Your search returned 28 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kotmāi supsin : khwāmrū phư̄nthān thāng khwāmkhit lakkān thūapai læ bot betset thūapai / กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักการทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป / โดย อานนท์ มาเม้า.

Anont Mamout. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakǭp Kānsǭn. by อานนท์ มาเม้า | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp ...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakǭp Kānsǭn Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 633330] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 633330] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 633330] (3). Checked out (9).

Open Library:
Kotmāi supsin : khwāmrū phư̄nthān thāng khwāmkhit lakkān thūapai læ bot betset thūapai / กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักการทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป / โดย อานนท์ มาเม้า.

Anont Mamout. by อานนท์ มาเม้า, 2530-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขปรับปรุง).Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp … Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT640 .อ63 2560] (5). Checked out (12).

Open Library:
Kotmāi phǣng læ phānit chabap sō̜p, sap / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับสอบ, ทรัพย์ / ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.

Kō̜ngwit Watcharāpō̜n. by ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : čhat čhamnāi dōi rān sawatdikān nangsư̄ kotmāi Panaratcha, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2558 [2015]Other title: ทรัพย์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 654625] (2). Checked out (5).

Open Library:
Kotmāi phǣng læ phānit wādūai sap / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ / โดย สัญญา ธรรมศักดิ์.

Sanyā Thammasak, Mahāwitthayālai Thammasāt. by สัญญา ธรรมศักดิ์, 2450-2545 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Phra Nakhǭn] : Mahāwitthayālai Wichā Thammasāt læ Kānmư̄ang, [2483] [1940] Publisher: [พระนคร] : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, [2483] [1940]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1940 651794] (1).

Open Library:
Kotmāi phǣng læ phānit wādūai sap / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ / โดย ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช.

Seni Pramoj, M. R., Mahāwitthayālai Thammasāt. by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Phra Nakhǭn] : Mahāwitthayālai Wichā Thammasāt læ Kānmư̄ang, 2477 [1934] Publisher: [พระนคร] : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2477 [1934]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1934 652528] (1).

Open Library:
Kotmāi phǣng læ phānit wādūai sap Phǭ.Sǭ. 2483. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ พ.ศ. 2483.

Mahāwitthayālai Thammasāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Phra Nakhǭn] : Rōngphim Mahāwitthayālai Wichā Thammasāt læ Kānmư̄ang, [2484] [1941] Publisher: [พระนคร] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, [2484] [1941]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1941 651940] (1).

Open Library:
Kotmāi wādūai supsin= Property law. [Lō̜. 1], Nūai thī 1-8 / กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = Property law. [ล. 1], หน่วยที่ 1-8 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2555 [2012] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 [2012]Other title: Property law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2012 634734] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2012 634734] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kotmāi wādūai supsin= Property law. [Lō̜. 2], Nūai thī 9-15 / กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = Property law. [ล. 2], หน่วยที่ 9-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2555 [2012] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 [2012]Other title: Property law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2012 634741] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2012 634741] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kammasit / กรรมสิทธิ์ / อานนท์ มาเม้า.

ʻĀnon Mamout, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by อานนท์ มาเม้า, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp … : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT641 .อ63 2560] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT641 .อ63 2560] (1). Checked out (14).

Open Library:
Kammasit / กรรมสิทธิ์ / อานนท์ มาเม้า.

ʻĀnon Mamout, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by อานนท์ มาเม้า, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT641 .อ63 2562] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT641 .อ63 2562] (2). Checked out (6).

Open Library:
Kānnam lak kotmāi thrat mā chai kǣkhai khō̜čhamkat khō̜ng kānčhatkān supsin phư̄a bukkhon ʻư̄n tām pramūan kotmāi phǣng læ phānit / การนำหลักกฎหมายทรัสต์มาใช้แก้ไขข้อจำกัดของการจัดการทรัพย์สินเพื่อบุคคลอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / โดย ธนิศร อารีวงศ์.

Thanisorn Areewong, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ธนิศร อารีวงศ์, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) Other title: Reception of trust law to facilitate asset management for other person in civil and commercial code.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW K 2014 639585] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW K 2014 639585] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW K 2014 639585] (1).

Open Library:
Khamphī fō̜ng phǣng. bap 4 / คัมภีร์ฟ้องแพ่ง. บรรพ 4 / สมชาย พวงภู่.

