Your search returned 132 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1 thotsawat : khrōngkān sō̜n sœ̄m phư̄a prap phư̄nthān kānsưksā nakrīan nai phra rāchā nu khro̜ Somdet Phrathēp Rattana Rātsuda... Sayām Bō̜romrāt Kumārī / 1 ทศวรรษ : โครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ; คณะผู้จัดทำ วิเคราะห์/เรียบเรียง อริยา พรหมสุภา, เบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ.

'Ariya Phromsupa. Benjawan Damrongkitkān. Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī. Samnakngān Khrōngkān Somdet Phrathēp Rattana Rātsuda... Sayām Bō̜romrāt Kumārī by อริยา พรหมสุภา | เบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2015 656644] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2015 656644] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2015 656644] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: LC41 .ก13 2558] (1).

Open Library:
40 pī Rōngrīan Tō̜Chō̜Dō̜. : nai phrarāchūpatham Somdet Phrasīnakharinthrābarommarātchachonnanī læ Somdet Phrathēprattanarātchasudā... Sayāmbō̜rommarātchakumārī. 40 ปี โรงเรียน ตชด. : ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2539 [1996]Other title: 40 pī Rōngrīan Tamrūat Trawēn Chāidǣn Other title: Sīsip pī rōngrīan Tō̜Chō̜Dō̜. Other title: 40 ปี โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน | สี่สิบปี โรงเรียน ตชด..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: EDUC LC 1996 670373] (1).

Open Library:
60 khwāmprathapčhai nai Somdet Phra Thēp... / 60 ความประทับใจในสมเด็จพระเทพฯ / คำรณ เลียดประถม [บรรณาธิการ].

Khamron Līatprathom. Thailand. Krom Pāmai. Sūn Sưksā Kānphatthanā ʻĀo Khungokrabēn ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri. Khrōngkān Phatthanā Pāmai. by คำรณ เลียดประถม | กรมป่าไม้. ศูนย์รักษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. โครงการพัฒนาป่าไม้.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Čhanthaburī] : Khrōngkān Phatthanā Pāmai Sūn Sưksā Kānphatthanā ʻĀo Khungokrabēn ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri Krom Pāmai, 2557 [2014] Publisher: [จันทบุรี] : โครงการพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมป่าไม้, 2557 [2014]Other title: Hoksip khwāmprathapčhai nai Somdet Phra Thēp... Other title: หกสิบความประเทับใจในสมเด็จพระเทพฯ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2014 647427] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2014 647427] (2).

Open Library:
60 tonmai song plūk nai Somdet Phra Thēp... / 60 ต้นไม้ทรงปลูกในสมเด็จพระเทพฯ / คำรณ เลียดประถม [บรรณาธิการ].

Khamron Līatprathom. Thailand. Krom Pāmai. Sūn Sưksā Kānphatthanā ʻĀo Khungokrabēn ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri. Khrōngkān Phatthanā Pāmai. by คำรณ เลียดประถม | กรมป่าไม้. ศูนย์รักษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. โครงการพัฒนาป่าไม้.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Čhanthaburī] : Khrōngkān Phatthanā Pāmai Sūn Sưksā Kānphatthanā ʻĀo Khungokrabēn ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri Krom Pāmai, 2557 [2014] Publisher: [จันทบุรี] : โครงการพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมป่าไม้, 2557 [2014]Other title: Hoksip tonmai song plūk nai Somdet Phra Thēp... Other title: หกสิบต้นไม้ทรงปลูกในสมเด็จพระเทพฯ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2014 647434] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2014 647434] (2). Checked out (1).

Open Library:
60 pansa kwan lā prachā Thai / 60 พรรษา ขวัญหล้าประชาไทย / คณะผู้จัดทำหนังสือ, ชัชชัย ภูวิชยสัมพันธ์ ... [และคนอื่นๆ].

Chatchai Phūwitchayasamphan Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri by ชัชชัย ภูวิชยสัมพันธ์ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri (Samnakngān Kō̜ Pō̜ Rō̜.), 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.), 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2015 656647] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2015 656647] (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DS570.43.ท7 ก114 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2015 656647] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DS570.43.ท7 ก114 2558] (1).

Open Library:
60 phansā Somdet Phrathēpphraratrātchasudā... Sayāmbō̜rommarātchakumārī čhaofā nakpraphan / 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักประพันธ์ / สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ; บรรณาธิการ กนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์.

Kanokwalī Kanthairāt Samākhom Nakkhīan hǣng Prathēt Thai. by กนกวลี กันไทยราษฏร์, 2500- | สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ČhīʻEm Mantimīdīa Čhamkat (Mahāchon), 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน), 2559 [2016]Other title: Hoksip phansā Somdet Phrathēpphraratrātchasudā... Sayāmbō̜rommarātchakumārī čhaofā nakpraphan Other title: หกสิบพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักประพันธ์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.43.ท7 ก12 2559] (1).

