ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 40 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ธรรมะในส่วนที่เป็นการเมือง [วัสดุบันทึกเสียง] / โดย พระพยอม กลฺยาโณ (พระพิศาลธรรมพาที).

by พระพยอม กัลยาโณ, 2492-.

Material type: Music Music Publication: นนทบุรี : วัดสวนแก้ว, [2540?]-Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TG .พ345ธ44 (1). :

ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา เหตุผลที่แท้อยู่ที่ไหน : คนไทยไม่ใจแคบ แต่ระวังไว้อย่าให้ปัญญาแคบ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).

by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2545Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3668 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 พ3668 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ก55 พ3668 (1).

ห้องสมุด:
Rat-tham-nūa / รัฐ-ธรรม-นัว / วิจักขณ์ พานิช.

Wičhak Phānit. by วิจักขณ์ พานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Matichon, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2558 [2015]Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: REL BQ 2015 656079 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ว626 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ก55 ว626 2558 (1).

ห้องสมุด:
พระพุทธศาสนากับการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย : กรณีศึกษากลุ่มเสื้อเหลืองและกลุ่มเสื้อแดง (ฉบับปรับปรุง) / พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ (ศิริวรรณ).

by พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ, 2517-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Thai Publication: Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556 [2013]Other title: พระพุทธศาสนากับการแก้ไขความขัดแย้งในสังคมไทย.Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: REL BQ 2013 631112 (1). :

ห้องสมุด:
รัฐศาสตร์เชิงพุทธและบทวิเคราะห์ทักษิโณมิคส์ : ขุมทรัพย์ทางปัญญาจากพระไตรปิฎก / พระภาวนาวิิริยคุณ.

by พระภาวนาวิิริยคุณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : มูลนิธิธรรมกาย, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3662 (1).

ห้องสมุด:
ความเหมือนในความแตกต่าง / สโรชา.

by ประพีร์พรรณ โพธิ์กระจ่าง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด, 2549Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1588 .ป446 (1).

ห้องสมุด:
ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ : จุดบรรจบ : รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).

by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์สวย จำกัด, 2549Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3669 2549 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3669 2549 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ก55 พ3669 2549 (3).

ห้องสมุด:
Rœ̄mrǣk hǣng rō̜irāo : mahāthēra samākhom pen ʻongkō̜n sūngsut khō̜ng khana song čhing rư̄? / เริ่มแรกแห่งรอยร้าว : มหาเถรสมาคมเป็นองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์จริงหรือ? / คณะกรรมการบริหารศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย.

Khana Kammakān Bō̜rihān Sūn Phithak Phraphutthasātsanā hǣng prathēt Thai. by คณะกรรมการบริหารศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn Phithak Phraphutthasātsanā hǣng prathēt Thai, [2544?] [2001?] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, [2544?] [2001?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: REL BQ 2001 661210 (1).

ห้องสมุด:
ศาสนจักรกับอาณาจักร: ความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์กับอำนาจทางการเมือง.

by สมบูรณ์ สุขสำราญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 308/27 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ : จุดบรรจบ : รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).

by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธรรมทานจากพหูชน, 2549Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3669 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3669 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: BQ4570.ก55 พ3669 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3669 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ก55 พ3669 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 พ3669 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Thaipitok : prawattisāt kānmư̄ang sangkhom rūam samai khō̜ng phutthasātsanā Thai / ไทยปิฏก : ประวัติศาสตร์การเมืองสังคมร่วมสมัยของพุทธศาสนาไทย / ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์.

Phinyaphan Photčhanalāwan. by ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Illuminations Editions, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : Illuminations Editions, 2562 [2019]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ภ67 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 ภ67 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ก55 ภ67 2562 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
หลักพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย / อภิชาติ ดำดี.

by อภิชาติ ดำดี, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2549Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 อ463 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: BQ4570.ก55 อ463 (2). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: REL BQ 2006 477185 (1).

ห้องสมุด:
ธรรมนัว : พุทธธรรมท่ามกลางความขัดแย้งทางสังคมและการเมือง / วิจักขณ์ พานิช รวมบทสนทนาและเสวนา.

by วิจักขณ์ พานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : ปลากระโดด, 2556 [2013]Other title: พุทธธรรมท่ามกลางความขัดแย้งทางสังคมและการเมือง.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ว62 2556 (2).

ห้องสมุด:
ทางเลือกที่สาม : ยุทธวิธีทองสู่ความเป็นหนึ่ง = [The third way : the gold strategy] /

by ธรรมันต์ ธรรมเดโชชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เมฆขาว, 2546Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ก55 ธ444 (3).

ห้องสมุด:
พระทำไมต้องแดง! : เสี้ยวประวัติศาสตร์การต่อสู้ของสงฆ์ไทยในสงครามแบ่งสี / สุรพจน์ ทวีศักดิ์.

by สุรพจน์ ทวีศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธงธรรม, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 ส747 2554 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ปฏิวัติสังคมไทย / วิษณุ รัตนโมรานนท์.

by วิษณุ รัตนโมรานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. เรืองแสงการพิมพ์, 2535Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ33.ส63 ว63 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ33.ส63 ว63 (1).

พุทธศาสนากับแนวคิดทางการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ. 2325-2352) / สายชล สัตยานุรักษ์.

by สายชล สัตยานุรักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2546Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ส64 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 ส64 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 ส64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ก55 ส64 (3). Checked out (3).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
Kānmư̄ang rư̄ang phraphuttharūp / การเมืองเรื่องพระพุทธรูป / วิราวรรณ นฤปิติ.

Wirawan Naruepiti, by วิราวรรณ นฤปิติ, 2529-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Matichon, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2560 [2017]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: NB1912.พ7 ว644 2560 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NB1912.พ7 ว644 2560 (1).

ห้องสมุด:
ธรรมะชำระการเมือง / พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ.

by พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 253-Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3663 (2).

Rat kap sātsanā : sīnlatham ʻamnāt læ ʻitsaraphāp / รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพ / สุรพศ ทวีศักดิ์.

Suraphot Thawīsak, by สุรพศ ทวีศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Sayām Parithat, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561 [2018]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ก55 ส7486 2561 (2). Checked out (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544