ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 8 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
Plant cell culture protocols /   การพิมพ์: Totowa, N.J. : Humana Press, 1999 . xiv, 421 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QK725 .P425] (1),

ห้องสมุด:
Plant cell culture protocols /   การพิมพ์: Totowa, N.J. : Humana Press, 2006 . xv, 393 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QK725 .P425 2006] (1),

ห้องสมุด:
Plant cell, lissue, and organ culture : , fundamental methods /   การพิมพ์: Berlin : Springer, 1995 . xxiv, 358 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QK725 .P557] (1),

ห้องสมุด:
Plant tissue culture : , techniques and experiments / โดย Smith, Roberta H. การพิมพ์: San Diego, Calif. : Academic Press, 1992 . xvii, 171 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QK725 .S64] (1),

ห้องสมุด:
Plant tissue culture : , techniques and experiments / โดย Smith, Roberta H. การพิมพ์: San Diego, Calif. : Academic Press, 2000 . xiv, 231 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QK725 .S64 2000] (1),

ห้องสมุด:
Plant tissue culture : , techniques and experiments / โดย Smith, Roberta H. การพิมพ์: Amsterdam : Academic Press, 2013 . xvi, 188 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [BOT QK 2013 630970] (1),

ห้องสมุด:
Plant tissue culture concepts and laboratory exercises /   การพิมพ์: Boca Raton, Fla. : CRC Press, 1996 . 374 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QK725 .P5795] (1),

ห้องสมุด:
Plant tissue culture, development, and biotechnology /   การพิมพ์: Boca Raton, FL : CRC Press, 2011 . xviii, 583 p. : , With 2 computer optical disc. Kept in the special collection. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [QK725 .P57953 2011] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QK725 .P57953 2011] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455