ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 20 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดเพื่อประสานการใช้ทรัพยากรสารนิเทศ : เอกสารประกอบการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 19-21 ตุลาคม 2535 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / โดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร.

by การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 10 : 2535 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สำนักวิทยบริการ | ทบวงมหาวิทยาลัย. คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปัตตานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z680.3 .ก64 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 5 เรื่องห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า / โดย อนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

by ทบวงมหาวิทยาลัย. คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. สำนักหอสมุดกลาง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z675.ม5 ท383 (2).

ห้องสมุด:
มิติใหม่ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด = The new dimension of library cooperation development : เอกสารประกอบการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 29 / จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 29 : 2556 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: New dimension of library cooperation development.Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z672.13.ท9 ก642 2556 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z672.13.ท9 ก642 2556 (5), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: Z672.13.ท9 ก642 2556 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Z672.13.ท9 ก642 2556 (3).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 การพัฒนาศักยภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา / (จัดโดย) คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล.

by การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 7 : 2532 : มหาวิทยาลัยมหิดล) | คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักหอสมุด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะ, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z675.ม5 ก615 (1).

ห้องสมุด:
งานสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาวะวิกฤต : เอกสารการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ 7 28-29 มกราคม 2542 / [จัดโดย] สำนักหอสมุดและศุนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ... [และอื่นๆ] ; คณะบรรณาธิการ มลิวัลย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา..[และคนอื่น].

by การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเรื่องงาน สารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาวะวิกฤต (ครั้งที่ 7 : 2542 : มหาวิทยาลัยรังสิต) | มลิวัลย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา | มหาวิทยาลัยรังสิต. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สำนัก, [2542]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z987.5.ท9 ก64 (1).

ห้องสมุด:
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิจัย และเครือข่ายความร่วมมือ : นวัตกรรมส่งเสริมการบริการสารสนเทศ : รายงานการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2546 ณ ห้องตะกั่วป่า โรงแรมเจ บี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / [จัด]โดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 21 : 2546 : สงขลา) | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สำนักวิทยบริการ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปัตตานี : สำนัก, 2547Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z672.13.ท9 ก64 (1).

ห้องสมุด:
เหลียวหลังแลหน้า 15 ปี Pulinet / โดย ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ; [กองบรรณาธิการ] อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ... [และคนอื่นๆ].

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องเหลียวหลังแลหน้า 15 ปี Pulinet (2545 : มหาวิทยาลัยศิลปากร) | อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ | ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค | มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปัตตานี] : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2545Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z674.83.ท92ห52 ก64 (2).

ห้องสมุด:
การใช้ทรัพยากรร่วมกันและการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด : เอกสารประกอบการ สัมมนา : Library coperation resource sharing and the development of networks : a seminar ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2542 ณ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร / ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ ประธานฝ่ายเอกสาร.

by การสัมมนาเรื่องความร่วมมือระหว่างห้องสมุด การใช้ทรัพยากรร่วมกันและการ พัฒนาเครือข่ายห้องสมุด (2542 : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) | ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | Seminar on Library Cooperation Resource Sharing and the Development of Networks (1997 : Rajabhat Institute Bansomdejchaopraya).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z672.5 .ก625 (2).

ห้องสมุด:
รวมพลังสู่ความเป็นเลิศ : ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษใหม่ : เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 19-21 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี / จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.

by การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 26 : 2551 : มหาวิทยาลัยรังสิต) | มหาวิทยาลัยรังสิต | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z674.83.ท9 ก645 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน / โดย ทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

by การสัมมนาเรื่อง การพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (2535 : เชียงใหม่) | ทบวงมหาวิทยาลัย | สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ทบวง, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z675.ม6 ก64 (1).

ห้องสมุด:
สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] = The 18th Seminar of the Cooperation among the Academic Library / จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

by การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 18 : 2543 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. สำนักหอสมุดกลาง.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2543Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก6445ส64 (2). :

แนวคิดในการรื้อปรับระบบงานห้องสมุด = Library process reengineering : เอกสารประกอบการสัมมนาความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร 11-12 พฤศจิกายน 2539 / โดย สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย.

by การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 14 : 2539 : กรุงเทพฯ) | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง | คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2539?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.87 .ก64 (1).

ห้องสมุด:
Rūammư̄ sansāng sangkhom kānrīanrū = Together we create learning society : Kānprachum thāng wichākān radap chāt læ prachum yai sāman pračham pī phutthasakkarāt 2560 / ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้ = Together we create learning society : การประชุมทางวิชาการระดับชาติ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2560 / สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ; บรรณาธิการ สุจิตร สุวภาพ.

Samākhom Hō̜ngsamut hǣng Prathēt Thai. Kānprachum yai sāman Krung Thēp...) Sučhit Suwaphāp. by สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. การประชุมใหญ่สามัญ (2548 : กรุงเทพฯ) | สุจิตร สุวภาพ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samākhom Hō̜ngsamut hǣng Prathēt Thai nai Phrarāchūpatham Somdet Phrathēpphraratrātsudā ... Sayāmbō̜rommarātchakumārī, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2561 [2018]Other title: Together we create learning society.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z672.13.ท9 ส462 2561 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในปี 2540 : เอกสารประกอบการสัมมนาความ ร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12, 23-25 พฤศจิกายน 2537 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / [จัดโดย] ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย.

by การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 12 : 2537 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | ทบวงมหาวิทยาลัย. คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครราชสีมา] : ศูนย์, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z678.9.ก1 ก638 (1).

ห้องสมุด:
ผลงานที่นำเสนอในการสัมมนา Pulinet วิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง Creative library / จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Pulinet) ; บรรณาธิการ จันทร์ฉาย แสงทองศรี.

by การสัมมนา Pulinet วิชาการ (ครั้งที่ 1 : 2553 : เพชรบุรี) | จันทร์ฉาย แสงทองศรี | มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง | ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : สำนัก, 2553Other title: Creative library.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z674.83.ท9 ก637 2553 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 4 การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึษา / โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ทบวงมหาวิทยาลัย. คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ศูนย์บรรณสารสนเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z675.ม5 ท38 (2).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา : รายงานการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 / โดย สำนักวิทยบริการและภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ สุริทอง ศรีสะอาด.

by การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 15 : 2540 : ขอนแก่น) | สุริทอง ศรีสะอาด | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | ทบวงมหาวิทยาลัย. คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [มหาสารคาม] : สำนักวิทยบริการ, 2540Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z678.8.ท9 ก64 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z678.8.ท9 ก64 (1).

ห้องสมุด:
แนวคิดในการรื้อปรับระบบงานห้องสมุด = Library process reengineerring : รายงานการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร 11-12 พฤศจิกายน 2539 / โดย สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ เกษรา บุญปาล.

by การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 14 : 2539 : กรุงเทพฯ) | เกษรา บุญปาล | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง | คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2539Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z678.9.ก1 ก645 (2).

ห้องสมุด:
แนวคิดใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด = New ideas on learning promotion in libraries : เอกสารประกอบการสัมมนา โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 28 / จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.).

by การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 28 : 2553 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: นครราชสีมา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2553 [2010]Other title: New ideas on learning promotion in libraries.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z672.13.ท9 ก6415 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z672.13.ท9 ก6415 2553 (1).

ห้องสมุด:
บรรณารักษ์ห้องสมุดเสมือน [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ : การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 วันที่ 25-26 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ณ โรงแรมตวันนา รามาดา / จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย.

by การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 19 : 2544 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. สำนักหอสมุด | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2544?]Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก64452บ44 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ก64452บ44 (2). :

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544