ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
บทบาทและผลกระทบของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในประเทศไทย ต่อระบบธนาคารพาณิชย์ไทย = The roles and impacts of the foreign commercial bank in Thailand on the Thai commercial bank system / โดย ดวงพร สุขมาก.

by ดวงพร สุขมาก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1971.ท9 ด52 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบจากการเข้ามาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศต่อธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นของไทยในช่วงหลังวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ = The effect of foreign entry on Thailand's domestic banks after the economic crisis / โดย วัสยา ลิ้มธรรมมหิศร.

by วัสยา ลิ้มธรรมมหิศร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3300.56 .ว645 (2).

ห้องสมุด:
วิเทศธนกิจไทย = Bangkok International Banking Facilities / โดย เจริญ เจษฎาวัลย์.

by เจริญ เจษฎาวัลย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท พอดี จำกัด, 2536Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3300.56 .จ74 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3300.56 .จ74 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางการเงินภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกต่อการดำเนินกิจการของธนาคารต่างประเทศในประเทศไทย / โดย อภิรณี ธีระนันทกุล.

by อภิรณี ธีระนันทกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG3300.55.ก6 อ464 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3300.55.ก6 อ464 (2). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG92 (1).

ห้องสมุด:
การเปิดเสรีภาคสถาบันการเงินไทยภายใต้กรอบ WTO และแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน / กอบศักดิ์ ภูตระกูล, ดอน นาครทรรพ, หฤษฎ์ รอดประเสริฐ.

by กอบศักดิ์ ภูตระกูล | ดอน นาครทรรพ | หฤษฎ์ รอดประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2548Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG187.ท9 ก53 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HG187.ท9 ก53 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG187.ท9 ก53 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HG187.ท9 ก53 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HG187.ท9 ก53 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG187.ท9 ก53 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG187.ท9 ก53 (2).

ห้องสมุด:
กรอบการเจรจาที่เหมาะสมในการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีภาคบริการด้านการเงินของไทย = [Thailand's optimal negotiating framework to free trade ageement on financial services sector] : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ; หัวหน้าโครงการ สมคิด บุญล้นเหลือ ; นักวิจัย พูนพิลาศ ลีละยูวะ, ศากุน ลัมพสาระ, กาญจนา ตั้งปกรณ์.

by สมคิด บุญล้นเหลือ, 2513- | พูนพิลาศ ลีละยูวะ | ศากุน ลัมพสาระ | กาญจนา ตั้งปกรณ์ | กระทรวงการคลัง. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2552Other title: Thailand's optimal negotiating framework to free trade ageement on financial services sector.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG187.ท9 ส426 2552 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544