ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 15 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ปัญหาในการอุทธรณ์ภาษีต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อนนำคดีสู่ศาลภาษี / อรพิน ผลสุวรรณ์.

by อรพิน สบายรูป.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2533Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2732 .อ45 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2732 .อ45 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในการประเมินการอุทธรณ์และการบังคับชำระหนี้ภาษีศุลกากรค้างตามกฎหมายภาษีศุลกากร / โดย อิทธิฤทธิ์ ลีลาดุษฎีเลิศ.

by อิทธิฤทธิ์ ลีลาดุษฎีเลิศ, 2523-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Legal problems of administrative procedure concerning assessment, appealing and execution of customs duty under the customs law.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3645 .อ633 (1).

ห้องสมุด:
Wikrit læ panhā nai krabūankān phičhāranā ʻutthō̜n phāsī ʻākō̜n tām pramūan ratsadākō̜n / วิกฤติและปัญหาในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร / สาธิต รังคสิริ.

Satit Rungkasiri, Witthayālai Kānyuttitham. by สาธิต รังคสิริ, 2502- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2555 [2012] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Crisis and problems of tax appeal procedure under the Thai revenue code.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3684 .ส63 2555 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการประเมินและการอุทธรณ์ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้านำเข้า = Assessment and appealing problems of customs excise and VAT on imported commodities / โดย วรณัฐ ห้าวเจริญ.

by วรณัฐ ห้าวเจริญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Assessment and appealing problems of customs excise and VAT on imported commodities.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3640.ส25 ว436 (1).

ห้องสมุด:
การปฏิรูประบบตอบข้อหารือของกรมสรรพากร / โดย ผจญกร อุดมธรรมภักดี.

by ผจญกร อุดมธรรมภักดี, 2522-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Reform of Revenue Department's Private Ruling System.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KU2820.อ7 ผ222 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KU2820.อ7 ผ222 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการอุทธรณ์ภาษีตามกฎหมายศุลกากรในชั้นฝ่ายปกครอง = Problems of duty appealing in the administrative authority level under the customs law / โดย รัตนะ นาคมะเริง.

by รัตนะ นาคมะเริง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Problems of duty appealing in the administrative authority level under the customs law.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3651 .ร633 (1).

ห้องสมุด:
ระยะเวลาและอายุความภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร = Period and prescription of revenue code / โดย จตุรพักตร์ ลับเหลี่ยม.

by จตุรพักตร์ ลับเหลี่ยม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Period and prescription of revenue code.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3690 .จ374 (1).

ห้องสมุด:
สิทธิของผู้เสียภาษีในการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากร / โดย ลดาวัลย์ แช่มช้อย.

by ลดาวัลย์ แช่มช้อย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3690 .ล34 (1).

ห้องสมุด:
ข้อเสนอแนะทางป้องกันและแก้ไขเมื่อถูกสรรพากรเรียกตรวจสอบและถูกประเมิน / รวบรวมโดย กองบรรณาธิการเอกสารภาษีอากร บริษัทธรรมนิติการบัญชี และภาษีอากร จำกัด.

by บริษัทธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท, [2532?]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ3617.56 .ข54 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ3617.56 .ข54 (2).

ห้องสมุด:
ปัญหาในกฎหมายวิธีสบัญญัติทางภาษีในขั้นตอนของฝ่ายปกครองและในชั้นศาล = The problem of tax procedure law in administrative and court proceedings / โดย สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์.

by สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Problem of tax procedure law in administrative and court proceedings.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3690 .ส726 (1).

ห้องสมุด:
การอุทธรณ์ข้อพิพาททางภาษีในฝ่ายปกครองของประเทศไทย : ปัญหาและแนวทางในการปฏิรูป = Tax administrative appeal system in Thailand : problems and recommendations for Thai law reform / โดย นภนันทน์ จันทราชโลธร.

by นภนันทน์ จันทราชโลธร, 2526-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Tax administrative appeal system in Thailand : problems and recommendations for Thai law reform.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3684 .น436 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาเกี่ยวกับการอุทธรณ์ภาษีสรรพสามิต / มิติ ถาวรเจริญรักษ์.

by มิติ ถาวรเจริญรักษ์, 2524- | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : [บัณฑิตวิทยาลัย] มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [2556] [2013]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การระงับข้อพิพาททางภาษีตามประมวลรัษฎากร : ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษ = Taxes disputes resolution according to Thai Revenue Code : comparative study on English law / โดย รัฐปกรณ์ นิภานันท์.

by รัฐปกรณ์ นิภานันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3690 .ร633 (1).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีในการดำเนินคดีภาษีอากร = Protection of taxpayers' rights in legal proceeding / โดย วฏวรรษ ดีประชา.

by วฏวรรษ ดีประชา, 2523-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Protection of taxpayers' rights in legal proceeding.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3682 .ว254 (1).

ห้องสมุด:
การปฏิรูประบบการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร / โดย พงศิลณ์ ศิริจรูญวงศ์.

Phongsiln Siricharoonwong, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by พงศิลณ์ ศิริจรูญวงศ์, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Reformation of the dispute settlement system on taxation under revenue code.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3684 .พ25 2559 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544