ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 23 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ร้อยถ้อยถักใย สื่อฟูลไบรท์ในสากล.

by มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน, 2548?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ร5435 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาครูแพทย์ : ปาฐกถาประสงค์ ตู้จินดา ครั้งที่ 3 / สมโพธิ พุกกะเวส.

by สมโพธิ พุกกะเวส, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W18 .ส439 (2).

ห้องสมุด:
เฉลิมพระเกียรติพลเอกสมเด็จพระจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร.

by กระทรวงสาธารณสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2509Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
แนวปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 7.

by คณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 7.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : คณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 7, [2545?]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .น8533 (3), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .น8533 (3).

ห้องสมุด:
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ลิ้ม จุลละพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, อักษรสัมพันธ์, 2512Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1969 93159 (1). :

ห้องสมุด:
Basic of medical education / Basic of medical education / บรรณาธิการ มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์.

Monchai Siribamrungwong. Rōngphayābān Lœ̄tsin. Sūn Phǣtthayasāt Chan Khlinik. by มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์ | โรงพยาบาลเลิดสิน. ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn Phǣtthayasāt Chan Khlinik Rōngphayābān Lœ̄tsin, [2560] [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน, [2560] [2017]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W18 .บ756 2560 (2).

ห้องสมุด:
การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).

by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: W62 .พ462 2542 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W62 .พ462 2542 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W62 .พ462 2542 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์ / พระพรมหคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).

by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [ปรับปรุงเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สหธรรมิก จำกัด, 2550Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W62 .พ462 2550 (3).

ห้องสมุด:
การแพทย์ไทย : ทางเลือกในยุคโลกาภิวัตน์ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนวุฒิธรรมเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม, 2539Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: W62 .พ462 (2).

ห้องสมุด:
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ / มาลินี สุขเวชชวรกิจ.

by มาลินี สุขเวชชวรกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ, 2539?]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W19 .ม646 (1).

ห้องสมุด:
Mư̄a phom pen mō̜ / เมื่อผมเป็นหมอ / เขียนโดย หมอบ้านนอก ; บรรณาธิการที่ปรึกษา ภีรพล คชาเจริญ.

Mō̜bānnō̜k. Phīraphon Khachāčharœ̄n. by หมอบ้านนอก | ภีรพล คชาเจริญ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : ByYourself Inspiration, 2552 [2009] Publication: นนทบุรี : ByYourself Inspiration, 2552 [2009]Other title: born to be 2 Mư̄a phom pen mō̜ Other title: born to be 2 เมื่อผมเป็นหมอ.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MED W 2009 633722 (1).

ห้องสมุด:
สภากาชาดกับโรงเรียนแพทย์และพยาบาล.

by ดำรงแพทยาคุณ (ชื่น พุทธิแพทย์), พล.ต. พระยา, 2424-2496.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์ตีรณสาร, 2496Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 361.506 .ด217ส (1), Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1953 199604 (1). :

ห้องสมุด:
Kānphǣt yuk mai nai phutthathat. Phāk thī 2, Phǣt : khonkhai wang sangkhom wai / การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์. ภาคที่ 2, แพทย์ : คนไข้หวัง สังคมไหว้ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).

Phra Thēpwēthī by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8 , (พิมพ์แยกภาค 5 เล่ม).Edition: Phim khrang thī 8, (phim yǣk phāk 5 lem). Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp...] : Khana Phǣtthayasāt Sirirāt Phayābān, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: W62 .พ462 2554 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
Kānphǣt yuk mai nai phutthathat. Phāk thī 4, Panhā thāng kānphǣt : lōk ying charoen khon ying phachœ̄n / การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์. ภาคที่ 4, ปัญหาทางการแพทย์ : โลกยิ่งเจริญคนยิ่งเผชิญ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).

Phra Thēpwēthī by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8 , (พิมพ์แยกภาค 5 เล่ม).Edition: Phim khrang thī 8, (phim yǣk phāk 5 lem). Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp...] : Khana Phǣtthayasāt Sirirāt Phayābān, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: W62 .พ462 2554 ล. 4 (1).

ห้องสมุด:
Kānphǣt yuk mai nai phutthathat. Phāk thī 1, Khonkhai : pūai tǣ kāi čhai pensuk / การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์. ภาคที่ 1, คนไข้ : ป่วยแต่กายใจเป็นสุข / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).

Phra Thēpwēthī by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8 , (พิมพ์แยกภาค 5 เล่ม).Edition: Phim khrang thī 8, (phim yǣk phāk 5 lem). Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp...] : Khana Phǣtthayasāt Sirirāt Phayābān, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: W62 .พ462 2554 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
Kānphǣt yuk mai nai phutthathat / การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Phra Rātwō̜ramunī (Prayut), by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15.Edition: Phim khrang thī 15. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Bō̜risat Sahathammik, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก, 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W62 .พ462 2559 (1).

ห้องสมุด:
Kānphǣt yuk mai nai phutthathat. Phāk thī 3, Kānphǣt : thīphưng thuk yuk samai / การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์. ภาคที่ 3, การแพทย์ : ที่พึ่งทุกยุคสมัย / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).

Phra Thēpwēthī by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8 , (พิมพ์แยกภาค 5 เล่ม).Edition: Phim khrang thī 8, (phim yǣk phāk 5 lem). Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp...] : Khana Phǣtthayasāt Sirirāt Phayābān, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: W62 .พ462 2554 ล. 3 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544