ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 38 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ภาษาไทยไนน์ตี้ส์ / นิตยา กาญจนะวรรณ.

by นิตยา กาญจนะวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2542Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4177 .น653 (1).

ห้องสมุด:
การเขียนภาษาไทย / วัลลภา วิทยารักษ์.

by วัลลภา วิทยารักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2547? [2004?]]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียน.

by เอมอร ชิตตะโสภณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มูลนิธิศาสตราจารย์หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย, 2529Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4168 .อ7 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4168 .อ7 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ภาษาไทย : เอกสารประกอบการสอนวิชา ศท 103 / รังสรรค์ จันต๊ะ ผู้เรียบเรียง.

by รังสรรค์ จันต๊ะ.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์แสงศิลป์, 2541Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4163 .ร63 2541 (1).

ห้องสมุด:
การย่อความ / ไพรถ เลิศพิริยกมล.

by ไพรถ เลิศพิริยกมล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารตำรา สำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2539Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4177 .พ93 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4177 .พ93 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4177 .พ93 (2).

ห้องสมุด:
กลวิธีการใช้ภาษาในข้อความโฆษณา : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา : รายงานผลงานวิจัย / โดย พนมพร นิรัญทวี.

by พนมพร นิรัญทวี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: P301.5.ฆ92 พ34 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
หลักภาษาไทย / นิภาพรรณ ศรีพงษ์.

by นิภาพรรณ ศรีพงษ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน, 2551Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4158 .น654 2551 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4158 .น654 2551 (2).

ห้องสมุด:
ชงคำ = [Art of writing] : ศาสตร์และศิลป์แห่งการเขียน / สัจภูมิ ละออ เรียบเรียง.

by สัจภูมิ ละออ, 2507-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ไม้ยมก, 2547Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4177 .ส57 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4177 .ส57 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4177 .ส57 (1).

ห้องสมุด:
ภาษาไทย 3 / ผู้เรียบเรียง สุปราณี ดาราฉาย ... [และคนอื่นๆ].

by สุปราณี ดาราฉาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4158 .ภ652 2535 (1).

ห้องสมุด:
การเขียนในงานส่งเสริม : เอกสารประกอบการบรรยายวิชา สษ.610 / วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์.

by วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2531Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4177 .ว67 2531 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4177 .ว67 2531 (2).

ห้องสมุด:
ภาษาไทยกับทักษะการใช้ / ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต.

by มหาวิทยาลัยรังสิต. สาขาวิชาภาษาไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : Rangsit University Press, 2538Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4158 .ภ665 (1).

ห้องสมุด:
เขียนไทย / บุญยงค์ เกศเทศ.

by บุญยงค์ เกศเทศ, 2487-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4177 .บ7 2539 (1).

ห้องสมุด:
ราชาพิลาปคำฉันท์ / บรรณาธิการ บุญเตือน ศรีวรพจน์.

by บุญเตือน ศรีวรพจน์, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2544Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ร64 ร62 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การใช้ภาษาไทย 1 / คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาภาษาไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: : Checked out (2).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544