ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 29 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Panhā læ māttrakān thāng kotmāi nai kānraprō̜ng læ khumkhrō̜ng sitthi nai khwāmpenyū sūantūa : rāingān kānsưksā wičhai / ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว : รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt (Thailand) by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp… : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558 [2015]Other title: Rāingān kānsưksā wičhai rư̄ang panhā læ māttrakān thāng kotmāi nai kānraprō̜ng læ khumkhrō̜ng sitthi nai khwāmpenyū sūantūa Other title: รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC596 .ป62 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC596 .ป62 2558 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาทางกฎหมายมหาชนบางประการเกี่ยวด้วยการควบคุมการใช้ข่าวสารโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ = Some problem in public law concerning utization of computer in the sphere of information / กงจักร์ โพธิ์พร้อม.

by กงจักร์ โพธิ์พร้อม, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT942.7.ค6 ก33 (1).

ห้องสมุด:
บทเรียนจากต่างแดน / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุเทพฯ : สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา, 2543Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC571 .ก82 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC571 .ก82 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC571 .ก82 (2).

ห้องสมุด:
ปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการโอนข้อมูลระหว่างประเทศ = Personal data protection problems in international data transfers / โดย ปฏิวัติ อุ่นเรือน.

by ปฏิวัติ อุ่นเรือน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3264.ค5 ป265 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3264.ค5 ป265 (1).

ห้องสมุด:
ความรับผิดทางอาญากรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล : ศึกษาเฉพาะกรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ = Criminal liability for the transgression of personal data : particularity study about personal data which be kept in the computer system / โดย น้ำทิพย์ บุญเกิด.

by น้ำทิพย์ บุญเกิด, 2523-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3264.ค5 น636 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3264.ค5 น636 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่นที่ / ปริญญา โรหิตาคนี.

by ปริญญา โรหิตาคนี, 2521-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [2551]Other title: Personal data protection issue for mobile phone users.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3263 .ป642 (1).

ห้องสมุด:
การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ / จัดทำโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเ็ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

by กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2548Availability: : Checked out (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
การคุ้มครองสิทธิในภาพลักษณ์ของบุคคลผู้มีชื่อเสียง / ชีวิน มัลลิกะมาลย์.

by ชีวิน มัลลิกะมาลย์, 2523-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2551?]Other title: Protection of celebrity's identity right.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3263 .ช656 (1).

ห้องสมุด:
ความเป็นส่วนตัว : ความรู้ฉบับพกพา / อธิป จิตตฤกษ์, ปวรรัตน์ ผลาสินธุ์ แปล.

by แวคส์, เรย์มอนด์ | อธิป จิตตฤกษ์, 2526- | ปวรรัตน์ ผลาสินธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท โอเพ่นเวิลด์ส์ พับลิชชิ่ง เฮาส์ จำกัด, 2556 [2013]Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JC 2013 619184 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC596 .ว825 2556 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC596 .ว825 2556 (1). Checked out (4).

ห้องสมุด:
สิทธิส่วนบุคคลกับเทคโนโลยี GPS / พงษ์ธร สำราญ.

by พงษ์ธร สำราญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2552]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3263 .พ253 2552 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3263 .พ253 2552 (1).

ห้องสมุด:
การเปิดเผยข้อมูลคดีอาญาในชั้นเจ้าพนักงาน / โดย มานิดา สารพัฒน์.

by มานิดา สารพัฒน์, 2523-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Disclosure of information of criminal case by juridical officers.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3255 .ม636 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi sư̄sān mūanchon : kānkhumkhrō̜ng sitthi sūanbukkhon læ chư̄sīang kīattikhun / กฎหมายสื่อสารมวลชน : การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และชื่อเสียง เกียรติคุณ / บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย.

Bunyarat Chōkbandānchai. by บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2558 [2015] Publication: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558 [2015]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3482 .บ722 2558 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 660177 (3). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW KPT 2015 660177 (1).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว : ศึกษากรณีการส่งข้อความสั้น (SMS) / โดย ปรวัน วงษ์สนิท.

Porawan Wongsanit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ปรวัน วงษ์สนิท, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: Protection of the right to privacy : the case study of short message service (SMS).Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2015 656103 (1).

ห้องสมุด:
การนำเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นของหนังสือพิมพ์ : ศึกษากรณีการติชมบุคคลสาธารณะทางการเมือง / โดย จุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ.

by จุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ, 2525- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Other title: Reports and express of opinions in newspaper : case study of criticism on political public person.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544