ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 30 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ตัวอย่างแบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆด้านธุรกิจ ปรับปรุงตามกฎหมายใหม่ / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หนังสือกฎหมายกำพล, 2537Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT817 .ป43 2537 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT817 .ป43 2537 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT817 .ป43 2537 (1).

ห้องสมุด:
สัญญาธุรกิจ / พจน์ กู้มานะชัย.

by พจน์ กู้มานะชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2540Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT858.ก72 พ23 (2).

ห้องสมุด:
แบบสัญญาธุรกิจ / หม่อมหลวงสุพร อิศรเสนา.

by สุพร อิศรเสนา, ม.ล, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2540Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT858.ก72 ส75 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858.ก72 ส75 (4).

ห้องสมุด:
ตัวอย่างสัญญาสำคัญทางธุรกิจ / บริษัท บี.แอล.ซี. พับลิชชิ่ง จำกัด.

by บริษัทบี.แอล.ซี. พับลิชชิ่ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท, [2533?]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ส6 ต66 (2).

ห้องสมุด:
สัญญาธุรกิจ / สุพจน์ (พจน์) กู้มานะชัย.

by พจน์ กู้มานะชัย.

Edition: ฉบับพิมพ์ที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2545Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858.ก72 พ23 2545 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858.ก72 พ23 2545 (1).

ห้องสมุด:
ข้อควรระวังในการทำสัญญาทางธุรกิจและปัญหาทางภาษี / เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2537Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT812 .พ74 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT812 .พ74 (1).

ห้องสมุด:
ตัวอย่างแบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ / [รวบรวมโดย] ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ห.จ.ก.ยงพลเทรดดิ้ง, [2541?]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ส6 ต65 2541 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.ส6 ต65 2541 (1).

ห้องสมุด:
ข้อควรระวังในการทำสัญญาทางธุรกิจและปัญหาภาษี / เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT812 .พ74 2538 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT812 .พ74 2538 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT812 .พ74 2538 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT812 .พ74 2538 (2).

ห้องสมุด:
ร้อยแปดสัญญา / โดย สนิท สนั่น ศิลป์.

by สนิท สนั่นศิลป์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2539-Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT858.ก72 ส63 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858.ก72 ส63 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT858.ก72 ส63 (1).

ห้องสมุด:
แบบและการกระทำที่ก่อให้เกิดความผูกพันในสัญญาซื้อขาย = Forms and acts which cause binding in the contract of sale / โดย จุฬธิดา จุลละบุษปะ.

by จุฬธิดา จุลละบุษปะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Forms and acts which cause binding in the contract of sale.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT504 .จ753 (1).

ห้องสมุด:
แบบสัญญามาตรฐาน / คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย.

by สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT858 .บ83 (1).

ห้องสมุด:
ตัวอย่างแบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ / [รวบรวมโดย] ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Pholsiam Printing and Pub., [2549?]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ส6 ต65 2549 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ส6 ต65 2549 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.ส6 ต65 2549 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ส6 ต65 2549 (2).

ห้องสมุด:
ตัวอย่างแบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ / [รวบรวมโดย] ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง, [2551?] [2008?]Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ส6 ต65 2551 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ส6 ต65 2551 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.ส6 ต65 2551 (2).

ห้องสมุด:
แบบสัญญาทางธุรกิจ / รวบรวมโดย คณะบรรณาธิการวารสารอัยการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2538?]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT858.ก72 บ87 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858.ก72 บ87 (4).

ห้องสมุด:
ตัวอย่างแบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆด้านธุรกิจ ปรับปรุงตามกฎหมายใหม่ / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2541?]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT817 .ป43 2541 (2).

ห้องสมุด:
ตัวอย่างแบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ / รวบรวมโดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทประยูรวงศ์ จำกัด, [2533?]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ส6 ต65 (4).

ห้องสมุด:
108 สัญญาธุรกิจ / โดย อดุล ขาวละออ.

by อดุล ขาวละออ.

Edition: ปรับปรุงใหม่, พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2554 [2011]Other title: หนึ่งร้อยแปดสัญญาธุรกิจ.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT917 .อ374 2554 (1).

ห้องสมุด:
108 sanyā thurakit / 108 สัญญาธุรกิจ / โดย อดุล ขาวละออ.

ʻAdun Khāolaʻō̜. by อดุล ขาวละออ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 6, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Thammaniti Phēt Čhamkat, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2562 [2019]Other title: Nưng rō̜i pǣt sanyā thurakit Other title: หนึ่งร้อยแปดสัญญาธุรกิจ.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT917 .อ374 2562 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
สัญญาธุรกิจ / สุพจน์ กู้มานะชัย.

by พจน์ กู้มานะชัย.

Edition: ฉบับพิมพ์ที่ 5, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2553Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858.ก72 พ23 2553 (1).

ห้องสมุด:
ตัวอย่างสัญญาทางธุรกิจ : ฉบับรวมเล่ม / หม่อมหลวงสุพร อิศรเสนา.

by สุพร อิศรเสนา, ม.ล, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2545Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ส727 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT858 .ส727 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858 .ส727 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544