Your search returned 10 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kotmāi supsin : khwāmrū phư̄nthān thāng khwāmkhit lakkān thūapai læ bot betset thūapai / กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักการทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป / โดย อานนท์ มาเม้า.

Anont Mamout. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakǭp Kānsǭn. by อานนท์ มาเม้า | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp ...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakǭp Kānsǭn Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 633330] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 633330] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 633330] (3). Checked out (9).

Open Library:
Kotmāi supsin : khwāmrū phư̄nthān thāng khwāmkhit lakkān thūapai læ bot betset thūapai / กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักการทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป / โดย อานนท์ มาเม้า.

Anont Mamout. by อานนท์ มาเม้า, 2530-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขปรับปรุง).Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp … Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT640 .อ63 2560] (5). Checked out (12).

Open Library:
Kammasit / กรรมสิทธิ์ / อานนท์ มาเม้า.

ʻĀnon Mamout, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by อานนท์ มาเม้า, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp … : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT641 .อ63 2560] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT641 .อ63 2560] (1). Checked out (14).

Open Library:
Kammasit / กรรมสิทธิ์ / อานนท์ มาเม้า.

ʻĀnon Mamout, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by อานนท์ มาเม้า, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT641 .อ63 2562] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT641 .อ63 2562] (2). Checked out (6).

Open Library:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 4 sapsin (Law of property). Lem 3, wādūai kammasit / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน (Law of property). เล่ม 3, ว่าด้วยกรรมสิทธิ์ / ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์.

Thīsut Phanrit, by ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, 2512-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Nititham, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT640 .ธ657 2558 ล. 3] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT640 .ธ657 2558 ล. 3] (2). Checked out (4).

Open Library:
ปัญหาการจำกัดสิทธิในทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 : ศึกษากรณีการจำกัดสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งในผังเมืองรวม / โดย สิทธิเดช จุฑากาญจน์.

Sittidej Juthakan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สิทธิเดช จุฑากาญจน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) Other title: Problem of limited property rights under the Town Planning Act B.E. 2518 : study in case of land use limitation according to transportation plan in comprehensive town plan.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3062 .ส63 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3062 .ส63 2559] (1).

Open Library:
Panhā kānchai kamlang bangkhap phư̄a ʻao khư̄n sanghārimmasap thī čhaokhō̜ng song mō̜p hai bukkhon ʻư̄n khrō̜pkhrō̜ng / ปัญหาการใช้กำลังบังคับเพื่อเอาคืนสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของส่งมอบให้บุคคลอื่นครอบครอง / โดย ร้อยตำรวจเอกหญิง พิรดา ศรีพรหม.

Pirada Sriprom, Mahawitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by พิรดา ศรีพรหม, 2519- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahawitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน) Other title: Problems on self-enforcement to recovery the movable property which delivered to possessor.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 639388] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 639388] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 639388] (1).

Open Library:
Sathāna sapsin khō̜ng Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Sawatdikān læ Sawatdiphāp Khrū læ Bukkhalākō̜n thāng Kkānsưksā : rāingān wičhai / สถานะทรัพย์สินของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา : รายงานวิจัย / โดย อานนท์ มาเม้า.

Anont Mamout, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by อานนท์ มาเม้า, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2560 [2017] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT640 .อ64 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT640 .อ64 2560] (2). Checked out (1).

Open Library:
สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด / โดย พิเศษ น้อยวังคลัง.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by พิเศษ น้อยวังคลัง, 2533- | Piset Noiwangklang, 1990- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) Other title: Other rights of the another.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 655821] (1). Checked out (1).

Open Library:
Nangsư̄ kotmāi čhō̜ngūan. Wichā sapsin-lamœ̄t / หนังสือกฎหมายจอหงวน. วิชา ทรัพย์สิน-ละเมิด / จัดทำโดย คณิตศร์ คงทอง.

Kanit Kongtong. by คณิตศร์ คงทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2560 [2017]Other title: Wichā sapsin-lamœ̄t Other title: Čhō̜ngūan wichā sapsin-lamœ̄t Other title: วิชา ทรัพย์สิน-ละเมิด | จอหงวน วิชา ทรัพย์สิน-ละเมิด.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)