Somchāi Phūangphū. by สมชาย พวงภู่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Niti bannā kān, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2549 [2006]Other title: Khūmư̄ nak kotmāi khamphī fō̜ng phǣng. Other title: คู่มือนักกฎหมาย คัมภีร์ฟ้องแพ่ง..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2006 654671] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2006 654671] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2006 654671] (1).

Open Library:
Khamphī fō̜ng phǣng. bap 3 / คัมภีร์ฟ้องแพ่ง. บรรพ 3 / สมชาย พวงภู่.

Somchāi Phūangphū. by สมชาย พวงภู่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Niti bannā kān, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2549 [2006]Other title: Khūmư̄ nak kotmāi khamphī fō̜ng phǣng. Other title: คู่มือนักกฎหมาย คัมภีร์ฟ้องแพ่ง..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2006 654680] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2006 654680] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2006 654680] (2).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi wadūai sapsin = Property law / คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = Property law / ศรีราชา เจริญพานิช.

Siracha Charoenpanij. by ศรีราชา วงศารยางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyuchon, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Other title: Property law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 634902] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 634902] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 634902] (2). Checked out (1).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi wādūai sapsin = Property law / คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = Property law / ศรีราชา (เจริญพานิช) วงศารยางกูร.

Sīrāchā Čharœ̄npanich. by ศรีราชา วงศารยางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Property law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT640 .ศ464 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT640 .ศ464 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT640 .ศ464 2560] (2). Checked out (4).

Open Library:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 4 sapsin (Law of property). Lem 1, wādūai rabop supsin, praphēt khō̜ng supsin, læ kānkīeokhō̜ng rawāng supsin / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน (Law of property). เล่ม 1, ว่าด้วยระบบทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน และการเกี่ยวข้องระหว่างทรัพย์สิน / ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์.

Thīsut Phanrit, by ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, 2512-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Nititham, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2557 [2014]Other title: Wādūai rabop sapsin, praphēt khō̜ng sapsin, læ kānkīeokhō̜ng rawāng supsin Other title: Rabop sapsin, praphēt khō̜ng sapsin, læ khwāmkīeokhō̜ng rawāng supsin Other title: Law of property | ว่าด้วยระบบทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน และการเกี่ยวข้องระหว่างทรัพย์สิน | ระบบทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน และความเกี่ยวข้องระหว่างทรัพย์สิน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT640 .ธ657 2557 ล. 1] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT640 .ธ657 2557 ล. 1] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT640 .ธ657 2557 ล. 1] (3). Checked out (2).

Open Library:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 4 sapsin (Law of property). Lem 2, wādūai kāndaimā sưng sapphayasit nai ʻasanghārimmasap læ sanghārimasap / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน (Law of property). เล่ม 2, ว่าด้วยการได้มาซึ่งทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ / ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์.

Thīsut Phanrit, by ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, 2512-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Nititham, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558 [2015]Other title: Kāndaimā sưng sapphayasit nai ʻasanghārimmasap læ sanghārimasap Other title: Law of property | การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT640 .ธ657 2558 ล. 2] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT640 .ธ657 2558 ล. 2] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT640 .ธ657 2558 ล. 2] (2). Checked out (3).

Open Library:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 4 sapsin (Law of property). Lem 3, wādūai kammasit / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน (Law of property). เล่ม 3, ว่าด้วยกรรมสิทธิ์ / ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์.

Thīsut Phanrit, by ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, 2512-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Nititham, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT640 .ธ657 2558 ล. 3] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT640 .ธ657 2558 ล. 3] (2). Checked out (4).

Open Library:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai sap / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ทรัพย์ / สมจิตร์ ทองศรี.

Somčhit Thō̜ngsrī. by สมจิตร์ ทองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ...: Samnak ʻoprom sưksā kotmāi hǣng nētibanthittayasaphā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 639355] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 639355] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 639355] (4). Checked out (2).

Open Library:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai sap / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ทรัพย์ / สมจิตร์ ทองศรี.

Somčhit Thō̜ngsrī. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by สมจิตร์ ทองศรี | สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT640.ส422 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT640.ส422 2559] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT640.ส422 2559] (2). Checked out (3).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)