ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 10 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานการวิจัยเรื่อง สาเหตุแห่งความผิดบางลักษณะในคดีเด็กและเยาวชน โดย คณะอนุกรรมการวิจัยสาเหตุแห่งความผิดบางลักษณะในคดีเด็กและเยาวชน ในคณะกรรมการวิจัยสาเหตุที่ทำให้คดีอาญาเพิ่มขึ้น.

by วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, กระทรวง. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สภาวิจัยแห่งชาติ, 2509Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9202.56 .ว6 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยการสำรวจทัศนคติของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต่อปัญหาการกระทำผิดทางอาญา และต่อผู้กระทำผิดทางอาญา.

by กมลทิพย์ คติการ, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV7373.35.ก6 ก4 2521 (1).

ห้องสมุด:
บุคคลิกภาพและพัฒนาการ : แนวโน้มสู่พฤติกรรมปกติและการมีพฤติกรรม เบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน / โสภา ชปีลมันน์.

by โสภา ชปีลมันน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : หลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและพฤติกรรม คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF698 .ส94 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF698 .ส94 (3).

ห้องสมุด:
Khrōngkān krabūankān damnœ̄nkān pō̜ngkan prāpprām læ damnœ̄nkān sư̄psūan sō̜psūan læ damnœ̄n khadī khō̜ng tamrūat kīeokap khadī dek læ yaowachon = [Process of police crime prevention, suppression, investigation and prosecute of juvenile delinquency] : rāingān wičhai chabap sombūn / โครงการกระบวนการดำเนินการป้องกันปราบปรามและดำเนินการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีของตำรวจเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน = [Process of police crime prevention, suppression, investigation and prosecute of juvenile delinquency] : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / สุมนทิพย์ จิตสว่าง.

Sumonthip Čhitsawang. by สุมนทิพย์ จิตสว่าง.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [ Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜. ], 2555 [2012] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555 [2012]Other title: Krabūankān damnœ̄nkān pō̜ngkan prāpprām læ damnœ̄nkān sư̄psūan sō̜psūan læ damnœ̄n khadī khō̜ng tamrūat kīeokap khadī dek læ yaowachon Other title: Process of police crime prevention, suppression, investigation and prosecute of juvenile delinquency | กระบวนการดำเนินการป้องกันปราบปรามและดำเนินการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีของตำรวจเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9076 .ส743 2555 (1).

ห้องสมุด:
หลักการพื้นฐานที่เหมาะสมในการดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนในชั้นศาล = Fundamental criminal procedure principle in juvenile court / โดย เทพ สามงามยา.

by เทพ สามงามยา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Fundamental criminal procedure principle in juvenile court.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5580 .ท73 (1).

ห้องสมุด:
Saphāp bangkhap læ māttrakān thāng kotmāi tō̜ kānkratham phit khō̜ng dek læ yaowachon = Sanctions and legal measures to juvenile delinquency : ngānwičhai / สภาพบังคับและมาตรการทางกฎหมายต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน = Sanctions and legal measures to juvenile delinquency : งานวิจัย / โดย สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล.

Sālinī Phūrungrư̄angphon, Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sūn Wičhai læ Phatthanā Kotmāi. by สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล, 2513- | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2562 [2019] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2562 [2019]Other title: Sanctions and legal measures to juvenile delinquency.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4722 .ส646 2562 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทที่ปรึกษากฎหมายในคดีอาญาในการเสนอความจริงต่อศาลเยาวชนและครอบครัว = The role of legal advisers in criminal case for presenting facts to the Juvenile and Family Courts / โดย ปัญจพัฒน์ บัวพวงชน.

by ปัญจพัฒน์ บัวพวงชน, 2517-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1630 .ป622 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการร่วมกันโทรมหญิงของเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors relating juvenile ravishers : a case study of Juvenile Training Centers in Bangkok Metropolitan area / โดย เชฎฐกฤท วรจันทร์.

by เชฎฐกฤท วรจันทร์, 2516-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Factors relating juvenile ravishers : a case study of Juvenile Training Centers in Bangkok Metropolitan area.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Krabūankān yuttitham dek læ yaowachon nai prachākhom ʻĀsīan : rāingān wičhai chabap sombūn / กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สุมนทิพย์ จิตสว่าง หัวหน้าโครงการวิจัย ; ปิยะพร ตันณีกุล นักวิจัย.

Sumonthip Čhitsawang. Piyaphō̜n Tannīkun. Thailand. Krom Phinit læ Khumkhrō̜ng Dek læ Yaowachon. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Ratthasāt. by สุมนทิพย์ จิตสว่าง | ปิยะพร ตันณีกุล | กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...]: Krom Phinit læ Khumkhrō̜ng Dek læ Yaowachon, Krasūang Yuttitham rūamkap Khana Ratthasāt, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9201.ก5 ส74 2556 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544