ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 68 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Prayong Ronnarong Mǣksaisai 2004 sākhā phū nam chumchon rāngwan khō̜ng khon tham ngān dūai chīwit læ čhit winyān. ประยงค์ รณรงค์ แมกไซไซ 2004 สาขาผู้นำชุมชน รางวัลของคนทำงานด้วยชีวิตและจิตวิญญาณ.

Sathāban Songsœ̄m Wisāhakit Chumchon. Mūnnithi Mūbān. by สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน | มูลนิธิหมู่บ้าน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Songsœ̄m Wisāhakit Chumchon ; Mūnnithi Mūbān ; Mahāwitthayālai Thurakit Bandit, 2547 [2004] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ; มูลนิธิหมู่บ้าน ; มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2547 [2004]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ป464 2547 (1).

ห้องสมุด:
การจัดการความรู้ภาคปฏิบัติ เรื่องราวเกษตรธรรมชาติที่พิจิตร [วีดิทัศน์] / จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.).

by สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท จินตนาการ จำกัด, [2551?]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก637735 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ก637735 (1). :

โครงการสังเคราะห์สภาพปัญหาเกษตรกรกับการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ปัฐมา สิทธิชัย หัวหน้าโครงการ ; เสถียร ศรีบุญเรือง, ชูศักดิ์ จันทนพศิริ, อุกฤษณ์ มารังค์ นักวิจัย.

by ปัฐมา สิทธิชัย | เสถียร ศรีบุญเรือง | ชูศักดิ์ จันทนพศิริ | อุกฤษณ์ มารังค์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8039.ก72ท9 ป63 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD8039.ก72ท9 ป63 (1).

ห้องสมุด:
พันธุกรรมท้องถิ่นกับเกษตรกรรมยั่งยืน / เรียบเรียง สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์.

by สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : คณะกรรมการจัดงานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืน, 2547Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: S471.ท9 ส72 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจแห่งความสุขและการแบ่งปันว่าด้วยเกษตรกรรมยั่งยืนและชุมชน / กนกศักดิ์ แก้วเทพ ... [และคนอื่นๆ].

by กนกศักดิ์ แก้วเทพ | งานสมัชชาเกษตรกรรมทางเลือก (ครั้งที่ 3 : 2547 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ).

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย), 2547Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: S471.ท9 ศ74 (1).

ห้องสมุด:
บทเรียนและประสบการณ์การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนโดยเกษตรกรและองค์กรชุมชน : กรณีโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย / เรียบเรียงโดย ฝ่ายสนับสนุนและประสานงานวิจัย มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย).

by มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย).

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย, 2547Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: S471.ท9 บ34 (1).

ห้องสมุด:
Kānkasēt chœ̄ng phahuphārakit : nǣokhit māttrakān kānkasēt chœ̄ng ʻanurak phư̄a kānphatthanā yāng yanyư̄n læ kānčharœ̄n tœ̄ptō sīkhīeo khō̜ng Prathēt Thai / การเกษตรเชิงพหุภารกิจ : แนวคิดมาตรการการเกษตรเชิงอนุรักษ์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเจริญเติบโตสีเขียวของประเทศไทย / โดย ชพิกา สังขพิทักษ์ ; บรรณาธิการ ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์, วรภัทร จิตรไพศาลศรี, สมพร อิศวิลานนท์.

Chaphikā Sangkhaphithak. Piyathat Phānʻanurak. Wō̜raphat Čhitphaisānsī. Somporn Isvilanonda. Sathāban Khlang Samō̜ng hǣng Chāt. by ชพิกา สังขพิทักษ์ | ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ | วรภัทร จิตรไพศาลศรี | สมพร อิศวิลานนท์ | สถาบันคลังสมองของชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Sathāban Khlang Samō̜ng khō̜ng Chāt, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2560 [2017]Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: S471.ท9 ช36 2560 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: S471.ท9 ช36 2560 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ชุมชนสร้างสุข : รวมเรื่องราว "นวัตกรรมการสร้างสุขภาพ" จากชุมชน / บรรณาธิการ นิรชรา อัศวธีรากุล.

by นิรชรา อัศวธีรากุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 ช73 (3), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HN700.592.พ6 ช73 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.592.พ6 ช73 (1).

