Your search returned 68 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kotmāi phǣng 2 : nī lamœ̄t = Civil law II : obligations and delicts. [Lō̜. 1], Nūai thī 1-7 / กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด = Civil law II : obligations and delicts. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2554 [2011] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 [2011]Other title: Civil law II : obligations and delicts.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2011 634838] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2011 634838] (2).

Open Library:
Kotmāi phǣng 2 : nī lamœ̄t = Civil law II : obligations and delicts. [Lō̜. 2], Nūai thī 8-15 / กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด = Civil law II : obligations and delicts. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 [2013]Other title: Civil law II : obligations and delicts.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 634848] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 634848] (2).

Open Library:
Kotmāi phǣng 2 : nī lamœ̄t = Civil law II : obligations and delicts. [Lō̜. 1], Nūai thī 1-7 / กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด = Civil law II : obligations and delicts. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2558 [2015] Publisher: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 [2015]Other title: Civil law II : obligations and delicts.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 660185] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 660185] (2).

Open Library:
Kotmāi phǣng 2 : nī lamœ̄t = Civil law II : obligations and delicts. [Lō̜. 2], Nūai thī 8-15 / กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด = Civil law II : obligations and delicts. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2558 [2015] Publisher: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 [2015]Other title: Civil law II : obligations and delicts.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 660186] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 660186] (2).

Open Library:
Kotmāi phǣng læ phānit. lem 2, Nī lamœ̄t / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์. เล่ม 2, หนี้ ละเมิด / ณัฐพงศ์ สมพันธุ์.

Natthapong Somphan. by ณัฐพงศ์ สมพันธุ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2560 [2017]Other title: Nī lamœ̄t Other title: หนี้ ละเมิด.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT504 .ณ63 2560 ล. 2] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT504 .ณ63 2560 ล. 2] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kotmāi laksana lamœ̄t khwāmrapphit phư̄a lamœ̄t / กฎหมายลักษณะละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิด / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Pitikun Čhiramongkhonphānit. Thammasat University. Faculty of Law. by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2556] [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT834 .ป625 2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT834 .ป625 2556] (2). Checked out (2).

Open Library:
Kotmāi laksana lamœ̄t rūam māihēt thāi khamphiphāksādīkā khō̜ng Phrayā Thēpwitharaphahunsutābō̜dī Sāttrāčhān Mō̜.Rō̜.Wō̜. Sēnī Prāmōt Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Yut Sǣngʻuthai / กฎหมายลักษณะละเมิด รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของ พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย / รวบรวมโดย เขมภูมิ ภูมิถาวร.

Thēpwithunphahunsarutābō̜dī (Boonchuay), Phrayā, 1889-1949. Seni Pramoj, M. R., Yut Sǣngʻuthai, Khēmmaphūm Phūmthāwō̜n. by เทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย), พระยา, 2432-2492 | เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540 | หยุด แสงอุทัย, 2451-2522 | เขมภูมิ ภูมิถาวร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 617688] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 617688] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 617688] (3). Checked out (1).

Open Library:
Kotmāi laksana lamœ̄t rūam māihēt thāi khamphiphāksā khō̜ng Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat / กฎหมายลักษณะละเมิดรวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ / รวบรวมโดย เขมภูมิ ภูมิถาวร.

Čhitti Tingsaphat, Khēmmaphūm Phūmthāwō̜n. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | เขมภูมิ ภูมิถาวร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 614415] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 614415] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 614415] (3). Checked out (3).

Open Library:
Kō̜ranī thī kotmāi sannitthān wā mī khwāmphit khwāmsīahāi ʻan kœ̄t čhāk sap čhatkān ngān nō̜k sang læ lāp mikhūan dai / กรณีที่กฎหมายสันนิษฐานว่ามีความผิด ความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ จัดการงานนอกสั่ง และ ลาภมิควรได้ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Pitikun Čhiramongkhonphānit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2561?] [2018?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2561?] [2018?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT834 .ป627 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT834 .ป627 2561] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT834 .ป627 2561] (2).

Open Library:
Kānbangkhap chamra nī khwāmrapphit thāng lamœ̄t khō̜ng čhaonāthī : sưksā kō̜ranī kānbangkhap ʻao kap thāyāt khō̜ng čhaonāthī thī sīa chīwit / การบังคับชำระหนี้ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : ศึกษากรณีการบังคับเอากับทายาทของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต / โดย นันทริดา เฉลิมไทย.

