Your search returned 11 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
กระดาษทำการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, ศรัณย์ ชูเกียรติ.

by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร | ศรัณย์ ชูเกียรติ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีพีเอ็นเพรส, 2550Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5667 .น6262] (4), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HF5667 .น6262] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5667 .น6262] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kradāt thamkān khǭng phūsǭpbanchī rap ʻanuyāt / กระดาษทำการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต / ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Sinlapaphǭn Sīčhanphēt. by ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Hāng hun sūan Čhamkat Thī Phī ʻEn Phrēt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีพีเอ็นเพรส, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5667 .ศ64 2558] (3), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HF5667 .ศ64 2558] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMM HF 2015 661906] (3). Checked out (1).

Open Library:
Kradāt thamkān khǭng phūsǭpbanchī rap ʻanuyāt / กระดาษทำการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต / ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Sinlapaphǭn Sīčhanphēt. by ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (ปรับปรุง)Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Hānghunsūan Čhamkat ThīPhīʻEn Phrēt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HF5667 .ศ64 2560] (1).

Open Library:
Kān khō̜ khwām chūailư̄a dōi trong čhāk phū trūat sō̜p phāinai phư̄a chūai nai kān patibat ngān trūat sō̜p banchī dōi phū sō̜p banchī / การขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชี / โดย สร้อยทิพย์ ขุนพิลึก.

Sō̜ithip Khunphilưk, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by สร้อยทิพย์ ขุนพิลึก, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...]: Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: COMM HF 2015 648247] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: COMM HF 2015 648247] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMM HF 2015 648247] (1).

Open Library:
การสอบบัญชีร่วม : ผลกระทบในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญการบัญชีไทย / โดย ดวงกมล จิรวิทยวิไล.

Duangkamon Jirawittayawilai, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by ดวงกมล จิรวิทยวิไล, 2535- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Joint audit : the impact on the views of accounting experts in Thailand.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: COMM HF 2015 655263] (1).

Open Library:
Khwāmsongsai yīang phū prakō̜p wichāchīp kap kānpramœ̄n tonʻēng khō̜ng phū sō̜p banchī nai dān kānpramœ̄n khwāmsīang / ความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพกับการประเมินตนเองของผู้สอบบัญชีในด้านการประเมินความเสี่ยง / โดย โยสิตา ฑีฆะสังข์.

Yosita Theekasang, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by โยสิตา ฑีฆะสังข์, 2532- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Professional skepticism with the auditor self-assessment for risk assessment.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMM HF 2014 639956] (1).

Open Library:
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กร ลักษณะของผู้นำความเชื่อในอำนาจของตนเองและต้นทุนทางจิตวิทยา ที่มีต่อพฤติกรรมการสอบบัญชีที่ไม่เหมาะสม / โดย นุสรา ค้าข้าว.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by นุสรา ค้าข้าว, 2534- | Nussara Khakhao, 1991- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: Association between organizational commitment, leadership style, locus of control, psychology capital and dysfunctional audit behavior.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: COMM HF 2015 653752] (1).

Open Library:
Nǣo kānčhattham kradāt thamkān khǭng phūsǭpbanchī phāsīʻaʻkǭn / แนวการจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากร / ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Pakǭn Phenphākkun. Sinlapaphǭn Sīčhanphet. by ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : HǭČhǭKǭ. ThīPhīʻEn Phrēt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก.ทีพีเอ็น เพรส, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HF5667.ป243 2559] (3).

Open Library:
Patčhai thī song phon tō̜ kānlư̄ak chai bō̜rikān sō̜p banchī čhāk samnakngān sō̜p banchī / ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี / โดย พรพิมล วิทยศิลป์.

Phō̜nphimon Witthayasin, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by พรพิมล วิทยศิลป์, 2523- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5616.ท9 พ43 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HF5616.ท9 พ43 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5616.ท9 พ43 2556] (1).

Open Library:
ผลกระทบของค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีต่อคุณภาพของรายงานทางการเงิน / โดย พชร พยับบรรณางกูร.

Potchara Phayapbannangkun, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by พชร พยับบรรณางกูร, 2535- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Effect of non-audit services fees on financial reporting quality.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5686.บ4 พ24 2559] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HF5686.บ4 พ24 2559] (1).

Open Library:
Watthanatham ʻongkō̜n khō̜ng bō̜risat sō̜p banchī khām chāt khanāt yai nai prathēt Thai tō̜ khunnaphāp ngān sō̜p banchī / วัฒนธรรมองค์กรของบริษัทสอบบัญชีข้ามชาติขนาดใหญ่ในประเทศไทยต่อคุณภาพงานสอบบัญชี / โดย ตรัยรัตน์ เงินประเสริฐ.

Trirut Ngernpraserd, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by ตรัยรัตน์ เงินประเสริฐ, 2534- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Relationship between Thai organisational culture and audit quality in Big 4 Thailand.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: COMM HF 2014 633768] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMM HF 2014 633768] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)