ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 121 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สู่เส้นชัย = Will to win / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

by วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF628 .ว64 (2).

ห้องสมุด:
เครื่องมือการจัดการ = Management tools / ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.

by ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : รัตนไตร, 2550Other title: Management tools.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.9 .ท63 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ในสำนักงานประกันสังคม / เมธา จิตติชานนท์.

by เมธา จิตติชานนท์, 2493-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ม7448ก64 (1).

ห้องสมุด:
บรรษัทภิบาล / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ.

by เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ, 2491-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2542Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.9 .ก844 (8), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD58.9 .ก844 (4). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
เครื่องมือการจัดการ = Management tools / ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.

by ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : รัตนไตร, 2551Other title: Management tools.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD58.9 .ท63 2551 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาการสร้างวิสัยทัศน์ : คิดใหม่ทำใหม่เพื่ออนาคต.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2547Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก662371 (1).

ห้องสมุด:
สัญญาณเตือนก่อนองค์กรล้มละลาย = [The warning sign : before the organizations collapse] / ตะวัน สาดแสง เขียน.

by ตะวัน สาดแสง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : พิมพ์ตะวัน, 2549Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2747 .ต656 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD2747 .ต656 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน = [Efficiency development in working] / นฤมล สุ่นสวัสดิ์.

by นฤมล สุ่นสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วันทิพย์, 2549 [2006]Other title: Efficiency development in working.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF481 .น443 2549 (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน = [Efficiency development] / สมใจ ลักษณะ.

by สมใจ ลักษณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.9 .ส42 2546 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ = Managing for results-MFR : หลักการและแนวทางปฏิบัติขององค์การระหว่างประเทศ / บรรจง อมรชีวิน.

by บรรจง อมรชีวิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : หจก. ภาพพิมพ์, 2556 [2013]Other title: Managing for results-MFR.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.9 .บ442 2556 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD58.9 .บ442 2556 (1).

ห้องสมุด:
จากองค์กรแห่งการเรียนรู้-- สู่องค์กรเปี่ยมสุข / ธงชัย สมบูรณ์.

by ธงชัย สมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ปราชญ์สยาม, [2549?]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ธ128 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD37 .ธ128 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD37 .ธ128 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD37 .ธ128 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
สำนักบริหารยุทธศาสตร์ : กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ / เรียบเรียงโดย วรรณพร สุทธปรีดา.

by วรรณพร สุทธปรีดา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ.ร., 2549Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ว455133ส636 (2).

ห้องสมุด:
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน / ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน.

by ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.8 .ท565 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD58.8 .ท565 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD58.8 .ท565 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง = High performance organization / พสุ เดชะรินทร์ และคณะ.

by พสุ เดชะรินทร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549Other title: High performance organization | การพัฒนาการเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง : รายงานผลการศึกษาพัฒนารูปแบบเบื้องต้นของหน่วยงานภาครัฐ.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.9 พ56 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HD58.9 พ56 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD58.9 พ56 (1).

ห้องสมุด:
Prasitthiphon ʻongkān : nǣokhit læ thopthūan wannakam wičhai = Organizational effectiveness : concept and research literatures / ประสิทธิผลองค์การ : แนวคิดและทบทวนวรรณกรรมวิจัย = Organizational effectiveness : concept and research literatures / นุกูล ชูทอง, ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต.

Nukūn Chūthō̜ng. Chatchawān ʻǬrawongsupphathat. by นุกูล ชูทอง | ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻAidī ʻǬn Phari, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : ไอดี ออล พริ้นท์, 2559 [2016]Other title: Organizational effectiveness : concept and research literatures.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD58.9 .น72 2559 (3).

ห้องสมุด:
จัดสรรงาน บริหารคน ในยุค-- โลกเปลี่ยน งานเปลี่ยน / ทายาท ศรีปลั่ง.

by ทายาท ศรีปลั่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2552Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ท586 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ท586 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .ท586 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5549 .ท586 (1).

ห้องสมุด:
ฝึกใจให้แกร่ง = Deep strengths / เขียน Price Pritchett ; ทรรศนะ บุญขวัญ แปลและเรียบเรียง.

by พริตเชทต์, ไพรซ์ | ทรรศนะ บุญขวัญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2551]Other title: Deep strengths.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.9 .พ46 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544