ผลการค้นหาของคุณมี 7 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช = , Plant tissue culture techniques / โดย ประศาสตร์ เกื้อมณี, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2536 . 158 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QK725 .ป46] (3),

ห้องสมุด:
เทคนิคเนื้อเยื่อพืช = , Techniques in plant tissue / โดย ประศาสตร์ เกื้อมณี, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551 . 289 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QK725 .ป462 2551] (3),

ห้องสมุด:
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช / โดย บุญยืน กิจวิจารณ์. การพิมพ์: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2540 . 207 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QK725 .บ62] (3),

ห้องสมุด:
เทคโนโลยีเบื้องต้นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อพัฒนาพันธุ์พืช / โดย บุญยืน กิจวิจารณ์. การพิมพ์: ขอนแก่น : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2547 . 168 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QK725 .บ62 2547] (3),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455