Open Library:
Kāwayapraphā Poetry of light / photographs by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand ; production team, Thanit Amorntirasan ... [et al.] ; translator Namon Yuthavong. กาวยประภา / ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ; จัดทำโดย ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล ณมน ยุทธวงศ์ = Poetry of light / photographs by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand ; production team, Thanit Amorntirasan ... [et al.] ; translator Namon Yuthavong.

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- | Sirindhorn, Princess, daughter of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 1955- | ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ | Thanit Amorntirasan | ณมน ยุทธวงศ์ | Namon Yuthavong.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Saibœ̄ Phrin Krup Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด, 2560 [2017]Other title: Poetry of light.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TR647.ท7 2560] (2).

Open Library:
เก็จแก้วประกายกวี : พระราชนิพนธ์แปลบทกวีจีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมเผยแผ่คุณธรรม "เต็กก่า" จีจินเกาะ, 2538Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL2518 .ท73] (1).

Open Library:
เกล็ดหิมะในสายหมอก / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2537-[2543]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS712 .ท66] (5), Pridi Banomyong Library [Call number: DS712 .ท66] (6). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: DS712 .ท66] (6).

Open Library:
Ko̜ nai fan / เกาะในฝัน / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

Sirindhorn, Princess, daughter of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmmarinkānphim, 2529 [1986] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2529 [1986]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1986 652637] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 1986 652637] (2).

Open Library:
แก้วจอมซน / แว่นแก้ว ; พีระพล ธนะพานิช บรรณาธิการ ; ตรัสวิน จิตติเดชารักษ์ แบบปกและภาพประกอบ.

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- | พีระพล ธนะพานิช | ตรัสวิน จิตติเดชารักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ท7424ก7 2530] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ท7424ก7 2530 ] (2).

Open Library:
แกะรอยโสม / พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2534Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS902.4 .ท73] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS902.4 .ท73] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: DS902.4 .ท73] (1).

Open Library:
Kærō̜i Sōm / แกะรอยโสม / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

Sirindhorn, Princess, daughter of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Phrinting Karup, 2534 [1991] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2534 [1991]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS902.4 .ท73 2534] (1).

Open Library:
Khanom lūk lūk Thō̜ngdǣng / ขนมลูกๆ ทองแดง / สูตรขนม หม่อมหลวงดรุณี จักรพันธุ์ ปรับปรุง ; คณะผู้จัดทำ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ... [และคนอื่นๆ].

Darunī Čhakkraphan, M.L. Sirindhorn, Princess, daughter of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, Rōngrīan Chāngfīmư̄ nai Wang (Ying) by ดรุณี จักรพันธุ์, ม.ล | เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- | โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... ] : Witthayālai nai Wang Ying, 2545 [2002] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยในวังหญิง, 2545 [2002]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2002 687476] (1).

Open Library:
ขบวนการนกกางเขน แปลจาก Rossignols en cage โดย แว่นแก้ว.

by เตรอแอร์, มาดแลน | เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-.

Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: กรุงเทพฯ, ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: นว .ต7ข3] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ต7ข3] (3).

Open Library:
Khō̜ hai čhaophāp čhong čharœ̄n / ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

Sirindhorn, Princess, daughter of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Phrinting Karup, 2535 [1992] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2535 [1992]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS660 .ท73 2535] (1).

Open Library:
Khattiya naree piyachāt Bō̜rommarātcha Kumārī Srīsayām / ขัตติยนารีปิยชาติ บรมราชกุมารีศรีสยาม / มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

Mahāwitthayālai Rātchaphat Phibūnsongkhrām. by มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Phitsanulōk : Mahāwitthayālai Rātchaphat Phibūnsongkhrām, 2558 [2015] Publisher: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2015 655884] (2).

Open Library:
Khwāmrak dai čha mai pūatrāo / ความรักใดจะไม่ปวดร้าว / ชวนหนี ผู้เขียน ; สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้แปล ; โกศล ทองด้วง ผู้วาดภาพประกอบ.

Liu, Chun Fœ̄ng, Sirindhorn, Princess, daughter of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, by หลิว, ชุนเฟิ่ง, ค.ศ. 1966- | เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nānmī Buk, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: นว .ห415น64ท73 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ห415น64ท73 2559] (2).

Open Library:
Khitthưng Pā Ngā. คิดถึงป้าหง่า.

Sirindhorn, Princess, daughter of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Dānsutthā Kānphim, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2558 [2015]Other title: ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Thānphūying Sangā ʻIngkhulānon Other title: อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: EDUC LA 2015 650127] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LA1221 .ค63 2558] (4). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2015 650127] (2).

Open Library:
คืนถิ่นจีนใหญ่ / พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2541Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS712 .ท665] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: DS712 .ท665] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: DS712 .ท665] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)