Nuntharida Chalermthai, Mahawitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by นันทริดา เฉลิมไทย, 2523- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahawitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน) Other title: Compulsory performance on tortious liability of officials : focus on the compulsory performance from the heirs of the death officials.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 639402] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 639402] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 639402] (1).

Open Library:
การละเมิดสิทธิส่วนตัว.

by ชูชีพ ปิณฑะสิริ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต. Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HF1382.7.ล5 ช7] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HF1382.7.ล5 ช7] (2). Checked out (1).

Open Library:
ข้อมูลในเวชระเบียนของแพทย์ : ศึกษากรณีสิทธิของแพทย์และผู้ป่วย / เสนีย์ เจริญสุข.

by เสนีย์ เจริญสุข, 2511-.

Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549 [2006]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
ความมิชอบด้วยกฎหมายในละเมิด : ศึกษาในแง่ประวัติศาสตร์และหลักกฎหมายเปรียบเทียบ / โดย เพชรน้อย สรรคบุรานุรักษ์.

by เพชรน้อย สรรคบุรานุรักษ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต. Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K579.ค5 พ72] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: K579.ค5 พ72] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K579.ค5 พ72] (1). Checked out (1).

Open Library:
Khwāmrapphit thāng lamœ̄ttō̜ bukkhon phāinō̜k kō̜ranī kānprakō̜p wichāchīp phitphlāt nai kānkō̜sāng ʻākhān : sưksā chapho̜ phūprakō̜p wichāchīp witsawakō̜n yōthā læ sathāpanik / ความรับผิดทางละเมิดต่อบุคคลภายนอกกรณีการประกอบวิชาชีพผิดพลาดในการก่อสร้างอาคาร : ศึกษาเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธาและสถาปนิก / พรทวี หนูพรหม.

Porntawee Nooprom, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Nitisāt. by พรทวี หนูพรหม, 2531- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Wicha Nitisāt, Khana Nitisāt, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, [2556?] [2013?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2556?] [2013?]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Tortious liability to third person in case of malpractice in building construction : civil engineering and architect liability.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2013 634067] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 634067] (1).

Open Library:
Khwāmrapphit phư̄a kānkratham khō̜ng bukkhon ʻư̄n nai kotmāi laksana lamœ̄t : sưksā chœ̄ng prawattisāt læ kotmāi prīapthīap / ความรับผิดเพื่อการกระทำของบุคคลอื่นในกฎหมายลักษณะละเมิด : ศึกษาเชิงประวัติศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบ / โดย ธนงศักดิ์ วิเศษรจนา.

Thanongsak Wisatrojna, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ธนงศักดิ์ วิเศษรจนา, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Liability for acts of others in tort law : historical overview and comparative perspective.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW K 2014 631739] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW K 2014 631739] (1). Checked out (1).

Open Library:
ความรับผิดเพื่อละเมิดตามมาตรา 420 : ศึกษากรณีความรับผิดเพื่อละเมิดจากการชักจูงให้ลูกหนี้ผิดสัญญา / โดย เขมรัชต์ แสนประดิษฐ์.

Khemmarach Saenpradit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by เขมรัชต์ แสนประดิษฐ์, 2534- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Tort liability under the section 420 of the civil and commercial code : tort liability for inducing breach of contract.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 655441] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 655441] (1).

Open Library:
Khwāmsīahāi nai kotmāi laksana lamœ̄t tām pramūan kotmāi phǣng læ phānit / ความเสียหายในกฎหมายลักษณะละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / โดย พงศกร สุขชื่น.

Pongsakorn Sookchuen, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by พงศกร สุขชื่น, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp...] : Khana Nitisāt Mahawitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชน. Other title: Damage in tort law under the Thai civil and commercial code.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 632089] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 632089] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 632089] (1).

Open Library:
ค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดีละเมิด = Puntitive damages in torts / โดย ปริญญาวัน ชมเสวก.

by ปริญญาวัน ชมเสวก, 2524-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Puntitive damages in torts.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K923 .ป463] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: K923 .ป463] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K923 .ป463] (1). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)