ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 46 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
วิทยาภูมิคุ้มกัน = Principle of immunology / ประพันธ์ ภานุภาค ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ.

by ประพันธ์ ภานุภาค.

Edition: ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527Other title: Principle of immunology.Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW504 .ส35 2527 (2).

ห้องสมุด:
ภาวะภูมิแพ้ในผู้ป่วยเด็กไทยที่เป็นโรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ้จมูก = Aeroallergen sensitivity of Thai children with asthma/allergic rhinitis / ผู้วิจัย ภาสกร ศรีทิพย์สุโข.

by ภาสกร ศรีทิพย์สุโข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : [โครงการวิจัยเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], [2542?]Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ภ657ภ65 (3).

ห้องสมุด:
Lak witthayā phūmkhumkan = Immunological concepts / หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน = Immunological concepts / กาญจนา อู่สุวรรณทิม.

Kānčhanā ʻŪsuwanthim. by กาญจนา อู่สุวรรณทิม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2560 [2017] Publication: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560 [2017]Other title: Immunological concepts.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐานและคลินิก = Basic and clinical immunology / อรวดี หาญวิวัฒน์วงศ์ บรรณาธิการ.

by อรวดี หาญวิวัฒน์วงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : หน่วยวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Other title: Basic and clinical immunology.Availability: Available for loan (7)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW504 .ว634 2551 (7). In transit (1).

ห้องสมุด:
บทเรียนวิชาอิมมูโนวิทยา / สุทธิพันธ์ สาระสมบัติ ... [และคนอื่นๆ].

by สุทธิพันธ์ สาระสมบัติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2535Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW504 .บ34 (1).

ห้องสมุด:
Phūmkhumkan witthayā / ภูมิคุ้มกันวิทยา / ปาริชาติ พุ่มขจร.

Pārichāt Phumkhačhō̜n. by ปาริชาติ พุ่มขจร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW504 .ป646 2561 (2). Checked out (5).

ห้องสมุด:
วิทยาภูมิคุ้มกันสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย / ไพศาล สิทธิกรกุล.

by ไพศาล สิทธิกรกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2548Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความรู้พื้นฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยา = Basic immunology / ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ.

by ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Basic immunology.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: QW504 .ธ64 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MED QW 2013 625656 (3).

ห้องสมุด:
อิมมูโนวิทยา / สุทธิพันธ์ สาระสมบัติ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ สุทธิพันธ์ สาระสมบัติ.

by สุทธิพันธ์ สาระสมบัติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2529Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QW504 .ค74 2529 (4). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
วิทยาภูมิคุ้มกันเบื้องต้น = Introduction to immunology / ไหม รัตนวรารักษ์ ... [และคนอื่นๆ].

by ไหม รัตนวรารักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539Availability: Available for loan (6)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW504 .ว63 (6).

ห้องสมุด:
วิทยาภูมิคุ้มกัน / คณะผู้เรียบเรียง ฤทัย สกุลแรมรุ่ง ; ฤทัย สกุลแรมรุ่ง บรรณาธิการ.

by ฤทัย สกุลแรมรุ่ง, 2484-2536.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Availability: Available for loan (19)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW504 .ส35 2537 (19).

ห้องสมุด:
อิมมูโนวิทยา / คณะผู้นิพนธ์ สุทธิพันธ์ สาระสมบัติ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุทธิพันธ์ สาระสมบัติ.

by สุทธิพันธ์ สาระสมบัติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 หนที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท พีพีเอส ซายน์เทคนิคัล จำกัด, 2543Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW504 .ค74 2543 (1).

ห้องสมุด:
วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐานและคลินิก = [Basic and clinical immunology] / ไหม รัตนวรารักษ์ บรรณาธิการ.

by ไหม รัตนวรารักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543Availability: Available for loan (4)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW504 .ว634 (4).

ห้องสมุด:
Phư̄nthān witthayā phūmkhumkan læ lakkān thotsō̜p thāng witthayā phūmkhumkan = Basic immunology and immunoassay principles / พื้นฐานวิทยาภูมิคุ้มกัน และหลักการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกัน = Basic immunology and immunoassay principles / กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์.

Kanyanan Kritsiriwuthinan. by กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Hō̜Čhō̜Kō̜. Rōngphim Watcharin Phī.Phī., 2558 [2015] Publication: [นนทบุรี] : หจก. โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี., 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QW504 .ก621 2558 (4).

ห้องสมุด:
Khwāmrū phư̄nthān thāng phūmkhumkan witthayā = Basic immunology / ความรู้พื้นฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยา = Basic immunology / ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ.

Thīrakun ʻĀphǭnsuwan. by ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 2, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Basic immunology.Availability: Available for loan (6)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW504 .ธ64 2559 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: QW504 .ธ64 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QW504 .ธ64 2559 (1). Checked out (3).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
Phūmkhumkanwitthaya = Immunology / ภูมิคุ้มกันวิทยา = Immunology / วิภา ตังคนานนท์.

Wiphā Tangkhanānon. by วิภา ตังคนานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Edition: Phim khrang thī 3, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī : Phāk Wicha Theknōlōyī Chīwaphāp Khana Witthayāsāt læ Thēknōlōyī Mahāwitthayālai Thammasāt], 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2557 [2014]Other title: Immunology.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MED QW 2014 643613 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW504 .ว656 2557 (1).

ห้องสมุด:
การดูแลผู้ป่วยภูมิแพ้ด้วยการแพทย์ผสมผสาน / จัดทำโดย สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.

by กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักการแพทย์ทางเลือก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2552Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WD300 .ก643 2552 (1).

ห้องสมุด:
จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล = Microbiology and immunology for nurses / จินตนา อาจสันเที๊ยะ.

by จินตนา อาจสันเที๊ยะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บางกอกบล๊อก, 2549Other title: Microbiology and immunology for nurses.Availability: Available for loan (4)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW4 .จ633 (4).

ห้องสมุด:
อิมมูโนวิทยา / คณะผู้นิพนธ์ สุทธิพันธ์ สาระสมบัติ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ สุทธิพันธ์ สาระสมบัติ.

by สุทธิพันธ์ สาระสมบัติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เค.พี. พริ้นติ้ง จำกัด, 2537Availability: Available for loan (14)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW504 .ค74 2537 (14).

ห้องสมุด:
Čhunchīwawitthayā læ phūmkhumkanwitthayā samrap phayābān = Microbiology and immunology for nurses / จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล = Microbiology and immunology for nurses / จินตนา อาจสันเที๊ยะ.

Čhintanā ʻĀtsanthia. by จินตนา อาจสันเที๊ยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5., [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 5., [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Bāngkō̜k Bō̜lō̜k, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกบล๊อก, 2561 [2018]Other title: Microbiology and immunology for nurses.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QW4 .จ633 2561 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW4 .จ633 2561 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544