ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 72 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
บทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม / พิชญ์สินี แสงขำ.

by พิชญ์สินี แสงขำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ]: สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN5449.ท9 พ65 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN5449.ท9 พ65 (1).

ห้องสมุด:
การเสนอข่าวรัฐสภาของหนังสือพิมพ์แนวหน้า / เบญจวรรณ นิเวศน์ปฐมวัฒน์.

by เบญจวรรณ นิเวศน์ปฐมวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4784.ข5 บ73 (1).

ห้องสมุด:
เสรีภาพหนังสือพิมพ์ไทย / มาลี บุญศิริพันธ์.

by มาลี บุญศิริพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (13)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4748 .ม64 (6), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PN4748 .ม64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN4748 .ม64 (5), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4748 .ม64 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการสร้างข่าวเพื่อกลบกระแสข่าวเชิงลบของรัฐบาล และทัศนคติของนักข่าวและนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อข่าวสร้างของรัฐบาล / อุบลวรรณ พงษ์แพทย์.

by อุบลวรรณ พงษ์แพทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4781 .อ715 (1).

ห้องสมุด:
จากอักษรสาส์นถึงสังคมศาสตร์ปริทัศน์ / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, 2549Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4751 .จ62 (6), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PN4751 .จ62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN4751 .จ62 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: PN4751 .จ62 (1).

ห้องสมุด:
ภาพพจน์กับนโยบายการเสนอข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ / ณัฐฤดี อุกฤษณ์.

by ณัฐฤดี อุกฤษณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4784.ข5 ณ56 (1).

ห้องสมุด:
การเสนอข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์มติชน / โดย เชิดชัย คามไธสง.

by เชิดชัย คามไธสง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4784.ข5 ช7 (1).

ห้องสมุด:
ทัศนะและพฤติกรรมการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนในการเลือกตั้ง สส. 2544 : กรณีการหาเสียงในระบบหัวคะแนน = [View and behavior of the media in presenting news of the 2001 Thailand's MP election with emphasis on the canvasser system] / วราภรณ์ เจริญพานิช.

by วราภรณ์ เจริญพานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: P95.82.ท9 ว46 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P95.82.ท9 ว46 (1).

ห้องสมุด:
ทิศทางการนำเสนอข่าวและเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย / จุติมาศ เกลี้ยงเกลา.

by จุติมาศ เกลี้ยงเกลา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2552?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4784.ข5 จ734 (1).

ห้องสมุด:
ปฏิวัติสังคม / โดย เปลื้อง วรรณศรี.

by เปลื้อง วรรณศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พรรคสัจจธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4751 .ป74 (1).

ห้องสมุด:
สุดยอดข่าวเจาะ ปอกเปลือก ฯพณฯ / ธีรเดช เอี่ยมสำราญ, เอื้อมพร สิงหกาญจน์.

by ธีรเดช เอี่ยมสำราญ | เอื้อมพร สิงหกาญจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ธ643 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ธ643 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ธ643 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544