ห้องสมุด:
ขบวนการเกษตรกรรมยั่งยืนในสังคมไทยและการเมืองของงานเขียนเกษตรกรรมยั่งยืน / อนุสรณ์ อุณโณ.

by อนุสรณ์ อุณโณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : ฝ่ายสนับสนุนและประสานงานวิจัย มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย), 2546Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: S471.ท9 อ37 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: S471.ท9 อ37 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: S471.ท9 อ37 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: S471.ท9 อ37 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เกษตรยั่งยืน : วิถีการเกษตรแห่งอนาคต / Coen Reijntjes, Bertus Haverkort and Ann Waters-Bayer ; วิฑูรย์ ปัญญากุล แปล/เรียบเรียง.

by ไรท์เจส, โคน์ | วอเตอร์-เบเยอร์, แอนน์ | วิฑูรย์ ปัญญากุล | ฮาเวอร์โคร์ท, เบอร์ทัส.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรีนเนท, 2544Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: S471.ท9 ร93 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: S471.ท9 ร93 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: S471.ท9 ร93 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: S471.ท9 ร93 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
วิถีไท : วิถีทางสู่ชุมชนพึ่งตนเอง / สุวัฒน์ คงแป้น บรรณาธิการ.

by สุวัฒน์ คงแป้น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2545Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 ว636 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ศ75 ว636 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ศ75 ว636 (4).

ห้องสมุด:
เกษตรยั่งยืน / กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; ชนวน รัตนวราหะ บรรณาธิการ.

by ชนวน รัตนวราหะ | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมวิชาการเกษตร.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2540Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: S471.ท9 ก75 2540 (1).

ห้องสมุด:
เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง / จัดทำโดย กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, [2554] [2011]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 228/2555 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: 228/2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 228/2555 (1).

ห้องสมุด:
ตำราเกษตรธรรมชาติประยุกต์ 2556 : หลักการ แนวคิด เทคนิคปฏิบัติในประเทศไทย / โดย อานัฐ ตันโช.

by อานัฐ ตันโช | มหาวิทยาลัยแม่โจ้. คณะผลิตกรรมการเกษตร. เครือข่ายเกษตรธรรมชาติภาคเหนือ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : เครือข่ายเกษตรธรรมชาติภาคเหนือ, 2556 [2013]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การประยุกต์แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า = An application of sufficiency economy philosophy to the development strategy for the advanced stage of new theory in the agricultural development : โครงการวิจัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย อรพรรณ สิทธิชัย, สุเทพ พันประสิทธิ์, รุจิพัชร์ กิตติวิวัฒนพงศ์.

by อรพรรณ สิทธิชัย | สุเทพ พันประสิทธิ์ | รุจิพัชร์ กิตติวิวัฒนพงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554 [2011]Other title: Application of sufficiency economy philosophy to the development strategy for the advanced stage of new theory in the agricultural development.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 อ448 2553 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้และพลังอำนาจแก่เกษตรกรไทยของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ / โดย วลีทิพย์ จันต๊ะ.

by วลีทิพย์ จันต๊ะ, 2508- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาการพัฒนาชุมชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Reinforcement process of empowerment learning for Thai farmer of Agri-nature Network, Thailand.Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: S471.ท9 ว463 2555 (1).

ห้องสมุด:
เส้นทางเกษตรกรรมยั่งยืน / เดชา ศิริภัทร ; บรรณาธิการ วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ.

by เดชา ศิริภัทร, 2491- | วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : มูลนิธิชีววิถี, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: S471.ท9 ด726 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: AGRI S 2011 604477 (1).

ห้องสมุด:
Lō̜m rūam kānrīanrū phư̄a khwāmpen thai. Lēm 2, Phūmpanyā withī chīwit Thai thai : klum čhitsamnưk mai hǣng kānkasēt / หลอมรวมการเรียนรู้เพื่อความเป็นไท. เล่ม 2, ภูมิปัญญาวิถีชีวิตไทยไท : กลุ่มจิตสำนึกใหม่แห่งการเกษตร / คณะผู้วิจัย ม.ล.วราภา อุกฤษณ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Warāphā ʻUkrit, Mō̜.Lō̜. Khrōngkān Raphī Sēwanā : Kānrīanrū phư̄a Khwāmpen Thai. by วราภา อุกฤษณ์, ม.ล | โครงการระพีเสวนา : การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Raphī Sēwanā : Kānrīanrū phư̄a Khwāmpen Thai, 2552 [2009] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการระพีเสวนา : การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท, 2552 [2009]Other title: Phūmpanyā withī chīwit Thai thai : klum čhitsamnưk mai hǣng kānkasēt Other title: ภูมิปัญญาวิถีชีวิตไทยไท : กลุ่มจิตสำนึกใหม่แห่งการเกษตร.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: AGRI S 2009 641458 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544