ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 12 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 13 กันยายน 2535 / จัดทำโดย คณะกรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้ง.

by คณะกรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2537Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ร6 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก5 ร6 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
คู่มือเลือกตั้ง ่35.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฐานเศรษฐกิจ, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก55 ค73 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2535 (22 มีนาคม 2535) / คณะผู้จัดทำ สิริเลิศ เมฆไพบูลย์ ... [และคนอื่นๆ].

by สิริเลิศ เมฆไพบูลย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2535Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก55 ร63 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 22 มีนาคม 2535 / จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.

by คณะกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายประชาสัมพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ค33 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 ค33 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 22 มีนาคม 2535 / จัดทำโดย คณะเลขานุการฝ่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้ง คณะกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.

by คณะกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. คณะเลขานุการฝ่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2535Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก79 ค325 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1749.ก79 ค325 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก79 ค325 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการรับแจ้งเหตุ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 22 มีนาคม 2535 / จัดทำโดย ฝ่ายรับแจ้งเหตุ คณะกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.

by คณะกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายรับแจ้งเหตุ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2535Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก79 ค324 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก79 ค324 (4).

ห้องสมุด:
รายงานการอภิปรายเรื่องการเลือกตั้ง 2535 กับภาพสะท้อนทางการเมืองไทย 22 มี.ค 35 / (อภิปรายโดย) โคทม อารีย ... [และคนอื่นๆ] ; จัดโดย สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

by โคทม อารียา, 2486- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : ฝ่ายการพิมพ์ มหาวิทยาลัย, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ร62 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 ร62 (1).

ห้องสมุด:
ข้อมูลเลือกตั้ง 2535 / เรียบเรียงโดย เกษม วัฒนธรรม.

by เกษม วัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ครีเอทีฟพับลิชชิ่ง, 2535Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1749.ก6 ก73 (1).

ห้องสมุด:
รายงานฉบับสมบูรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 22 มีนาคม 2535 / จัดทำโดย คณะทำงาน ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.

by คณะกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. คณะทำงานฝ่ายวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทเยลโล่การพิมพ์ (1988) จำกัด, 2535Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ร63 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 ร63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก5 ร63 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องพรรคการเมืองและพฤติกรรมการสื่อสาร ระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไป 2535 = Political parties and communication behavior during general election campaign in 1992/ ดวงทิพย์ วรพันธุ์, ชุลีพร เกษโกวิท, วรรณี สำราญเวทย์.

by ดวงทิพย์ วรพันธุ์ | ชุลีพร เกษโกวิท | วรรณี สำราญเวทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ด54 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก5 ด54 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก5 ด54 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลสถิติและการวิเคราะห์ทางประชากร การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2539 / โดย สุนันทา สุวรรโณดม, ศิริวรรณ ศิริบุญ และวิเชียร ปิยะวรากร.

by สุนันทา สุวรรโณดม | ศิริวรรณ ศิริบุญ | วิเชียร ปิยะวรากร, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1749.ก55 ส73 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544