (9)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 652131 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PLSC JQ 2015 652131 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .น636 2558 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .น636 2558 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .น636 2558 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544